WTO.ZIP NIEUWSBRIEF
 

WTO.ZIP nummer 64 van 16 december 2005

 

 

INHOUD:

 

A) Ontwikkelingen op de WTO-top (woensdag 14 december)

Het ICTSD vraagt zich af of de WTO-lidstaten hun "kaarten" op tijd zullen tonen. Te lang wachten kan uitlopen op een mislukking.
Algemeen wordt aangenomen wordt dat er in Hong Kong een uitruil zal plaatsvinden tussen Landbouw- en Dienstenconcessies, maar veelal is de grote invleod van GATS op Landbouw niet bekend.
Nieuwe concept ministerstekst in de maak

"Bedriegelijke Ontwikkeling - NGO-verklaring over EU-ontwikkelingspakket"
Persbericht Seattle to Brussels Network, van 15 december 2005

Op 15 december waren deelnemers van het 'Our world is not for sale'-netwerk uitgedost in kerstkostuum en boden ze Mandelson als kado een lege doos aan. Een empty development box, refererend aan de nieuwste inzet van rijke landen in de huidige onderhandelingen.

 

WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp


A) Ontwikkelingen op de WTO-top van woensdag 14 december

Het ICTSD vraagt zich af of de WTO-lidstaten hun "kaarten" op tijd zullen tonen. Volgens waarnemers hebben de delegaties namelijk nog niet laten zien waar ze aan vast willen houden en wat de 'ruilobjekten' zijn. Te lang wachten kan echter uitlopen op een mislukking.


Op woensdag, de tweede onderhandelingsdag, waren er veel biliaterale en plurilaterale besprekingen, vooral over diensten en tarief- en quotavrije markttoegang voor LDCs. Per vandaag worden er steeds om 17 uur zogenaamde Heads-of-Delegations bijeenkomsten gehouden waar alle lidstaten op de hoogte gesteld worden van de 'vooruitgang' in thema-specifieke consultatiegroepen (die elk zo'n 30 tot 40 ministers omvatten).

Landbouw

Na een 4-uur durende Greenroombijeenkomst steunden de aanwezigen, op de EU en Zwitserland na, het voorstel om het jaar 2010 in te stellen als einddatum voor exportsubsidies. Er was ook een formele, plenaire vergadering over landbouw waar de voorzitter de lidstaten stimuleerde over te gaan tot het eigenlijke onderhandelen. De lidstaten waren het echter onderling niet eens over de prioriteiten.
Uniek was de eerste coördinatiesessie van de gezamenlijke ontwikkelingsstaten (G20, ACP, LDCs, Caricom, Afrikaanse Unie, kleine en kwetsbare economieën, G-33 en G-90) in WTO-verband. Volgens de Brazilaanse minister van buitenlandse Zaken, Amorim, moet de Hong Kong Ministerial een tastbaar resultaat opleveren in de vorm van een einddatum voor exportsubsidies. Deze stellingname leidde ertoe dat de VS en de EU met elkaar in de clinch gingen over het hieraan gerelateerde thema van de voedselhulp. De Afrikaanse Unie, waarin veel voedselhulp-ontvangers verenigd zijn, mengde zich in de discussie en bepleitte het geven van financiële hulp via het World Food Programme in plaats van direkte voedselhulp (behoudens noodsituaties).

Koud vuur?

Tijdens een plenaire zitting over katoen uitten de meeste ministers hun sympathie met de West-Afrikaanse katoenboeren die lijden onder de lage wereldprijzen voor katoen. Het was de VS die een 'vroege oogst' op deze WTO-top tegenhield. In plaats van een snelle uitfasering van katoensubsidies te beloven, ging de Amerikaanse handelsminister Portman in de aanval. Juist hulp en wereldwijde tariefreducties zouden de katoennaties in staat moeten stellen "to trade themselves out of poverty." Elf recente studies zouden namelijk aantonen dat stopzetten van de subsidie nauwelijks invloed heeft op de wereldmarktprijs. Benin, Burkina Faso, Tsjaad en Mali werden kwaad en zeiden daarop dat ze Hong Kong niet zouden verlaten zonder een afdoende regeling voor deze langslepende kwestie...

Ook kwaad waren Honduras, Colombia en Ecuador over de weigering van de EU om te onderhandelen over verlaging van het invoertarief voor bananen. In 2001 werd besloten om tot 1 januari 2006 (!) een tijdelijke regeling in te stellen voor tariefvrije invoer van bananen vanuit de concurrerende ACP-staten. De Latijns Amerikaanse staten eisten een afdoende definitieve regeling voor het beëndigen van de Hong Kong-top. Het conflict dat in 2001 bijna tot het voortijdige einde van de Doha-top leidde, is nu dus weer aangescherpt.

Tarief- en quotavrije markttoegang voor LDCs

Met betrekking tot dit voorstel (het eerste uit een pakket van vijf LDC-voorstellen op gebied van Ontwikkeling) bleven de meningsverschillen gehandhaafd. De EU - die deze markttoegang al geregeld heeft via het 'Everything-but-Arms'-akkoord - drong sterk bij de VS en Japan aan om eenzelfde akkoord af te sluiten. De twee willen echter bepaalde producten kunnen uitsluiten (textiel-VS; rijst-Japan) en de grenzen kunnen sluiten bij overmatig grote imports. Voor de LDCs is een beperkte regeling niet acceptabel. En Brazilië en India willen dat er voor het einde van de Doha Ronde iets geregeld is (VS: "moet onderdeel zijn van Doha-einddeal").

Diensten

Nadat op dinsdag voornamelijk procedurele kwesties besproken zijn, kwam volgens waarnemers op woensdag de kwestie van de taalpassages in de Dienstenbijlage van de concepttekst voor de ministers aan de orde. Sommige lidstaten zijn voor aanscherping, anderen voor afzwakking of voor het weghalen van betwiste pasaages (in vierkante haakjes). Het lijkt erop dat India en Brazilië zich opmaken voor een substantiële deal met de EU en de VS: India zegt de bijlagetekst te accepteren zoals die is en Brazilië overweegt zijn eerdere verzet tegen bepaalde tekstpassages op te geven. De ACP-groep, de Afrikaanse Groep en Maleisië daarentegen overwegen een alternatieve tekst in te brengen, maar aarzelen, omdat dat het 'openen' van onderhandelingen over de tekst ook kan leiden tot een nog slechter eindresultaat. Tenslotte zet de EU (en in zekere zin ook de VS) hard in op 'verhoging van de ambitie' van de bijlage.

TRIPs en Biodiversiteit

Tot verrrassing van velen, gaf India aan een nieuw thema in te zullen brengen in de Greenrooms, namelijk de relatie tussen het TRIPs-verdrag en de Conventie over Biologische Diversiteit. India heeft een voorstel klaar liggen voor een regeling die patentzoekers verplicht bron en land van origine van genetisch materiaal en traditionele kennis bekend te maken. In zo'n regeling moeten ook bepalingen staan over 'prior informed consent' en het delen van winsten.

Milieu

Bij de onderhandelingen over milieugoederen staat de vraag centraal of men een "common understanding" over procedures zal ontwikkelen, danwel dat er in 2006 een liberaliseringslijst van goederen klaar moet zijn (de zogenaamde 'lijst'-benadering). In de ogen van de meeste ontwikkelingsstaten bevoordeelt een 'lijst-benadering alleen de ontwikkelde staten.
Er wordt gezegd dat de EU in bilaterale besprekingen nu sterk aandringt op steun voor 'sterkere taal' met betrekking tot (post-Hong Kong) onderhandelingen over de relatie tussen multilaterale milieuakkoorden (MEAs) en WTO-regels. Een ander heet hangijzer.

Visserij-subsidies

Hoewel visserij-subsidie geen belangrijk thema is in Hong Kong riepen diverse ministers en vertegenwoordigers van de UNEP en WWF ten overstaan van de pers gezamenlijk op tot het (urgent) vaststellen van regels binnen de WTO. Het Doha mandaat biedt volgens hen de mogelijkheid liberaliseringsregels vast te stellen die milieurelevante en sociale doelen waarborgen. Een aantal ontwikkelingsstaten benadrukten de instelling van een effectieve Speciale en Gedifferentieerde Behandeling.


Bron:
- "Will members reveal their cards in time?," ICTSD, Bridges Daily Update Issue 3, 15 December 2005 [ofwel 14-12 Nederlandse tijd (tijdsverschil: 7 uur)] (http://www.ictsd.org/ministerial/hongkong/wto_daily/index.htm). Vertaling/ samenvatting: Rob Bleijerveld

NAAR INHOUD
WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp


B) Aktieoverzicht Hong Kong van dinsdag 12 en woensdag 13 december

De 6de Ministeriële Conferentie van de Wereld Handels Organisatie (WTO) (http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/min05_e.htm) vindt plaats van de 13de tot de 18de december in Hong Kong (http://www.wtomc6.gov.hk/eng/home/welcome.html). De onderhandelingen gaan over belangrijke en controversiële onderwerpen zoals landbouw, diensten en markttoegang tot industriële producten en natuurlijke rijkdommen. Deze conferentie zal de definitieve vorm bepalen van de Doha ontwikkelingsagenda, iets waar de WTO-leden hopen om het komend jaar over eens te worden.

Conferenties, culturele evenementen, massale mobilisaties en directe acties zijn gepland tussen de 11de en de 18de december. Enkele organisaties die tegen de WTO en economische globalisering mobiliseren, en die alternatieven voorstellen, bestaan uit kleine boeren van de Filipijnen, Indonesië, Taiwan, Thailand en Korea. Evenementen (http://daga.dhs.org/hkpa/events.html): een conferentie over nieuwe media en sociale verandering (http://inmedia-conf.blogspot.com/). Global Exchange zal met een delegatie een realiteitstour (http://sfbay.indymedia.org/news/2005/09/1765245.php) naar Hong Kong en andere delen van China maken.

>>> Laatste nieuws: van buiten (http://targetwto.revolt.org/) en binnen (http://www.ictsd.org/ministerial/hongkong/wto_daily/index.htm) het congrescentrum.


* Woensdag 14 December:


(i) Politie dreigt met het binnenvallen van de camping van een groep Koreaanse boeren verblijft.
(ii) Politie geweld (http://gomediaction.net/en/index.php/2005/12/14/22/) tegen demonstranten die proberen om dichter bij het congrescentrum te komen.
(iii) Indonesische migranten protesteren bij het Indonesische Consulaat tegen de verwaarlozing van de regering ten op zichte van haar eigen bevolking.
(iv) Koreaanse boeren bezetten een weg om een wake te houden ter nagedachtenis aan Lee Kyung-hae die zelfmoord pleegde tijdens de WTO protesten in Cancun.
(v) Meisje dat protesteert wordt aangehouden omdat ze 'te weinig kleding draagt'. Zie artikel (http://publish.indymedia.org.uk/en/2005/12/329913.html) en video (http://swtop.no-ip.org/1214linablog_1.wmv).

Foto's:
1 (http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1789988.php)
2 (http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1789995.php)
3 (http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1790004.php)
4 (http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1790010.php)
5 (http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1790020.php)
6 (http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1790040.php)
fotocollage (http://publish.indymedia.org.uk/en/2005/12/329901.html)

Video's:
- Activisten stormen conferentiezaal binnen [download - http://radiohongkong.de/
download.php?clipId=1249&PHPSESSID=dc3a5384ea53dcad2c223c1c1645fdcf
].
Video websites:
1 http://radiohongkong.de/ (akties, demonstraties, interviews met NGO-vertegenwoordigers)
2 http://gomediaction.net/
3 http://kanalb.org/metatopic.php?clipId=144&Vlang=eng&language=eng
videoblog http://swtop.no-ip.org/

Audio:
- Alternatieve Top voor Nieuwe Media en Sociale Verandering
(http://www.indymedia.org/en/2005/12/829719.shtml).

Radio:
- People's Radio Hong Kong | Media Culture Action | Real World Radio

UK Indymedia's Open Nieuwslijn:
- WTO Protests? You Cannot Speak If You Wear Too Little
(http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329913.html)
- WTO - HK05 - Images of Resistance
(http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329901.html)
- WTO Protests in Hong Kong - Day One report
(http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329858.html)
- Report on the WTO Conference Day One Protect Actions
(http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329849.html)
- A list of sites with news on the WTO protests. (with links)
(http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329837.html)
- anti wto HK site
(http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329825.html)
- Philipinos protest WTO
(http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329823.html)
- KONG YEE SAI MAU! - Protest against the WTO!
(http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329813.html)
- Peaceful direct action violently oppressed by HK media
(http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329808.html)
- Free Trade Endangers Jobs Worldwide
(http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329753.html)

Verslaggeving vanuit Hong Kong door San Francisco Bay Area Indymedia
(http://sfbay.indymedia.org/)
- Dispatch 2: Raids Target Migrant Workers as WTO Summit Nears
(http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1789425.php)
- Dispatch 1: As The Tide Rushes In: Four Days Before the WTO in Hong Kong
(http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1789114.php)

Meer links:
- No WTO Hong Kong Wiki
(http://wto2005.no-ip.org/wiki/Main_Page)
- Direct Action Against the WTO
(http://www.targetwto.revolt.org/)
- Go Media (videos)
(http://www.gomediaction.net/)
- People's Radio Hong Kong
(http://www.prhk.org/)
- Indymedia.org article
(http://www.indymedia.org/en/2005/10/826288.shtml)
- Stop the New Round Coalition
(http://snrcoalition.isiswomen.org/)
- Hong Kong People's Alliance on WTO
(http://daga.dhs.org/hkpa/)
- Transnational Institute: Beyond the WTO
(http://www.tni.org/wto/index.htm)
- Global Exchange's WTO Page
(http://www.globalexchange.org/campaigns/wto/)
- International Forum on Globalization
(http://www.ifg.org/)
- Peoples Global Action
(http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/)
- Global Issues article
(http://www.globalissues.org/TradeRelated/FreeTrade/HongKong.asp)
- SEATINI - WTO and Africa
(http://www.seatini.org/)
- Media Culture Action (South Korea)
(http://www.gomediaction.net/)
- Stop WTO Video Blog
(http://swtop.no-ip.org/)
- Hong Kong Independent Media
(http://www.inmediahk.net/public/index)

Op zaterdag 10 December, 3 dagen voordat de 6e Ministeriële top van de Wereld Handels Organisatie begon, deed de politie van Hong Kong een inval bij de kantoren van de Indonesische Migranten Arbeiders Vakbond (IMWU). Er zijn geen mensen gearresteerd of gewond geraakt. Activisten zien de inval als onderdeel van de algehele toename van repressie in de afgelopen weken tegen organisaties die zich organiseren tegen de top. In een interview (http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1789141.php) spreekt Revitriyoso, een Indonesische kunstenaar en organisator van het Instituut voor Globale Gerechtigheid, over de inval.


* Dinsdag 13 December:


(i) Migranten, Boeren, Minima, en anderen probeerden door politieversperringen heen te breken. De politie maakte gebruik van pepperspray (http://gomediaction.net/en/index.php/2005/12/14/22/) om de demonstranten uiteen te drijven. Een groep Koreanen (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790010.php) probeerden dichterbij het congrescentrum te komen door er naar toe te zwemmen (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790020.php).
(ii) Politie doet tot twee maal toe een inval bij de Indonesische Migraten Arbeiders Vakbond (IMWU). Luister naar een [geluidsfragment - http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1789141.php].
(iii) Demonstranten stormen WTO conferentiezaal binnen tijdens de openings toespraak van de top [download video - http://radiohongkong.de/download.php?clipId=1249&PHPSESSID
=dc3a5384ea53dcad2c223c1c1645fdcf
]
(iv) "Our World is not for Sale-aktie tijdens openingssessie (http://www.radiohongkong.de/clip.php?clipId=1249)
(v) Impressies van eerste Our World is not for Sale-bijeenkomst (http://www.radiohongkong.de/clip.php?clipId=1247)


Bron:

- "Massale protesten tegen vrije handels top in Hong Kong," van UK Indymedia, 15 december 2005 (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/33048.html). Vertaald door de redactie van indymedia.nl

NAAR INHOUD
WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp


C) Ander Kort Nieuws

* Demonstratie 13 december
- Een verslag van Focus on the Global South van 13 december (met foto's) over de schermutselingen van 13 december in: "WTO ministerial begins amid protests inside and outside the HK Convention Centre" (http://www.focusweb.org/content/view/744/55/).
- Een ooggetuige over de spanningsopbouw voorafgaande aan en tijdens de demonstratie van 13 december die uitmondde in kleinschalige rellen. De schrijfster vond het een 'absurd theater' en denkt dat bij zowel de politie als bij de Zuid-Koreaanse boeren 'self-fulfilling prophecies' een rol speelde.
"Unnecessary psychological reaction of police and reporters in 13-12 rally" (http://www.inmediahk.net/public/article?item_id=84267).
- Verslag en foto's van/over Zuid-Koreanen in Hong Kong
(http://www.focusweb.org/content/view/740/36/).

* Akties 14 december
- Water Parade
Ruim 100 vissers uit diverse Zuid-Aziatische staten hielden een protestparade op de Hong Kong Sea. Hun eis: haal visserij uit de WTO (http://www.focusweb.org/content/view/745/55/).
- Internationale Protestdag tegen GATS en privatisering. Verslag en foto's van diverse akties (http://www.focusweb.org/content/view/753/55/).
- Dag 2: 14-12 videobrief van de WTO (http://www.globalisering.com/index.php?page=&articleId=218).

* Boos, gevaarlijk en bommen
- Citaat uit de Nieuwsbrief van het ministerie van Economische Zaken van 14 december (http://www.nieuws.ez.nl/):
"EU gaat in de aanval in Hong Kong
De Europese unie heeft er genoeg van om als boosdoener te worden afgeschilderd in de moeizame onderhandelingen over een vrijere wereldhandel. Minister Brinkhorst verklaarde op de eerste dag van de handelsconferentie in Hong Kong dat er binnen de EU sprake is van een 'fighting mood' en zei dat de unie in het offensief wil gaan."
- In een live debat met Deputy Director General van de WTO, Jara, beschuldigde Walden Bello de WTO ervan bedriegelijk en gevaarlijk te zijn (http://www.focusweb.org/content/view/742/55/).
- Oorlog met verschillende middelen - bommen en de WTO
De WTO-onderhandelingen tonen de ondemokratische en oneerlijke wijze waarop vrijhandel en ander neo-liberaal beleid worden opgelegd worden. Er is een andere manier: door bommen (http://www.focusweb.org/content/view/743/55/).

* Ontwikkeling?
- Aid-for-Trade - nòg een lege belofte (http://www.focusweb.org/content/view/752/55/).
- De G20 uitdaging
Ssenior regeringsonderhandelaars uit India, Brazilië en Indonesië zijn het eens met vertegenwoordigers van civil society over de status van landbouw en over de mislukking van pro-peasantry beleid in ontwikkelingstaten (http://www.focusweb.org/content/view/750/55/).

NAAR INHOUD
WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp


D) De impact van GATS op Landbouw
(door Alexandra Strickner [1])

Over het algemeen wordt aangenomen dat bij de WTO-onderhandelingen een uitruil zal plaatsvinden tussen landbouwconcessies door ontwikkelde staten en dienstenconcessies door ontwikkelingsstaten. Daarbij wordt echter de onderlinge relatie tussen de twee velden over het hoofd gezien, en met name de gevolgen van liberalisering van belangrijke dienstensectoren op landbouw.liberalisering van belangrijke dienstensectoren op landbouw.


Op het eerste gezicht lijkt GATS weinig van doen te hebben met landbouw. Op de lijst met de 160 diensten(sub)sectoren van GATS refereren alleen "Services
incidental to agriculture, hunting and forestry", "Services incidental
to fishing" en "Veterinary services" (allen binnen de categorie van "Business Services") aan landbouw en voedselproductie.
Toch is de landbouw- en voedseleconomie wereldwijd op grootschalige wijze gevormd door diensten. Boeren worden in toenemende mate geïntegreerd in de wereldwijde opererende voedselketens die hun productie- en marketingbeslissingen beïnvloeden.

Vooral de kleine, landbezittende boeren zijn afhankelijk van effciënte en toegesneden dienstverlening die het hen mogelijk maakt om op redelijke voorwaarden deel te nemen aan deze voedselketens. Als gevolg daarvan kan de liberalisering van die diensten een grote impact hebben op landbouw, vooral in ontwikkelingslanden.

De IATP-studie "The impact of GATS on agriculture" [2] richt zich op de dienstensectoren die het meest met landbouw te maken hebben en waarvoor verschillende ontwikkelde staten liberaliseringsverzoeken hebben gedaan bij ontwikkelingsstaten, namelijk:

distributiediensten; financiële diensten; infrastructurele diensten, en dan vooral met betrekking tot water en energie die vaak moeilijk te leveren zijn in rurale gebieden.


Noten:
[1] Alexandra Strickner werkt voor het Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP). Vertaling: Rob Bleijerveld. NAAR TEKST
[2] Is hier te vinden: http://www.tradeobservatory.org/index.cfm?RefID=77569 NAAR TEKST

NAAR INHOUD
WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp


E) Ontwikkelingen op de WTO-top van donderdag 15 december


Nieuwe concept ministerstekst in de maak

Hoewel de onderhandelingen op deze derde dag van de WTO-top nog steeds vast zitten, worden er pogingen ondernomen om de concept-ministerstekst op verschillende punten aan te scherpen en aan te passen. Op verzoek van Lamy leverden verscheidene lidstaten nieuwe tekstvoorstellen aan voor landbouw, NAMA, en Ontwikkeling, welke tot in de vroege uurtjes van de vrijdag in een 'Greenroom'-bijeenkomst bediscussieerd werden. Een van de gepresenteerde tekstvoorstellen is een nieuwe opzet voor tarief- en quotavrije markttoegang voor alle LDCs (maar met een klein aantal productuitzonderingen).

Ondertussen doemen er 'ernstige breuklijnen' op tussen bepaalde staten over de voortgang bij diensten. Een tekstvoorstel van een groep ontwikkelingsstaten voor de Services-bijlage is strijdig met een aantal 'ondergrenzen' van de EU. Een blokkade voor diensten kan volgens sommigen uitgroeien tot een belangrijke obstakel voor consensus in Hong Kong.

Lamy vraagt om nieuwe tekstvoorstellen

Op basis van een 'Greenroom'vergadering, woensdagavond laat, maakte Lamy een lijstje van 13 deelpunten voor landbouw en 9 voor NAMA die naar zijn verwachting kunnen leiden tot toespitsing van de concept-ministerstekst. Vervolgens vroeg hij de ongeveer 25 uitgenodigde ministers om aanvullingen/wijzigingen voor te stellen op grond van die lijstjes. De 'facilitator' voor Ontwikkeling vroeg de selecte groep van lidstaten om met nieuwe tekstvoorstellen voor Tarief- en quotavrije markttoegang voor LDCs naar voren te komen.
Het idee is dat de herzieningsvoorstellen zo snel mogelijk door de 'facilitatoren' geïntegreerd worden in de oorspronkelijke concepttekst en bijlagen; mogelijk wordt het resultaat vrijdag al besproken.
Toch gaat het allemaal niet zo voortvarend zoals blijkt uit het feit, dat tijdens de Heads of Delegations-bijeenkomst van donderdagavond bij de lidstaten aangedrongen werd om haast te maken met het indienen van de herzieningsvoorstellen. Ook bij NAMA lukte het niet zo best en de voorzichtige conclusie is dat de partijen zich op beide terreinen ingegraven hebben.

G90-alternatief voor dienstenbijlage

De G-90 (waaronder de Afrikaanse Unie, de LDCs en de ACP-staten) presenteerden op donderdagavond een alternatief voor de dienstenbijlage van Lamy cs. De tekst, die voortbouwt op een eerder ingediend voorstel van de ASEAN-staten, haalt heel wat uit die bijlage overhoop, met name daar waar het de positie van de ontwikkelde staten bevoordeelt.

Eerder die dag meldde een onderhandelaar uit een ontwikkelingsstaat, dat de EU, de VS, maar ook Lamy "enorme druk" hadden uitgeoefend op bepaalde G90-staten tijdens informele onderonsjes om hen ervan te weerhouden de oorspronkelijke dienstenbijlage te amenderen ! Zo had de EU in bilaterale gesprekken gewaarschuwd dat er geen Ministeriële Verklaring zou komen als de bijlage verzwakt zou worden. De diplomaat gaf verder aan dat de EU 'diensten' gebruikte als breekijzer om geen belangrijke toezeggingen te hoeven doen op landbouwgebied.
Pascal Lamy had hen ingefluisterd dat verzoeken tot wijziging van de bijlage de hele topontmoeting in Hong Kong in gevaar kan brengen... Diplomaten van de VS hielden ondertussen een belsessie om de thuisbases van de WTO-diplomaten en ministers te zeggen dat hun afgevaardigden in Hong Kong niet moeten vasthouden aan tekstuele veranderingen [1].

Een EU official gaf donderdagochtend aan dat de EU een nog scherpere tekst voorstaat en zeker geen verzwakking kan accepteren. Als de ministers de dienstenbijlage niet zouden aannemen in Hong Kong, "dan zou de ministersverklaring vanuit oogpunt van 'diensten' nutteloos zijn." Indonesië, de Filippijnen, Venezuela en Zuid-Afrika onderstreepten echter dat deze bijlage geen 'overeengekomen' tekst is en dat het voorbarig zou zijn die in deze vorm aan te nemen.

Eindatum exportsubsidies

De G20 benadrukte in een persconferentie dat het vaststellen van een einddatum voor exportsubsdies in Hong Kong haalbaar is. Het zou ook de inzet van de WTO-lidstaten bij de Doha Ronde duidelijk maken bij het publiek. Na uitgebreide discussie blijven de EU en Zwitserland tegen, zelfs als zo'n einddatum gekoppeld zou zijn aan einddata voor de andere vorman van exportsteun (voedselhulp, exportkrediet en handelsondernemingen van overheden).

Ontwikkelingspakket

Op donderdagavond werd in Greenroom-verband een nieuw voorstel gepresenteerd dat tarief- en quotavrije markttoegang mogelijk moet maken voor alle LDCs voor onbeperkte tijd ("hoewel niet formeel vastgelegd" [2]). Importerende lidstaten mogen een bepaald percentage van hun zelf ingestelde tarieflijnen uitzonderen (percentage wordt progressief verminderd). Er is geen implementatiedatum voorgesteld. Vrijdag zal hierover worden gediscussieerd.

Diplomaten uit ontwikkelingsstaten gaven aan dat zodra deze kwestie geregeld is de G20 en G90 andere ontwikkelingskwesties naar voren zullen brengen en dat ze geen genoegen zullen nemen met goede bedoelingen alleen.

Alternatief voorstel milieugoederen

India wees donderdag de zogenaamde 'lijst'-benadering voor de onderhandelingen over milieugoederen af omdat de beoogde versnelde liberalisering van de items op zo'n lijst alleen ten goede zou komen aan de ontwikkelde staten. De lidstaat kwam met een alternatief dat uitgaat van een 'project'-benadering waarbij markttoegang voor de relevante goederen en diensten voor een bepaald tijdsbestek wordt geopend na toestemming door een aangewezen nationale autoriteit.

Tonga, de 150ste WTO-lidstaat

Na de toetreding onlangs van Soudi-Arabië is nu ook Tonka lidstaat van de WTO geworden, en wel de 150e. De Zuid-Pacifische eilandstaat gaf aan het na uitvoerige weging van alle voors en tegens pros toch besloten heeft toe te treden ondanks een controversiele uitlating van Oxfam naar aanleiding van de langdurige en zware toetredingsprocedure. Niet-toetreding was "geen optie" ondanks de argumentatie van Oxfam dat toetreding tot de WTO zou leiden tot verarming. Vlak voor de Doha top in 2001 besloot de - destijds - aspirantlidstaat Vanuata na een eveneens lang en zwaar proces af te zien van toetreding ("wegens technische redenen").


Bron:
- Bridges Hong Kong Daily Update, Issue 4, van 16 Dec 2005 (http://www.ictsd.org/ministerial/hongkong/wto_daily/16_December/es051216.pdf). Vertaling/samenvatting: Rob Bleijerveld

Noten:
[1] Commentaar RB: dit bericht wordt ondersteund door uitlatingen van de handelsminister van de VS op een persconferentie op donderdag (BBC World tv, avond van de 15e). Hij denkt niet dat in Hong Kong díe besluiten zullen vallen die nodig zijn om tot een succesvolle afsluiting van de top te komen. (En suggereerde dat men net zo goed kan stoppen om op een later tijdstip weer verder te onderhandelen). Brinkhorst was reëler: hij verwacht dat men op zaterdagavond nog "hard aan het knokken zal zijn" (Radio 1, Met het oog op morgen, 15 dec.).
De schermutselingen die de VS en de EU voor de media opvoeren, zijn niet meer dan schijngevechten om de druk op te kunnen voeren. Het echte werk gebeurt tijdens de onderonsjes en via de telefoon, zo blijkt maar weer. NAAR TEKST
[2] Toevoeging van het Bridges-team.
NAAR TEKST

NAAR INHOUD
WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp


F) Overzicht akties en andere gebeurtenissen Hong Kong 13 tm 16 december


* Vrijdag 16 december:

(i) Inwoners van Hong Kong gaan in hongestaking tegen de WTO in solidariteit met de Zuid-Koreaanse boeren farmers (vanaf: 11 uur, Protest Zone buiten het Conferentie terrein). Verklaring van hongerstakers: http://targetwto.revolt.org/node/113

Foto's:
- vrijdag (DAG 3):
1 (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790639.php)
2 (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790648.php)
3 (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790655.php)
4 (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790663.php)
5 (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790669.php)
6 (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790675.php)
- donderdag (DAG 2):
1 (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790403.php)
2 (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790410.php)
3 (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790416.php)
4 (http://japan.indymedia.org/newswire/display/2509/index.php)

Foto-collage: http://publish.indymedia.org.uk/en/2005/12/329901.html
Beeldenverzameling: http://www.flickr.com/groups/2005hongkongwto/pool/
Diashow: http://www.flickr.com/groups/2005hongkongwto/pool/show/

Video:
- Protesten op de 15e:
1 (http://cast.gomediaction.net/video/2005/051215_ksm_sambo.wmv)
2 (http://cast.gomediaction.net/video/2005/051215_ksm_sambo.wmv)
3 (http://swtop.no-ip.org/1215MORNING.wmv)
Demonstranten komen conferentiecentrum binnen: (http://radiohongkong.de/download.php?clipId=1249
&PHPSESSID=dc3a5384ea53dcad2c223c1c1645fdcf
)

Video websites:
1 (http://radiohongkong.de/)
2 (http://gomediaction.net/)
3 (http://kanalb.org/metatopic.php?clipId=144&Vlang=eng&language=eng)
videoblog: http://swtop.no-ip.org/

Audio:
- G-20 daagt WTO uit in officiële bijeenkomst:
(http://radiomundoreal.fm/modules.php?
op=modload&name=News&file=article&sid=7981&mode=thread&order=0&thold=0
)
- Hong Kong New Media and Social Transformation Conference:
(http://www.indymedia.org/en/2005/12/829719.shtml)
- WTO en biodiversiteit: interview met Simone Lovera (Friends of the Earth):
(http://www.indybay.org/news/2005/12/1790346.php)
- Opening-speech van Pascal Lamy, directeur-general van de WTO:
(http://www.oaklandinstitute.org/audio/lamy-pascal_opening-speech.mp3)

Radio:
- People's Radio Hong Kong: http://gomediaction.net/en/index.php/2005/12/14/18/
- Media Culture Action: http://gomediaction.net/
- Real World Radio: http://www.realworldradio.fm/
- Forum de Radios http://www.forumderadios.fm/

Solidarity actions:
- Parijs (http://publish.indymedia.org.uk/en/2005/12/329947.html)
- Reading (http://publish.indymedia.org.uk/en/2005/12/329930.html)
- Duitsland (http://www.attac.de/wto/hk-aktionstag-orte.php)
- Portland (US) (http://portland.indymedia.org/en/2005/12/330018.shtml)
- New Delhi (http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/wto/hongkong2005/images/images45.htm)
- Lahore, Pakistan (http://www.internationalviewpoint.org/article.php3?id_article=929)
- Online demonstratie (http://www.stop-wto.org/index.php?content=demo〈=GB)

From UK Indymedia newswire:
- Vissers vermoord door verdrinking - WTO verdachte (http://publish.indymedia.org.uk/en/2005/12/329967.html)
- foto's van WTO Hong Kong (http://publish.indymedia.org.uk/en/2005/12/329951.html)
- Rebelerende Zombies bezetten Prijse supermarkt uit protest tegen WTO (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329947.html)
- "Nee tegen de WTO": Demonstratie zaterdag 17 dec., Reading (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329930.html)
- WTO Protesten - Geen recht van spreken als je niet gekleed bent (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329913.html)
- WTO - HK05 - Beelden van verzet (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329901.html)
- WTO Protesten in Hong Kong - Day One report (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329858.html)
- Verslag van protestakties op dag 1 van de WTO Conferentie (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329849.html)
- Lijst van websites met nieuws over WTO-protesten (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329837.html)
- Anti WTO HK website (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329825.html)
- Filippijnen protesteren tegen WTO (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329823.html)
- KONG YEE SAI MAU! - Protesteer tegen de WTO! (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329813.html)
- Vreedzame directe aktie gewelddadig onderdrukt door HK media (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329808.html)
- Vrijhandel brengt banen wereldwijd in gevaar (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329753.html)

Verslaggeving vanuit Hong Kong
- dispatch 1 (http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1789114.php): As The
Tide Rushes In: Four Days Before the WTO in Hong Kong
- dispatch 2 (http://sfbay.indymedia.org/news/2005/12/1789425.php): Raids
Target Migrant Workers as WTO Summit Nears
- dispatch 3 (http://targetwto.revolt.org/node/52): WTO 6, Day 1: Just The
Beginning
- dispatch 4 (http://targetwto.revolt.org/node/78): WTO MC6, Day 2:
Face-Off at the Barricades, Stand-Off at the Summit
- dispatch 5 (http://targetwto.revolt.org/node/90): Celebrating Resistance
Art and Culture at the Peoples Camp
- dispatch 6 (http://targetwto.revolt.org/node/89): Hear the Silent
Majority Speak!
- dispatch 7 (http://targetwto.revolt.org/node/91): “Toxic Hotspot” -
Kerala Activist Challenges Industrial Pollution Exacerbated by Intensive
Globalisation and WTO
- dispatch 8 (http://www.indybay.org/news/2005/12/1790606.php): Low Wage
Workers and Migrants Lead Opposition to GATS and Imperialism
- dispatch 9 (http://targetwto.revolt.org/node/100): Farmers Procession
Sways Hearts and Minds at WTO Protests in Hong Kong
- dispatch 10 (http://targetwto.revolt.org/node/113): Hong Kongers hunger
strike in support of Korean farmers against the WTO
- dispatch 11 (http://targetwto.revolt.org/node/117): Respect the Rights
and Dignity of Our People!
- dispatch 12 (http://targetwto.revolt.org/node/119): WTO Indicted for
Crimes Against Humanity at Rural Peoples Tribunal
- meer dispatches here (http://targetwto.revolt.org/).*

Meer weblinks:
- No WTO Hong Kong Wiki (http://wto2005.no-ip.org/wiki/Main_Page)
- People's caravan aims for WTO and Hong Kong (http://www.actionaid.org/index.asp?page_id=725)
- Direct Action Against the WTO (http://www.targetwto.revolt.org/)
- Go Media (videos) (http://www.gomediaction.net/)
- People's Radio Hong Kong (http://www.prhk.org/)
- Indymedia.org article (http://www.indymedia.org/en/2005/10/826288.shtml)
- Stop the New Round Coalition (http://snrcoalition.isiswomen.org/)
- Hong Kong People's Alliance on WTO (http://daga.dhs.org/hkpa/)
- Transnational Institute: Beyond the WTO (http://www.tni.org/wto/index.htm)
- Global Exchange's WTO Page (http://www.globalexchange.org/campaigns/wto/)
- International Forum on Globalization (http://www.ifg.org/)
- Peoples Global Action (http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/)
- Global Issues article (http://www.globalissues.org/TradeRelated/FreeTrade/HongKong.asp)
- SEATINI - WTO and Africa (http://www.seatini.org/)
- Media Culture Action (South Korea) (http://www.gomediaction.net/)
- Stop WTO Video Blog (http://swtop.no-ip.org/)
- Hong Kong Independent Media (http://www.inmediahk.net/public/index)
- Vatican Releases Guidelines (for WTO Summit) (http://www.famvin.org/en/modules.php?name=News&file=article&sid=4303)

Related Categories:
- Globalisation (/en/topics/globalisation/)
- Social Struggles (/en/topics/socialstruggles/)
- Workers' Movements (/en/topics/workersmovements/)


* Donderdag 15 december:

(i) Ongeveer 500 Koreaanse boeren gaan langzaam maar zeker op weg naar het conventiecentrum: drie stappen vooruit - door de knieën - buigen naar de grond - en verder. Zie foto's.
(ii) Duizenden demonstreren in Hong Kong
- zie foto's: (http://www.flickr.com/groups/2005hongkongwto/pool/)
- zie video:
1 (http://cast.gomediaction.net/video/2005/051215_ksm_sambo.wmv)
2 (http://cast.gomediaction.net/video/2005/051215_ksm_sambo.wmv)
(iii) Vissers demonstreren richting Victoria Harbour, en delen petities uit aan gedelegeerden,
(iv) Onderbetaalde arbeiders en migrantenwerkers namen deel aan aktie als onderdeel van een "consulaathopping"-protest tegen het General Agreement on Trade in Services (GATS). Zie artikel: http://www.indybay.org/news/2005/12/1790606.php.
(v) Boerinnen leiden demonstratie en parade naar Conferentie protestzone.
(vi) Culturele Solidariteit (verlichting, dansen, gezang en leuzen) buiten conventiecentrum.


Bron:
- Een update op de UK Indymedia website (http://www.indymedia.org.uk/en/2005/12/329895.html). Vertaling: Rob Bleijerveld.

NAAR INHOUD
WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp


G) NGOs laten niets heel van "Ontwikkelingspakket" van de EU.


Hong Kong/Brussels, 15 December - Europese NGOs hebben vandaag scherpe kritiek geuit op het "ontwikkelingspakket" dat de Europese Unie presenteerde op de Ministeriële Conferentie van de WTO in Hong Kong.Ministeriële Conferentie van de WTO in Hong Kong.


"Bedriegelijke Ontwikkeling - NGO-verklaring over EU-ontwikkelingspakket"
Persbericht Seattle to Brussels Network [1], van 15 december 2005

Het zogenaamde "Ontwikkelingspakket" dat de EU op tafel legde in Hong Kong is niets meer dan een rookgordijn en misleiding. De Unie probeert hiermee te verbergen dat - ondanks de retoriek - niet ontwikkeling maar de offensieve economische belangen van de ontwikkelde staten, vooral die van de EU, centraal staan bij de lopende onderhandelingsronde.

Het "Ontwikkelingspakket" leidt de aandacht af van de kwesties die werkelijk van spelen in Hong Kong: de drastische wijziging in de wijze van onderhandelen over GATS, de verwijdering van flexibiliteit en de introductie van nieuwe manieren om ontwikkelingsstaten onder druk te zetten om tegen hun eigen belang in te liberaliseren.

De EU gebruikt het "Ontwikkelingspakket" ook om de op de Unie gerichte aandacht af te leiden richting andere ontwikkelde staten. Het pakket bevat geen nieuw Europees aanbod.


Zes elementen spelen een rol bij de misleiding:

1. Tarief- en quotavrije markttoegang:
De LDCs hebben al tarief- en quotavrije toegang tot de Europese markt door het "Everything But Arms"-initiatief. De EU biedt hier niets nieuws.

2. Speciale en Gedifferentieerde Behandeling (S&DT) en Implementatie (IMP):
Met betrekking tot S&DT en IMP hebben de ontwikkelingsstaten in het totaal 170 verzoeken in de onderhandelingen naar voren gebracht, overeenkomstig hun behoeften en prioriteiten. In de afgelopen vier jaar zijn deze verzoeken echter voortdurend genegeerd en op dit moment staan er slechts een vijftal op de agenda in Hong Kong (en dan alleen nog met betrekking tot LDCs).

3. Toegang tot geneesmiddelen:
Het "slotakkoord" voor de toegang tot geneesmiddelen betreft de verbindendverklaring van een slechte en tijdelijke regeling die al jaren gelden goed geëvalueerd en verbeterd had moeten worden.

4. Aid for Trade:
Aid for Trade betreft geen nieuw aanbod. Toepassing ervan zou betekenen dat het geld onttrokken wordt aan andere Europese ontwikkelingsfondsen. De ter beschikkingstelling van het grootste deel van dat geld is gebonden aan voorwaarden van marktopening in het belang van de ontwikkelde staten. Aid for Trade is illustratief voor de geringe aandacht voor de werkelijke behoeften van ontwikkelingsstaten [2].

5. Erosie van voorkeursregelingen:
Dit probleem is vooral door de EU zelf gecreëerd. De Unie verzwakte de positie van de ACP-staten door in bilaterale overeenkomsten dezelfde voorkeursregeling aan te bieden aan andere staten [3], door het verhogen van technische standaards, en door het hervormen van de eigen landbouwsector.

6. Katoen:
Dit een geriefelijk thema voor de EU, omdat het hierbij voornamelijk gaat over de gevolgen van Noord-Amerikaanse katoensubsidies. Het leidt tevens de aandacht af van de manier waarop de Unie omgaat met bananen en suiker.


Bron:
- "EU NGOs slam development package of EU - Deceiving Development; NGO verklaring over EU ontwikkelingspakket," persbericht Seattle to Brussels Network van 15 december 2005. Vertaling: Rob Bleijerveld

Noten:
[1] Het Seattle to Brussels Network is een netwerk van Europese maatschappelijke organisaties gericht op de ontwikkeling van een duurzaam, sociaal en democratisch controleerbaar handelssysteem. Meer informnatie: http://www.s2bnetwork.org/ NAAR TEKST
[2] toevoeging RB: zie ook: "Aid for Trade - Another empty promise," waarin vertegenwoordigers van civil society en ontwikkelingsstaten andere ontwikkelingsstaten dringend verzoeken om de bedoelingen achter het 'aid for trade'-pakket te doorzien. Diverse relevante verklaringen, waaronder die van de Zambiaanse WTO-ambassadeur (http://www.focusweb.org/content/view/752/55/). NAAR TEKST
[3] Waaronder: Mexico, Chili, Zuid-Afrika, Mediterrane staten, en Oost-Europese staten. NAAR TEKST

 

NAAR INHOUD
WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp


H) WTO: Leeg ontwikkelingspakket
(door Edith van Overveld [1])

Mandelson, Mandelson, this gift we give to you..... Met deze op Jingle Bells gecomponeerde tekst werd de Europese onderhandelingsvoorzitter donderdag 15 december in Hong Kong bezongen tijdens zijn bijeenkomst met de NGO's. Deelnemers van het 'Our world is not for sale' netwerk hadden zich uitgedost in kerstkostuum en boden Mandelson als kado een lege doos aan. Een empty development box, refererend aan de nieuwste inzet van rijke landen in de huidige onderhandelingen; het ontwikkelingspakket.


Officieel heeft de huidige onderhandelingsronde, die in 2001 in Doha begon, de naam ontwikkelingsronde. Met name ontwikkelingslanden zouden moeten profiteren van de nieuwe afspraken. Twee jaar geleden in Cancun waren de eisen die de rijke landen stelden echter zo onaanvaardbaar, dat een groep ontwikkelingslanden, verenigd in de G20, de onderhandelingen hebben laten stuklopen. Omdat in Hong Kong hetzelfde dreigt te gebeuren en de rijke landen toch hun winst uit de ronde willen behalen, is het ontwikkelingspakket als zoethouder in het leven geroepen. Met name de EU maakt zich hier hard voor.

Het ontwikkelingspakket lijkt in eerste instantie een mooi aanbod van de rijke landen, met name de EU, de VS en Japan, aan alle 50 Minst Ontwikkelde Landen (MOL's - in Latijns-Amerika valt alleen Haïti hieronder). Het pakket bestaat uit tariefvrije markttoegang voor deze armste landen, en extra hulp om in te zetten op het versterken van de handelspotentie van deze landen, het zogenaamde 'Aid for Trade' initiatief. Daarnaast wordt toegezegd dat het pakket een oplossing biedt voor de problemen rondom katoen en bananen.

NGO's beweren dat het ontwikkelingspakket bestaat uit loze beloften. De volledige markttoegang is weinig nieuws aangezien dit al eerder in andere verdragen was vastgelegd. Nieuw is dat ook de rijkere landen nu gepushed worden om mee te doen aan het ontwikkelingspakket en hun markten open te stellen. Brazilië heeft al toegezegd dit te willen doen. De Minister van Buitenlandse Zaken van Brazilië stelde in zijn openingsspeech in Hong Kong: "Brazilië is, samen met haar Mercosur partners, bereid om zich te bewegen in de richting van een tariefvrije en quotavrije invoer van producten uit de Minst Ontwikkelde Landen, met name van Afrika en Latijns-Amerika."

Met 'Aid for Trade' krijgen de ontwikkelingslanden extra geld voor handelsversterkende hulp. De 2 miljard die de EU hiervoor beschikbaar stelt komt voor de helft uit de 0,7% norm voor ontwikkelingshulp waar niet alle EU landen momenteel nog aan voldoen. Door alle landen hier wel aan te laten voldoen hoopt men een extra bedrag te creëren, een bedrag dat eigenlijk al bestond. De andere helft komt van de Europese Commissie, maar het is nog niet bekend of die dit officieel toezegt. Japan stelt 10 miljard beschikbaar maar gaat dat hoogstwaarschijnlijk in de vorm van leningen doen, iets waar met de trend van schuldenkwijtschelding nu niemand op zit te wachten.

Handelsversterkende maatregelen die met het beschikbare geld genomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld het versterken van de infrastructuur, het privatiseren van bedrijven en het geven van trainingen. Allemaal onderdelen van de liberaliseringsagenda van de WTO. Er wordt een commissie ingesteld die deze activiteiten gaat monitoren, maar het is niet bekend of de ontvangende landen uiteindelijk zelf de bestemming van het geld mogen bepalen. Wel is duidelijk dat met name multinationals uit rijke landen een groot belang hebben bij de inzet van het geld en hier uiteindelijk ook het meest van zullen profiteren. De vraag is dus: Hulp voor handel voor wie?

Een ander belangrijk bezwaar van de maatschappelijke organisaties is dat de rijke landen het ontwikkelingspakket [2] gebruiken als pressiemiddel. Ontwikkelingslanden worden hiermee onder druk gezet om de wensen van de EU en de VS op het gebied van landbouw, diensten en industriële producten in te willigen. Al met al lijkt het een leeg pakket. Of zoals de actievoerders zingen:
Trade for Aid
Is the game you play
It's empty through and through


Kadertje:
Statement over ontwikkelingspakket van Caroline Lucas, Europarlementariër van de Engelse Green Party:
"From a European perspective, the aid for trade is a package of lies. Duty Free and Quota Free has already been given. And the carrot that the Commission wants to provide, it cannot possibly guarantee at a time when member states, especially the British presidency, are talking about slashing European budgets. We have seen through the veiled attempt to distract and shake developing countries and what we have demanded is real development incorporated in the trade agenda itself and not just something that is part of a side show. This is a massive diversion, a sweetened pill for the rest of the package on Agriculture, Services and NAMA."

Noten:
[1] Edith werkt ondermeer voor Noticias, en is nu in Hong Kong. Dit artikel is gescrheven op 15 december.
NAAR TEKST
[2] Voor meer statements over het ontwikkelingspakket zie:
Focus on the Global South (http://www.focusweb.org/content/view/752/36/)
NAAR TEKST

NAAR INHOUD
WTO---zzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppppppppppppppppppppp


I) I) Diensten dreigen de dealbreaker te worden in Hong Kong
(door Roeline Knottnerus en Myriam Vander Stichele [*])


Tijdens de zesde Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Hong Kong wordt veel ophef gemaakt over het pakket dat voorligt om het ontwikkelingsperspectief van de huidige handelsronde te redden. In de strijd om vrijhandel was dat te ver naar de achtergrond verschoven. Hoewel dit pakket voorziet in tarief- en quotavrije markttoegang voor de producten van de allerarmste landen en er bovendien geld komt om de handelscapaciteit van deze landen te vergroten, is het predicaat ‘Doha Ontwikkelingsronde’ desondanks nauwelijks meer geloofwaardig.

Zeker niet op het gebied van diensten, waar een voorstel op tafel ligt dat op aggressieve wijze de onderhandelingen moet versnellen om markttoegang te forceren voor transnationaal opererende dienstenaanbieders.

De tekst van ‘Annex C’ - die door de EU wordt neergezet als de minimaal vereiste onderhandelingsuitkomst - verplicht ontwikkelingslanden tot het binden van het huidige niveau van autonome liberalisering. Door ze onder het WTO/GATS-akkoord te brengen, zouden deze liberaliseringen de facto onomkeerbaar worden, wat het bedrijfsleven een maximale investeringszekerheid verschaft.

Markttoegang voor bedrijven en investeringszekerheid voor transnationale bedrijven is dan ook wat voor de rijke landen in de dienstenonderhandelingen voorop staat. Daar liggen hun offensieve belangen. In het promoten van hun markttoegangsagenda gaan zij echter volledig voorbij aan het feit dat de entree van grote multinationale conglomeraten op de opkomende dienstenmarkten van ontwikkelingslanden de lokale bedrijvigheid volledig dreigt te verdringen. Ten koste van ontwikkeling.

De EU gaat zelfs zover aan dit argument voorbij, dat men aandringt op het opheffen van restricties op aandelenkapitaal. De EU wil dat alle (ontwikkelings)landen het mogelijk maken dat internationale investeerders een meerderheidskapitaal kunnen verwerven in lokale bedrijven. Dat maakt de weg vrij voor overname van de dienstensectoren door buitenlands kapitaal.

Voeg daarbij het inperken van de beleidsruimte van overheden en het de facto liberaliseren van kapitaalstromen door de regels van het GATS-dienstenverdrag, alsmede de privatisering van banken als onderdeel van het Aid for Trade pakket, dan maakt dat landen dermate kwetsbaar voor externe economische schokken, dat het ontwikkelingsperspectief geheel naar de achtergrond verdwijnt. De mogelijkheden voor (ontwikkelings)landen om een coherent armoede- en sociaal beleid te voeren, worden ondergraven.

De ontwikkelde landen zouden eindelijk moeten erkennen dat het opheffen van handelsbarrières en liberalisering van de economie niet de juiste strategie vormen voor een evenwichtige ontwikkelingspolitiek. Ontwikkelingslanden hebben veel meer beleidsruimte nodig dan de regels van de WTO en de Bretton-Woodsinstellingen (IMF en Wereldbank) nu toestaan.

De ontwikkelingslanden hebben dan ook groot gelijk dat ze voorstellen om versnelde en vergaande marktopening in de dienstensector te forceren niet accepteren. Kenia, Zuid-Afrika, Venezuela, de Filippijnen en Cuba hebben inmiddels in Hong Kong een verklaring doen uitgaan waarin zij ‘Annex C’ categorisch afwijzen. En de ontwikkelingslanden verenigd in de G90 hebben - ondanks zware politieke druk - een geamendeerde tekst ingediend die de angel uit het voorstel haalt en de oorspronkelijke flexibiliteit van GATS in ere hersteld.

Voor die flexibiliteit - die landen toestaat om zelf te bepalen welke sectoren zij willen liberaliseren en in welk tempo - hebben ontwikkelingslanden in de Uruguay-ronde hard moeten vechten. Het is dan ook onacceptabel dat met name de EU vergaande aantasting van die flexibiliteit tot minimuminzet van de onderhandelingen maakt. De rijke landen en succesvolle ontwikkelingslanden, zoals de Aziatische tijgers, hebben hun welvaart bereikt door hun opkomende industrieën te beschermen tot zij in staat waren internationaal de concurrentie aan te gaan. Dat recht wil men in de WTO ontwikkelingslanden nu ontzeggen. Al dient dat geenszins het ontwikkelingsbelang, maar slechts de agenda van het internationale bedrijfsleven, dat zijn productie- en afzetmogelijkheden vergroot wil zien.


Noot:
[*] Vanuit Hong Kong, 16 december 2005 (Roeline is coördinator van het GATS-platform en Myriam is senior onderzoeker bij Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) NAAR TEKST

NAAR INHOUD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom Wereld Handels Organisatie WTO en de Europese Unie. Het is een initiatief van de Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag. Aan dit bulletin hebben meegewerkt: Robin van Stokrom, Roeline Knottnerus, Myriam Vander Stichele en Rob Bleijerveld.

Nieuwsbrief WTO.ZIP (en meer over globalisering) is ook te vinden op: http://www.globalinfo.nl en op http://www.indymedia.nl

Voor een gratis email-abonnement en voor het sturen van mededelingen, copy of reacties: onyva@xs4all.nl

-----------------------