Skip to main content

Zembla-forum over CSA/Landmark (003)

02-03-07 | 20:32 | li xai... : Re: Mijn verhaal... Reactie op gast (Re: Mijn verhaal...) Quote: Quote: Vanuit mijn kennissenkring ken ik het verhaal van een leraar op een HBO die zelf zo overtuigd was van de toegevoegde waarde van Landmark, dat hij die overtuiging ook in zijn werkomgeving begon uit te dragen. Dat is prima als je dat 'onder gelijken' doet, omdat daardoor het toekomstige slachtoffer geheel zelf kan bepalen of hij wil enrollen of niet. Helaas gaat een deel van deze 'sleepnet-visserij' juist niet onder gelijken maar vindt dit plaats in een onevenwichtige machtssituatie. De baas die zijn medewerker(s) adviseert om de cursus te doen (wat zijn de gevolgen op termijn als de medewerker besluit NIET mee te doen ?), de leraar die zijn studenten adviseert om via Landmark of CSA wat aan hun persoonlijkheid te doen .... Met name dat laatste geval heeft criminele trekjes: de relatie leraar / leerling is gebaseerd op vertrouwen en de leerling moet er van op aan kunnen dat de leraar alleen het beste met hem/haar voor heeft. Ingeval van LGAT handelt de leraar absoluut niet in het belang van zijn leerlingen, hoezeer hij daar zelf ook van overtuigd is. Zeer afkeurenswaardig dus en dit is wat mij betreft direct reden tot ontslag van de leraar indien deze werving bewezen wordt. Rene Beste Rene, Ben het helemaal met je eens dat wanneer iemand begint met het enrollen op zijn werk en vanuit een machtspositie, dit op een onmiddelijk ontslag zou moeten komen te staan. Zo las ik op dit Forum ook een aantal schrikbarende posts van mensen die zich uitgaven voor huisarts en psychiater en die zonder enig gevoel van schaamte beschreven hoe zij hun positie gebruikten (lees: misbruikten) om nietsvermoedende clienten op het pad van CSA en/of Landmark te zetten. Onbegrijpelijk dat deze mensen hier mee weg komen zonder dat een inspectie voor volksgezondheid hier zijn maatregelen tegen neemt! Groet, J Je kan ook denken dat als mensen die opleidingen beginnen ze wel beter moeten weten. Voor alle twee de opties valt wel iets te zeggen.

02-03-07 | 13:48 | gast : Re: Mijn verhaal... Reactie op gast (Re: Mijn verhaal...) Quote: Vanuit mijn kennissenkring ken ik het verhaal van een leraar op een HBO die zelf zo overtuigd was van de toegevoegde waarde van Landmark, dat hij die overtuiging ook in zijn werkomgeving begon uit te dragen. Dat is prima als je dat 'onder gelijken' doet, omdat daardoor het toekomstige slachtoffer geheel zelf kan bepalen of hij wil enrollen of niet. Helaas gaat een deel van deze 'sleepnet-visserij' juist niet onder gelijken maar vindt dit plaats in een onevenwichtige machtssituatie. De baas die zijn medewerker(s) adviseert om de cursus te doen (wat zijn de gevolgen op termijn als de medewerker besluit NIET mee te doen ?), de leraar die zijn studenten adviseert om via Landmark of CSA wat aan hun persoonlijkheid te doen .... Met name dat laatste geval heeft criminele trekjes: de relatie leraar / leerling is gebaseerd op vertrouwen en de leerling moet er van op aan kunnen dat de leraar alleen het beste met hem/haar voor heeft. Ingeval van LGAT handelt de leraar absoluut niet in het belang van zijn leerlingen, hoezeer hij daar zelf ook van overtuigd is. Zeer afkeurenswaardig dus en dit is wat mij betreft direct reden tot ontslag van de leraar indien deze werving bewezen wordt. Rene Beste Rene, Ben het helemaal met je eens dat wanneer iemand begint met het enrollen op zijn werk en vanuit een machtspositie, dit op een onmiddelijk ontslag zou moeten komen te staan. Zo las ik op dit Forum ook een aantal schrikbarende posts van mensen die zich uitgaven voor huisarts en psychiater en die zonder enig gevoel van schaamte beschreven hoe zij hun positie gebruikten (lees: misbruikten) om nietsvermoedende clienten op het pad van CSA en/of Landmark te zetten. Onbegrijpelijk dat deze mensen hier mee weg komen zonder dat een inspectie voor volksgezondheid hier zijn maatregelen tegen neemt! Groet, J

02-03-07 | 13:23 | gast : Re: Mijn verhaal... Reactie op gast (Re: Mijn verhaal...) Beste J, Quote: Zoals inmiddels bekend worden de trainees geacht mensen voor volgende trainingen te enrollen. Een heleboel mensen worden dan ook geworven door hun direkte baas die de mensen aanbied de eerste training voor hen te betalen. Je moet je dus voorstellen dat je baas naar je toekomt en tegen je zegt dat hij nu toch een leuke training voor je heeft. Je baas is erg enthousiast en verkoopt het als een goede training voor jou om je te kunnen ontwikkelen. En hij betaalt hem ook nog! Dit fenomeen doet zich op grotere schaal voor dan men tot op heden heeft gedacht, hele afdelingen binnen grote bedrijven werden al op deze wijze geworven. Bekende grote bedrijven waar dit fenomeen zich voordoet zijn bijvoorbeeld de KPN, de Shell, de Rabobank etc. Geen kleine jongens dus die veel medewerkers hebben om te werven. Vanuit mijn kennissenkring ken ik het verhaal van een leraar op een HBO die zelf zo overtuigd was van de toegevoegde waarde van Landmark, dat hij die overtuiging ook in zijn werkomgeving begon uit te dragen. Dat is prima als je dat 'onder gelijken' doet, omdat daardoor het toekomstige slachtoffer geheel zelf kan bepalen of hij wil enrollen of niet. Helaas gaat een deel van deze 'sleepnet-visserij' juist niet onder gelijken maar vindt dit plaats in een onevenwichtige machtssituatie. De baas die zijn medewerker(s) adviseert om de cursus te doen (wat zijn de gevolgen op termijn als de medewerker besluit NIET mee te doen ?), de leraar die zijn studenten adviseert om via Landmark of CSA wat aan hun persoonlijkheid te doen .... Met name dat laatste geval heeft criminele trekjes: de relatie leraar / leerling is gebaseerd op vertrouwen en de leerling moet er van op aan kunnen dat de leraar alleen het beste met hem/haar voor heeft. Ingeval van LGAT handelt de leraar absoluut niet in het belang van zijn leerlingen, hoezeer hij daar zelf ook van overtuigd is. Zeer afkeurenswaardig dus en dit is wat mij betreft direct reden tot ontslag van de leraar indien deze werving bewezen wordt. Rene

02-03-07 | 13:14 | gast : Re: Klef kleffer klefst ..... Reactie op taurus (Klef kleffer klefst .....) Stiertje, Kleffe bijdragen zijn in ieder geval 'bijdragen', net zoals een onderbroek ook een broek is. Wat wil jij dan toevoegen ? Heb je ervaring met LGAT's, heb je een mening, zie je mogelijkheden tot verbetering, .... of zo iets ? Hou je niet in, gooi het eruit, Rene

02-03-07 | 13:11 | gast : Re: Mijn verhaal... Reactie op gast (Re: Mijn verhaal...) ---- vervolg --- Als ik je reactie lees, zie ik iemand die zonder enige vorm van kritiek zijn wereld door een roze bril bekijkt. Dat is niet erg, zolang je het daarmee bij jezelf houdt. Het wordt anders als je op basis van je eigen (beperkte) ervaringen daadwerkelijke feiten begint te ontkennen. Ik zeg niet dat dat bij jou de situatie is, maar het zou die kant op kunnen gaan. Het is een feit dat veel mensen baat hebben bij het doen van LGAT's. Mensen die vroeger wat moeilijk 'nee' konden zeggen, die vroeger wat onduidelijke antwoorden gaven bij moeilijkere vragen enz kunnen baat hebben bij dit soort trainingen. Bij het merendeel van de cursuspopulatie blijkt echter dat dit 'eye opener' effect slechts van korte duur is. Bij een nog kleiner deel is het effect zeer negatief. Dat is nou net de groep waar de Zembla uitzending over gaat. Hoe fijn jij het ook had, die slachtoffers zijn een deel van de realiteit en worden in het algemeen door de 'positivo's ontkend. Die mogen dan een masker laten vallen en een prachtige uitstraling krijgen, maar als ze daarmee zichzelf als mens diskwalificeren door zich egocentrisch en egoistisch te gaan gedragen, mogen ze van mij hun masker snel weer opdoen. Een ander feit is dat je als mens een onderdeel van je omgeving vormt. Deze cursussen maken je wijs dat je je omgeving zelf maakt, maar dat is niet waar. Jij kan niet voor anderen denken en jij kan ook niet voor anderen verantwoordelijk zijn. Er wordt dus sociale interactie verwacht en dat houdt in 'onderhandelen', 'communiceren' en af en toe toegeven. Je vroeg ook nog of ik het verschijnsel kende. Het antwoord is ja, ook ik heb een breakthrough gehad die mijn bestaan definitief veranderde. Bij mij was dat mijn geboorte, vanaf dat moment was ik het mens dat ik nu ben en daar zal de wereld het mee moeten doen. Wel realiseer ik me dat ik slechts een element in mijn omgeving ben en daar dus continu naar moet handelen. Dat heet sociale ethiek en is mij door mijn ouders, vrienden en collega's bijgebracht. Tot op de dag van vandaag... Ik geloof dus niet in spontane koerswijzigingen in een in jaren opgebouwd leven en al zeker niet in het feit dat dat beklijft. Groet, Rene

02-03-07 | 13:01 | gast : Re: Mijn verhaal... Reactie op jw49 (Re: Mijn verhaal...) Quote: wil je mijn nog antwoord geven op mijn eerdere opmerkingen, toen je naar je werk moest en schreef meer tijd nodig te hebben om te reageren?Beste Jan-Willem, Belofte maakt schuld en mijn excuses dat ik nog niet eerder heb gereageerd. Ik ben niet altijd op dit forum en als ik er wel ben is het nogal druk met bijlezen en reageren. Mijn reactie op jouw tekst is daardoor even 'uit het zicht verdwenen' maar ik kom er nog op terug. Quote: Ik wil nu graag reageren op bovenstaand citaat. Een breakthrough of doorbraak is iets anders dan 'gebroken' worden. Na een doorbraak is iets mogelijk dat voorheen onmogelijk was. .... Los van de semantische vergelijking van 'breken' en 'breakthrough' denk ik dat deze twee begrippen juist wel hetzelfde zijn. Ik zal trachten dit te onderbouwen: Een doorbraak is een koerswijziging in je leven (in dit geval) waarbij je na lange tijd een richting opgaat waar je WEL verder in komt. Je 'breekt' als zodanig met je oude gewoonten en optreden zodat daarvoor in de plaats een nieuwe verzameling acties. Als het hier om het stoppen met nagelbijten gaat, dan is 'gebroken' wel te zwaar aangezet, maar als het gaat om relaties, om je instelling in het leven, om je houding naar je werk toe, dan komt wat mij betreft 'breakthrough' aardig overeen met 'gebroken'. Je stelt dat jouw 'breakthrough' de doorbraak van je leven was. Daar geef je bij aan dat je in het verleden blijkbaar wat wegwauwelde bij moeilijke onderwerpen en dat je dat nu niet meer doet. Wat is daar ook alweer de doorbraak aan ? Volgens mij heb je gewoon een van je vele gewoontes aangepast omdat dat niet echt goed viel in je omgeving. Als je dit een doorbraak vindt, vraag ik me werkelijk af waarom je dit niet gewoon tussen de soep en de aardappelen hebt verbeterd. Ik heb nog nergens over een 'doorbraak' gelezen waarvoor Landmark of CSA deelname essentieel was. Quote: Verder heb ik in de vele Landmarkcursussen die ik heb gevolgd nooit gezien dat iemand 'gebroken' werd, wel dat er iets 'brak' in de persoon: iemand laat zijn masker vallen, ontspant en krijgt een prachtige uitstraling. Precies mijn probleem: als jij kan beoordelen of een (voor jou) onbekende zijn masker laat vallen, moet jij die persoon wel heel erg goed kennen. Wie ben jij of wie zijn jouw mede-cursisten om even te beoordelen of een onbekende opeens wel zichzelf is ipv een rolspeler ? Dat geldt ook voor jouw beoordelingsvermogen over 'helder van geest', 'zien scherper', laat staan dat iemand in die cursus kan beoordelen of er een 'nieuwe wereld' is opengegaan. Voor een aantal mensen wel, namelijk de wereld van de 'psychische gezondheidszorg' die ze dan langere tijd als patient mogen bekijken. ---- vervolg ----

02-03-07 | 11:00 | gast : Schrederhof en Cosby Ik begrijp dat CSA het belangrijk vindt om nu wat transparanter naar de buitenwereld op te treden. Helaas kan ik niets vinden over de beiden heren J. Schrederhof en J. Cosby, die naar wat ik begrijp degenen zijn die zich over de ellende van zovelen verrijken. Is er iemand die wat meer over deze heren kan vertellen? Kennis is macht, toch? Aagje

02-03-07 | 09:28 | joselang : Re: Toestemming vragen? Reactie op sanderklaas (Re: Toestemming vragen?) Quote: Ik wil niet in discussie op een emailadres dat ik niet ken en waarvan ik niet weet wie daar achter zit, sorry. Ik heb teveel moeten incasseren en kom er nu net weer bovenop. Beste Sander, Ik heb al je bijdrage's gelezen en je moest eens weten hoeveel kracht er zit in de bovenstaande quote. je bent sterk als je zwak durft te zijn Quote: Als je dan weer in die oude wereld staat en merkt dat er daar niets veranderd is en dat niemand je meer begrijpt wil je eigenlijk maar 1 ding, nog een training. En dan komt de periode van relativeren Ik ben ook nog steeds blij met je bijdrage naar mij toe. Ik heb er veel over gelezen en de uitzending vele malen gezien. Het zou niets voor mij zijn, dat had je goed gezien. Ik heb er wel een mening over hetgeen ik las en zag. Ik denk dat je pas echt een mening kan hebben als je in zo'n awareness programma zit. Ik kijk ook nu naar met uitzending met iets andere ogen, het lijkt wel een soort sekte, ik heb er niet eens een goed woord voor. Sander ik hoop dat jij al het geluk krijgt dat jij verdient. Jij durft je kwetsbaarheid ook te laten zien op het scherm, hetgeen ik bewonder. Als één van de weinige hier trouwens. Je moest eens naar jezelf kijken zoals ik naar je kijk. Wat een kracht heb jij! Het ga je goed in je leven. groet, José

02-03-07 | 09:10 | gast : Re: Mijn verhaal... Reactie op taurus (Re: Mijn verhaal...) Quote: Quote: Hij had al eens eerder bedrijfstrainingen gedaan en aangezien de cursus toch door de baas van mijn man betaald werd ..... .... gatver .... de baas betaalde ? ... Ik vraag me af waarom hij dat deed. Waarom bemoeit de baas zich met zulke zaken ? Dit is inderdaad een belangerijk en onderbelicht onderwerp. Zoals inmiddels bekend worden de trainees geacht mensen voor volgende trainingen te enrollen. Een heleboel mensen worden dan ook geworven door hun direkte baas die de mensen aanbied de eerste training voor hen te betalen. Je moet je dus voorstellen dat je baas naar je toekomt en tegen je zegt dat hij nu toch een leuke training voor je heeft. Je baas is erg enthousiast en verkoopt het als een goede training voor jou om je te kunnen ontwikkelen. En hij betaalt hem ook nog! Hoeveel mensen denken dat er wellicht iets mis zou kunnen zijn, durven zichzelf vragen te stellen of mogen zichzelf vragen stellen? Dit fenomeen doet zich op grotere schaal voor dan men tot op heden heeft gedacht, hele afdelingen binnen grote bedrijven werden al op deze wijze geworven. Bekende grote bedrijven waar dit fenomeen zich voordoet zijn bijvoorbeeld de KPN, de Shell, de Rabobank etc. Geen kleine jongens dus die veel medewerkers hebben om te werven. Ook mijn ex-partner is er op deze wijze ingetuind. Was hij naief of gewoon te goed van vertrouwen? Zeker is dat hij toendertijd geen reden had om aan te nemen dat het om een dergelijke training met zulke verregaande gevolgen zou gaan. En dit is dan meteen de reden waarom het zo ontzettend belangrijk is om bekendheid te geven aan dit fenomeen. Kennis is macht! J

02-03-07 | 01:19 | taurus : Klef kleffer klefst ..... Er zijn 'n aantal behoorlijk kleffe bijdragen te lezen in deze draad. Zie ik dat alleen maar zo ... of hoe zit dat ?

02-03-07 | 01:10 | taurus : Re: Mijn verhaal... Reactie op gast (Re: Mijn verhaal...) Quote: Hij had al eens eerder bedrijfstrainingen gedaan en aangezien de cursus toch door de baas van mijn man betaald werd ..... ... gatver .... de baas betaalde ? ... Ik vraag me af waarom hij dat deed. Waarom bemoeit de baas zich met zulke zaken ?

01-03-07 | 23:20 | jw49 : Re: Mijn verhaal... Reactie op gast (Re: Mijn verhaal...) Quote: Quote: Het is namelijk een bijvangst van de breakthrough: als iemand eenmaal 'gebroken' is, kan je hem in die ongedefineerde staat alles wijsmaken. Zelfs dat zijn veilige thuishaven van lange tijd maar fictie is en dat die relatie maar verbroken dient te worden. Paar rollespelletjes tijdens de cursus en de indoctrinatie is compleet. Cursusgeld weer verdient, minstens twee slachtoffers gemaakt en als LGAT op naar de volgende cursus. Beste Rene, wil je mijn nog antwoord geven op mijn eerdere opmerkingen, toen je naar je werk moest en schreef meer tijd nodig te hebben om te reageren? Ik wil nu graag reageren op bovenstaand citaat. Een breakthrough of doorbraak is iets anders dan 'gebroken' worden. Na een doorbraak is iets mogelijk dat voorheen onmogelijk was. Ik hoorde mijn vrouw regelmatig tegen mij zeggen:"Wat zeg je?" Ik dacht dan steeds 'hoe komt ze erbij dat ik niet te verstaan zou zijn..? volgens mij spreek ik zeer duidelijk, ik geef les aan een hogeschool, dus dat zit wel goed, ik krijg nooit commentaar daarop." Op een ochtend echter had ik de doorbraak van mijn leven: ik zag ineens dat ik op bepaalde vragen en verzoeken INDERDAAD onduidelijk antwoorden gaf, mummelde of zelfs geen antwoord gaf. Ik zag dat ik me niet wilde binden aan een 'ja' en geen 'nee' zei uit angst voor haar teleurstelling, dus bromde ik maar wat...Daarmee had ik haar jarenlang gedomineerd. Schokkend dus. Ik vertelde haar mijn doorbraak en zei dat ik voortaan helder zou zijn en duidelijk zou praten. Dat was ineens mogelijk en dat is zo gebleven. Ik ben niet meer bang om me vast te leggen, dus zeg ik "ja", "nee"of "je krijgt morgen antwoord". Haar reactie was opgetogen, want ze was al begonnen met twijfelen aan haar gehoorvermogen. Ik kan vanaf die doorbraak mijzelf nu vangen als ik iets mummel: ik weet dat ik dan iets wil verbergen, dus heb ik onmiddellijk de keus om helder te zijn en luid en duidelijk te spreken. Verder heb ik in de vele Landmarkcursussen die ik heb gevolgd nooit gezien dat iemand 'gebroken' werd, wel dat er iets 'brak' in de persoon: iemand laat zijn masker vallen, ontspant en krijgt een prachtige uitstraling. Dat is fenomenaal. Je ziet dan hoeveel liefde mensen in zich hebben als ze het maar toelaten. Ze gaan in het algemeen zeer duidelijk spreken en doen precies het tegendeel van zich "in die ongedefineerde staat alles wijsmaken" laten. Ze zijn juist helder van geest en zien scherp hoe ze tot dan toe gesproken en gehandeld hebben. Er gaat een nieuwe wereld open. Ze herstellen juist de relatie die aangetast was door gewoontes en luiheid van denken...De liefde wint van angst de strijd... Renee, ik ben benieuwd of je dit soort doorbraken herkent in je eigen leven, want dan kun je misschien beter begrijpen waarom veel mensen tevreden of zelfs enthousiast zijn over Landmark Education. De cursus biedt gelegenheid dit soort doorbraken te realiseren. Ik ben benieuwd naar je reactie, Jan-Willem

01-03-07 | 19:22 | gast : Re: Mijn verhaal... Reactie op gast (Re: Mijn verhaal...) Ik vergat mijn bericht ( over Essence) te ondertekenen. Ik ben AE

01-03-07 | 19:17 | gast : Re: Mijn verhaal... Reactie op gast (Mijn verhaal...) Beste A, Ik werd heel verdrietig van je verhaal. Ook ik ben, als partner van een cusrsist bijna een slachtoffer geworden. In mijn geval gaat het om de Essencetrainingen. Ik ben me ervan bewust dat deze discussie over Landmark en CSA gaat maar aangezien ik inmiddels weet dat Essence vrijwel identiek is aan CSA cursussen wil ik mijn verhaal toch kwijt. Ik ben al ruim twintig jaar samen met mijn partner en we waren heel gelukkig met elkaar. We hebben veel meegemaakt samen en zijn daardoor alleen maar "closer" geworden, we zijn niet alleen geliefden maar ook echte maatjes. We zijn altijd heel open tegen elkaar geweest en vertellen elkaar alles. Een vriend van mijn man heeft de Essence Basis en Source training gedaan. Daarna drong hij bij mijn man regelmatig aan om ook de cursus te gaan doen. Mijn man heeft een tijdje de boot afgehouden maar op een gegeven moment dacht hij waarom niet? Hij had al eens eerder bedrijfstrainingen gedaan en aangezien de cursus toch door de baas van mijn man betaald werd dacht hij, waarom niet, ik ga gewoon maar kijken wat het is. De eerste 3 dagen heb ik weinig aan hem gemerkt, vooral omdat hij pas 's nachts om twee uur klaar was en ik dan al in bed lag. De 4e dag dat hij thuiskwam, vertelde hij me met een vreemde blik in zijn ogen dat hij van me hield. Toen gingen mijn haren al overeind staan. Niet omdat hij dat nooit zegt, dat doet hij regelmatig, maar om de theatrale manier waarop hij het deed. De laatste dag ben ik pas echt geschrokken. Toen hij thuiskwam had hij een wezenloze blik in zijn ogen, alsof hij zwaar stoned was en zijn geest heel ergens anders was. Hij vertelde ontzettend gelukkig te zijn en heel veel nieuwe vrienden te hebben. De kinderen vonden ook dat hij erg vreemd deed. Ze lachten hem een beetje uit en vonden dat "hij wel gehersenspoeld leek" De volgende dagen had ik een onaangenaam gevoel maar besloot dat het wel weer over zou waaien na een paar dagen als ik er geen aandacht aan besteedde. Hij probeerde mij en wat familie wel mee te tronen naar de posttraining, maar niemand wilde (gelukkig) mee en dus ging hij zelf ook niet. Toen liet mijn man ineens vallen dat hij zich (al tijdens de training) had ingeschreven voor de volgende cursus; de Source, want ze hadden hem wijsgemaakt dat hij die echt nodig had om nog gelukkiger te worden. Inmiddels hadden wij grote problemen gekregen, want terwijl we altijd goed met elkaar konden praten, was dat ineens niet meer mogelijk. Elke discussie werd doodgeslagen met de kreten 'dat is jouw mening, dat is mijn/jouw keuze'. Of als ik mijn twijfels uitsprak over de vervolgcursus en vertelde dat ik bang was hem geestelijk kwijt te raken, kwam hij met kreten als: Dat is een aanname. Dat is de toekomst dus dat kun je nog niet weten. Ook verweet hij mij dat ik zijn geluk in de weg stond en dat ik het hem niet gunde. Ook wat betreft zijn werk wilde hij ineens iets heel anders gaan doen, want hij kon zich niet meer vinden in de manier waarop daar met mensen werd omgegaan. We raakten steeds verder van elkaar af en hij had grote moeite met de 'weerstand' die ik toonde tegen Essence. Toen besloot ik eens op internet te gaan zoeken of er iets meer over deze cursussen te vinden was. Over Essence was (nog) niet heel veel te vinden maar via allerlei sites kwam ik bij Kleintje Muurkrant en ook bij Club CSA terecht. Uit de verhalen over CSA, de opbouw van die training en de verhalen over de Essence training die ik inmiddels van mijn man gehoord had begreep ik al snel dat CSA en de Essence trainingen bijna identiek zijn. Daar werd ik niet vrolijk van integendeel, ik herkende een aantal verhalen en zag wat mijn toekomst zou kunnen zijn. Als mijn man al zo van me kon vervreemden na de vrij milde basis cursus, wat zou er dan gebeuren na zo'n intensieve emotionele Source training? Vanaf dat moment heb ik besloten om te vechten voor mijn relatie. Dagen en nachtenlang heb ik hevige discussies met mijn man gevoerd om weer tot hem door te dringen. In het begin wilde hij daar niets van weten en sloot zich af, maar toen de euforie wat weggezakt was, stond hij gelukkig iets meer open en heb ik hem diverse artikelen over LGAT's kunnen laten lezen. Langzaam kwamen we weer tot elkaar en konden ook echt luisteren naar elkaar en uiteindelijk besloot hij om de vervolgcursus af te zeggen. Inmiddels was er ook een kritisch artikel over Essence verschenen en dat trok hem helemaal over de streep, hij herkende veel hierin. http://www.stelling.nl/landmark/essence.htm Ook in het filmpje van Landmark en van Zembla herkende hij veel van Essence. We zijn nu een paar maanden verder en ik heb mijn man weer helemaal terug. We hebben er veel over gepraat en hij begrijpt niet hoe hij, die normaal zo nuchter is, zich zo heeft kunnen laten meeslepen. Inmiddels hebben we bij zijn vriend kunnen zien, hoe je helemaal kunt opgaan in Essence. Deze vriend heeft inmiddels veel geld uitgegeven aan vervolgcursussen, gaat regelmatig assisteren en houdt ook gastenavonden samen met zijn vrouw (die hij trouwens ook bij Essence ontmoet heeft) Ook heeft hij inmiddels zijn halve familie en kennissenkring naar de Essence en Sourcetrainingen gekregen, dus het is één grote gezellige gelijkgestemde club geworden. Niets op tegen wat mij betreft, maar ik ben zo ontzettend blij dat ik mijn man hieraan heb kunnen onttrekken. Toch blijft bij mij nog steeds de angst hangen. Ik had heel veel nare dingen verwacht die in ons leven zouden kunnen gebeuren. Maar dat zo maar, door zo'n stomme cursus, mijn hele huwelijk voorbij had kunnen zijn, dat had ik nooit verwacht.

01-03-07 | 18:43 | gast : Re: CSA Reactie op gast (Re: CSA) Hi Rene, Ik had deze boodschap ook al genoteerd, met eenzelfde minzame scepsis zoals ik die ook proef in jou mail, en al heb ik met name erg hartelijk kunnen lachen op je laatste opmerking: Quote:Oh ja, we wonen gewoon in Nederland dus laten we ook in het Nederlands verder communiceren. Dat is wel zo handig voor andere, voornamelijk Nederlands sprekende, meelezers. die staat op hun website WEL in het nederlands. Ik ga niet de moeite nemen om voor hen die hier te posten, het lezen ervan vond ik eigenlijk al credits genoeg. Overigens was de nederlandse versie al net zo inhoudsloos als de engelse, dus veel baat heb je er net bij..... Overigens is deze mailing al ruim 2 uur geleden rondgestuurd aan alle cursisten, dus het lijkt mij sterk dat de Heren directeuren ZELF de moeite genomen hebben om uit hun zwembad met geld te stappen en zich op dit forum te vertonen, maar goed.... het zal wel weer van een CSA addept komen. Ik vind de punten die je aankaart uitermate zinvol, maar ik verwacht geen ECHT zinnig antwoord meer van CSA (helaas). Succes verder, ik blijf de discussie volgen. Brenda

01-03-07 | 18:29 | gast : Re: CSA Reactie op gast (CSA) Mr. Cosby/Mr. Schrederhof Quote: Since the airing of the Zembla TV programme, we've heard from hundreds of you by phone and email. We thank you for your feedback, your support and your ideas for continued improvement. We have taken everything into consideration. With high hopes I started reading your response on this forum. Given the fact that you have used ample time to put this short response together, I actually expected some content in your message. I hope I don't offend you by remarking that this seems to avoid most of the issues presented in the Zembla episode or in this forum debate. What worries me is that your main headache seems to be your lack of focus on public relations. I have to admit that at the moment all LGAT's but your company in particular do have a negative connotation in the press. This is not due to your limited communication abilities but should be contributed fully to the problems arising from your courses and tutorials. To change this negative view on CSA to a more positive perception requires some other measures that you fail to mention in your letter. Personally I see three 'minimum required' fixes that need to be put in place. These are : 1. A well designed quality assurance program including but not limited to post-training support; 2. 'BIG' qualified external observers with the right to VETO certain parts of the training for a specific trainee who seems to be getting into trouble (the 'life guard' approach); 3. Government control in the form of adequate legislation, defining the 'mental health' aspects of these kinds of training (e.g. required level of education or certification for training staff etc). Only with these measures in place we will start getting a grip on the current set of problems arising from LGAT training. If you have any questions about this, please check the other 1000+ postings in this forum or specify your questions to either the Zembla crew or on this forum. Please consider this to be 'just an initial response' within the first five minutes after reading your letter. I am happy with a signal from your side, but I really hoped for something more tangible. Anyway, may the force be with you to, and looking forward to hearing from you Rene Oh ja, we wonen gewoon in Nederland dus laten we ook in het Nederlands verder communiceren. Dat is wel zo handig voor andere, voornamelijk Nederlands sprekende, meelezers.

01-03-07 | 17:45 | gast : CSA Since the airing of the Zembla TV programme, we've heard from hundreds of you by phone and email. We thank you for your feedback, your support and your ideas for continued improvement. We have taken everything into consideration. During the last seven years we have been very fortunate to have provided powerful programmes for over 10,000 people in the public domain . As a result of our success, it is only natural that we generate more attention. Until now, our focus was primarily on the delivery of quality programmes and not public relations. Now, we believe that it is important to take action and pro-actively engage with the public and the media to communicate about our programmes and services. Over the last week we have had time to reflect, collect your input, choose and communicate what actions we are taking. As a result we would like to share the following: We were just as shocked as most of you after watching the 'programme' that Zembla aired. In our collective years of providing programmes to the public, we have never seen nor heard such a blatant disregard of peoples' privacy. We know of no acceptable reason that justifies secretly taping peoples' private conversations, without their consent, which clearly violates their trust and confidence. This is highly unethical and we hold Zembla responsible and accountable. Therefore, CSA has taken action and will continue to do so. Our first and immediate request of Zembla was: 'All audio tapes of participants' sharing are immediately removed from their TV programme and from the internet'. At this time, we have not received a response. Our stand: CSA will continue to stand for the possibilities of each human being and for the world. We are dedicated to being a source of inspiration for people to create the life they love. We are committed to ensuring that all our programmes, facilitators and coaches are of the highest quality and integrity. We pledge that as an organization we will explore and take actions of communicating about our work in the most powerful, effective and responsible manner. Beginning with the March 1st Basic, we will implement the following: Health: At CSA we are committed to healthy living. We will extend the times of our workshop breaks and we will be more rigorous when asking our participants to bring and eat nourishing foods and continue getting a sufficient night's sleep when participating in any and all of our programmes. Preparation Process: CSA currently provides 2 preparation calls to each participant prior to the programmes so that they can gain greater clarity about what to expect, identify what they want to create during the programme and to answer any questions. Five years ago we improved both our communication to participants and our detailed Outline and Questionnaire. This process of communication through written and oral word is rigorously maintained and often cited by graduates as, 'incredibly valuable' and 'highly appreciated.' Follow-up Process: We will initiate a follow-up process that supports participants in implementing what they are learning, sharing the value they are creating and exploring ways to best support them. Additional coaching will be available if desired. What We Aren't: As stated in our Outline, our programmes are not a substitute for therapy, a place for people to deal with drug, alcohol or other addictions nor are our programmes for those with psychological issues. Our facilitators are not psychologists and our programmes are not designed to deal with those issues. Who We Are: CSA is a group of highly professional facilitators, coaches, staff, and graduates who are committed to delivering powerful coaching programmes to the public while maintaining and creating a safe and trusting environment. CSA is not only an organization, but a network of people, who as individuals, have taken a stand for creating results that matter and a life and world they love. Satisfaction Guaranteed: We have always been committed to, and have offered a full refund to any participant who is not completely satisfied. We feel we offer exceptional programmes for people and over the past 8 years and approximately 10,000 graduates in the public sector, less than 0.35% of The Basic participants have requested a refund. We proudly stand behind all our programmes. Again, we want to thank everyone who has given their support and feedback. This opportunity has allowed us to deeply connect with our commitment and with the work that we do. We appreciate the contributions you have made to CSA and the difference you have made in the lives of others and in the world. Together we will continue to stand for what is possible. With respect and love, Jeff Cosby & John Schrederhof P.S. We also put this letter on our website under 'Graduates'. http://www.csaeurope.com/?mnu=graduates

01-03-07 | 12:28 | gast : Re: Mijn verhaal... Reactie op gast (Mijn verhaal...) Quote: Sander is één van de weinigen die als CSA-ervaringsdeskundige spreekt over de negatieve gevolgen van CSA anders dan een Psychose. Waar hij over spreekt is hetgeen veel mensen waarschijnlijk veel meer herkennen dan een Psychose. Het is m.i. ook veel moeilijker te weerleggen dan het fenomeen Psychose. Hij spreekt over het gat waarin men kan vallen als de grootste hype is verdwenen en je om je heen kijkend je opeens realiseert dat er zo bitter weinig is overgebleven van je tot dan toe zo zorgvuldig opgebouwde leventje. Het is zijn verhaal dat ik graag zou horen omdat het wellicht antwoord zou kunnen geven aan de vele vragen van mensen die zich in een zelfde situatie begeven en aan de mensen die hun dierbaren langzaam zagen verdwijnen en nooit hebben begrepen waarom. Ik ben één van die mensen. ..... Beste A, Helaas heb ik niet altijd tijd om de discussies op dit forum 'on-line' te volgen. Zojuist had ik even tijd om snel door een aantal postings te bladeren en ik heb die van jou wel drie keer gelezen. Behalve dat ik het dapper vind dat je dit zo kan omschrijven en wilt posten op een redelijk 'open' forum, herken ik de situatie van het 'andere slachtoffer' uit eigen ervaring. Een psychose na het volgen van een LGAT is natuurlijk maar een voorbeeld van mogelijke negatieve gevolgen. Hoewel ik geen getallen beschikbaar heb, vermoed ik dat dit soort problemen extreem weinig voorkomt. De 'andere' slachtoffers wordt gevormd door twee afzonderlijke types: enerzijds de dolgedraaide cursist die in drie dagen tijd zijn leven wel eens zal 'her-organiseren' en anderzijds de omgeving van diezelfde cursist die geconfronteerd wordt met een door Landmark of CSA ingestelde auto-pilot op ramkoers. Ik denk zelfs dat die cursist uiteindelijk nog het slechtste af is, aangezien mijn toenmalige partner nagenoeg hetzelfde traject aflegde als die van jou en er nu zeer veel spijt van heeft. Maar ja, haar keuze en wat mij betreft nu ook 'haar probleem'. Mijn leven is doorgegaan en is alleen maar beter geworden, een weg terug naar pre-CSA is er in ieder geval niet meer. Volgens mij is deze groep slachtoffers in aantal redelijk groot. Echt weten doen we het niet, want je schrijft zelf al dat het durven/kunnen toegeven dat je je gek hebt laten maken en je eigen leven naar de knoppen hebt geholpen zeer moeilijk is. Ik acht LGAT's (dus ook Landmark!) verantwoordelijk voor het in deze positie brengen van cursisten. Het is namelijk een bijvangst van de breakthrough: als iemand eenmaal 'gebroken' is, kan je hem in die ongedefineerde staat alles wijsmaken. Zelfs dat zijn veilige thuishaven van lange tijd maar fictie is en dat die relatie maar verbroken dient te worden. Paar rollespelletjes tijdens de cursus en de indoctrinatie is compleet. Cursusgeld weer verdient, minstens twee slachtoffers gemaakt en als LGAT op naar de volgende cursus. Sterkte en 'chapeau', Rene

01-03-07 | 12:16 | gast : Re: Genieten Reactie op gast (Genieten) Lieve Arend, Quote: En ik herken mijzelf zo goed in alle mensen die een mening hebben over datgene waarvan ze werkelijk waar niet kunnen weten hoe het echt in elkaar zit, en dan ben ik zo blij voor mijzelf en mijn omgeving dat ik het Landmark Forum heb gedaan. Laatst op mijn werk kwam een projectmedewerker naar mij toe en hij zei "Arend, ik heb een fout gemaakt in het project en nu zijn alle gegevens verloren en zullen we het werk opnieuw moeten doen." Ik kijk hem aan en zeg, "Ok, ik ga de klant informeren. En je hebt verantwoordelijke taak binnen dit project. Kan ik vanaf nu op je rekenen?". Hij glimlacht en zegt, "Ja natuurlijk". En hij loopt weg, draait zich om en zegt, "Weet je, voordat je deze cursus had gedaan zou je ontzettend tegen mij zijn uitgevallen, me van het project hebben afgehaald en het werk zelf zijn gaan doen... Wat ben je toch heerlijk mild geworden." Leuk dat je zo tevreden met jezelf bent. Dat je jezelf herkent in mensen die een mening hebben over dingen waar ze geen verstand van hebben, lijkt ook enigzins op een open deur. Grappig voorbeeldje trouwens over jou en je project medewerker. Het eerste dat door mijn hoofd ging was hoe ik me als klant zou opstellen naar jou. Als jij me in je 'heerlijke mildheid' zou komen melden dat er iemand een screw-up had begaan en dat jij daar alle begrip voor toont, zou ik je de beginselen van projectmanagement nog maar eens opnieuw uitleggen. 'Heerlijk mild' mag je op de sociale werkplaats zijn, maar niet in een zakelijke omgeving. Dat heet 'professionaliteit' en daar mag jij als project manager (?) op worden afgerekend. Ik kan me niet direct een werkomgeving voor de geest halen waar je met dit wufte gedoen wegkomt. Quote: ....de inkomsten die het bedrijf maakt.... 1. Ondernemen kost geld, huisvesting, personeel etc. En LE staat ervoor dat hun cursussen over de hele wereld beschikbaar zijn (dus ook in minder bedeelde landen). Daarnaast worden de trainingen continue verder ontwikkeld. Daar heb je echt geld voor nodig... Nope... ondernemen kost geen geld, ondernemen levert juist geld op. Dat heet omzet maken. Een deel van die omzet gaat naar productiekosten te betalen, een ander deel zijn investeringen en de rest is winst. Wat is eigenlijk de kostprijs van een Landmark cursus per trainee? Daar mag je dan alle trainees uit de hele wereld onder scharen. Zet daar nou eens tegenover hoe veel jij afrekent en bepaal het verschil tussen beide bedragen. Ook dit noemen we winst en dit gaat direct in de zakken van een happy few. Het knappe van dit systeem is dat jou veel geld uit je zak wordt geklopt en je bent er blij mee ook. Zeer slim opgezet dus. Oh ja, die cursussen worden echt niet continu ontwikkeld: 80% van de inhoud komt direct uit EST of soortgelijke oer-LGAT's. 2. Het Landmark Forum werkt dus who cares?! Jij blijkbaar, anders had je niet gereageerd. Zwak argument, niet gedefinieerd en volslagen onbewijsbaar, Kusje op je voorhoofd, Rene

01-03-07 | 00:18 | gast : brandoffer Ook ik ben eens bij de viva wezen lezen. Ook daar geen signalen dat LGAT-adepten van zins zijn ook maar iets op te pakken van de gedachten en ervaringen van andersdenkenden. Dit is typerend. Een LGAT-organisatie raast als een feestvuur door het volk. Iedereen waar zij haar handen op kan leggen steekt zij aan. Wie branden wil jaagt feestende het volk mee door op zoek naar nieuwe dansers. Wie geen vlam vat wordt als nutteloos achtergelaten. Huwelijken worden verbroken, loopbanen afgebroken, er wordt hals over kop getrouwd, kinderen verwekt, er worden dromen na gejaagd. Dromen vaak nog maar net in de roes ontdekt. En zeker...er is meer. Maar een onderzoek naar de effecten op middel lange termijn (5 jaar) zou voor de aanhangers van het feesten wel eens een pijnlijk ontluisterende ontdekking kunnen vormen. Natuurlijk, iedereen is door de ervaringen ouder en wijzer geworden. Maar het zou me niets verbazen als dit vooral door schade en schande gebeurd zal zijn. Voor dovemans oren, voor blinde ogen hebben velen hier hun leven blootgelegd. What are you committed to create? What is your vision? Get real. Het lijkt me een zaak voor volksgezondheid. Hier past een regulerende overheid.

 

Lees verder