Actueel Nieuws

Behoefte om ook een berichtje/column in deze Kleintje Muurkrant-rubriek te plaatsen? Dat kan via email aan ons. We proberen zo vaak mogelijk deze rubriek te actualiseren. Stay tuned!

Een aantal hieronder lopende series hebben we verzameld op een aparte site, zie followup


NATOnaal (2)

vrijdag 9 december 2016
Een Turkse spionagesmurf zwaaide deze week een Griekse kerker in. Hij mag 14 jaar streepjes op de muur trekken. En omdat ie al 65 is zal het een hele toer worden om er levend uit te komen. Wat had ie op zijn kerfstok? Tussen 2012 en 2014 had ie op Kos beeldmateriaal van regeringsgebouwen, militaire installaties, uitspanningen van Frontex, de kustwacht, gevechtsvliegtuigen en voertuigen uit dezelfde categorie bij elkaar gescharreld. Kreeg ie van de Turkse cliënt 2000 euro per maand voor. Geen vetpot. Maar voor een AOW-er niet beroerd. Al met al dus meer een Smiley dan een Jason Bourne. Ook wat zijn voorgeschiedenis betreft. Hij verdiende oorspronkelijk zijn schamele kuch als slotenmaker in de naoorlogse DDR. Nou nemen we aan dat er in die jaren heel wat te doen was in die sector, maar de verdienste was ho maar en onze brave slotenmaker nam dienst in de Oostduitse volksarmee. Na vijftien jaar zwaaide hij af en verhuisde in 2009 naar een rustig plekkie aan de Turkse kust, waar meer Alte Kameraden zich hadden gevestigd om op weg naar het einde nog even van de zon te genieten. In 2011 werd ie benaderd door luitjes van de MIT, de Turkse militaire inlichtingendienst. Of ie geen zin had ... Dat had ie wel. De zon was op Kos hetzelfde, het lag op een steenworp van de Turkse kust en 2000 piek was 2000 piek. Na een stoomcursus verhuisde hij in 2012 naar de overkant. De rest weet u.
Toch een beetje bizar. Het ene NATO-land dat het andere bespioneert. En dan nog truttig ook. Maar truttigheid komt vaker voor binnen de NATO. Op 13 en 14 mei 2015 kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen om onder leiding van de door Breivik uit zijn sociaal-democratische droom geschudde Jens Stoltenberg te keuvelen over de toenemende Russische invloed in het Midden-Oosten en Afrika. In Antalya! En wat deden ze daar aan het einde van het gezellig samenzijn? Dit!!!! Jezus. Dat is effe schrikken. “A better world”. Sure. Daarna kwam de coup.


Naar de kloten (22)

donderdag 8 december 2016
Nee. Bij MAX zullen ze niet besluiten om eens een lekkere serie te maken over het avontuurlijke leven van Gerrit Reede. Ze kijken wel uit. Je gaat niet met je steunzolen en je kunstgebit in de belangen van de famielje Oranje zitten darren. Want dat die famielje binnen deze afzichtelijke affaire een flinke trompet meetettert moge duidelijk zijn. En nog meer dan wij al dachten. Naar aanleiding van het laatste deel van het pizzaplatte drieluik over Pieter Menten dat gisteren de glazen tiet overtrok kregen wij een vette mail in de gleuf. Kwam van een geïnteresseerde lezer, die bezig is met het verzamelen van gegevens over het wel en wee van koningin Wilhelmina ten behoeve van een serieus boek. Over de moeder des vaderlands die ten tijde van de bezetting vanuit Engeland ons opriep de moed erin te houden. Hij schreef ons dit:

Zoals bekend was Gerrit Reede o.m. Verwalter van Maison de Paris. De joodse eigenaar Emanuel Kahn kwam in 1941 te overlijden. Zijn dochter Elizabeth van Veen-Kahn woonde met haar gezin in een ander pand van hem aan de Nieuwe Parklaan 110 in Scheveningen. Mei 1943 werd dit pand met de geschakelde woningen 112 – 114 door de Duitsers gevorderd. Op 110 kwam er een Kita, Kindertagesstätte, voor Wehrmacht/SS-kinderen. De dochter van Kahn en twee van haar jonge kinderen werden naar Auschwitz gedeporteerd en vermoord. Eind '45 trok Wilhelmina (als quasi Verwalter/Bewariër) in pand Nieuwe Parklaan 110 en haar hofhouding en administratie in de panden 112 – 114. Toen 't Loo opgeleverd werd, nadat het gekuist was van Nazi-sporen, betrokken de oorspronkelijke bewoners de panden weer. Max van Veen, die met 1 zoon de oorlog wel overleefd had, kwam mei 1946 weer op Nieuwe Parklaan 110 te wonen.
Voor de woning Nieuwe Parklaan 110 zul je geen Stolpersteine aantreffen, wel op de gevel een plaquette ter herinnering aan Wilhelmina als symbool van verzet. We mogen veronderstellen dat Wilhelmina en haar hofhouding bekend was met het modehuis Maison de Paris en daardoor ook met de familie Kahn. Zo ook mogen we veronderstellen dat Wilhelmina of haar kwartiermakers bekend waren met het feit dat Nieuwe Parklaan 110 geroofd joods eigendom was van de familie Kahn.
Van Gerrit Reede wordt beweerd dat hij een rol speelde in de betalingen die liepen van Schacht naar Bernhard [zie ook aflevering 20 van deze serie, plus de ingebouwde verwijzing naar het artikel “Tango dissonante”, red.]. Intrigerend is dat zowel van Bernhard als van zijn schoonmoeder, via de familie Kahn, lijnen naar Gerrit Reede lopen. Vraag is hoe kwam Wilhelmina eind '45 aan de adressen? In het Haags Gemeente Archief heb ik (uiteraard) geen sporen van koninklijke bewoning terug kunnen vinden.

Mvg. Koen van Stigt Thans.”.

Ach ja, je moet ergens heen als je na vijf jaar van ontberingen terugkomt in je land. Stay tuned.


Uitgeverij Suspekt (13)

woensdag 7 december 2016
Ine Veen (1), Wijnand Libbenga (2) en daar is ook Boinnk. Wie in het Umfelt van Perry Pierik rondkijkt, moet tegen een stootje kunnen. Boinnk is het geblutste en geblakerde vehikel waarin Silvia Videler lang, lang geleden tot stilstand is gekomen. Kruidenvrouwtje of gifmengster, wie zal het zeggen en wat maakt het uit. Silvia ligt daar tussen door haar en haar medestanders misverstane of moedwillig kromgebogen brokstukken van wijsheid en tussen scherven die geluk moeten brengen.
Silvia's nerinkje levert alles wat de getormenteerde ziel nodig heeft. Van oude fietsen tot en met abrikozenpitten, en dat alles bont en blauw door elkaar gehutseld zodat de zoeker alles kan tegenkomen behalve een begin van orde. Boven de ingang bungelt een tekst: En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. Het is niet de enige Bijbeltekst in deze Winkel van Sinkel.
Een fiets stelen wij liever eerlijk en op de abrikozenpitten komen we dadelijk terug. Onze interesse gaat vooral uit naar de boeken die Videler de wereld instuurt. Wie even doorgoogelt komt uit bij de site moeilijkverkrijgbareboeken.nl, "een kleine maar actieve webshop met als specialisatie en doel juist die boeken onder de aandacht te brengen die normaliter moeilijk of soms zelfs helemaal niet via de populaire boekhandels te verkrijgen zijn. Te denken valt onder meer aan boeken van Robin de Ruiter, Ine Veen, Jean Thomassen en alle boeken van uitgeverij Aspekt, Mayra en anderen."
Robin de Ruiter is de auteur van De 13 Satanische bloedlijnen - De oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde, en in Wikipedo opent de link naar zijn website op die van Mayra. Van vrouwtje Veen hebben we dus alles al es gezien in de film Blue Movie. Jean Thomassen is de huisgenoot van Veen en wordt volgens eigen zeggen door haar geinspireerd tot het maken van schilderijen die hij absurd realistisch noemt. Thomassen schrijft dus ook en heeft titels op zijn naam staan als Smeerlappen in de kunst, Het Evangelie van het kwaad, Mediums en andere fenomenen, paranormaal of bedrog?, Egypte eerder en anders, Muziek van de duivel en Was Adam een gorilla?
Maar die pitten dan? In nauwe samenwerking met Perry Pierik heeft Boinnk een boek uitgegeven waarin abrikozenpitten (Die simpele abrikozenpitten? Ja, die simpele abrikozenpitten zijnde een onderdeel van de natuur, door de scheppende hand van God vervaardigt en voorzien van de meest geneeskrachtige stoffen voor de mensheid (taalfouten voor rekening van Videler) het met succes opnemen in de strijd tegen kanker. Ik ga liever gewoon dood, placht ons moeder te zeggen. Maar dat is er niet meer bij nu hele volksstammen het sterven hebben afgezworen... Moet U ook zo denken aan die andere Sylvia, dat meisje van Millecam? Ook zo standvastig in het geloof in de piskijker (3).
Je zou bijna wensen dat iemand zich verslikt in die pitten zodat de toko van Videler en Pierik gesloten kan worden...

(1) zie aflevering 7 van deze serie, van 22 april jongstleden
(2) aflevering 9 van 4 juni jongstleden
(3) Zie wikipedia


Pieter en Friedrich (2)

woensdag 7 december 2016
Twee ton? Dat was in de jaren direct na de oorlog een bedrag om een moord voor te plegen. En de voor zijn hachie knokkende Pieter Menten zal niet voor de kat zijn strijkorkest zijn Nederlandse bef Rad (!) Kortenhorst hebben opgedragen om die poen over te dragen aan Friedrich Schallenberg (1). Op zeker in ruil voor informatie die schadelijk was voor een of meer hoge mieters in den lande. Liefst op papier. Decennia later beweerde de oorlogsprofiteur te beschikken over een bevel uit het bevrijde zuiden (1944) aan de “verzetsleiding” in Haarlem om een aantal communisten uit die regio te kelen (2). Pieter: “En ik zal maar niet zeggen welke handtekening daaronder staat”. Of Menten inderdaad de beschikking had over het naar alle waarschijnlijkheid door prins Bernhard ondertekende document zullen we waarschijnlijk nooit aan de weet komen. Bij zijn overhaaste vlucht naar Zwitserland in november 1976 vergat zijn echtgenote de kluis in de Blaricumse villa achter de code te gooien. Appeltje eitje voor de speursmurfen van de Rijksrecherche die er de volgende dag (!) binnenvielen. Vraag blijft hoe de niet in bewegingsvrijheid badende Pieter wist dat Schallenberg over de nodige rottigheid beschikte. Had de leider van de Katholieke Volkspartij hem getipt? Per saldo stond Schallenberg in contact met mgr. Paolo Giobbe, de subvertegenwoordiger van God op aarde, en pater Cooymans van het Haagse Aloysius college. Dus helemaal onwaarschijnlijk is dat niet.
Met name Cooymans is in deze context overigens uitermate interessant. Vooral omdat ie aalmoezenier was van de door ons uitgegraven dubbelagent en Abwehr Hauptmann Gerrit Reede aka George Brandy aka Oom Gerrit (3). De man die aan de basis stond van de story, dat prins Bernhard op 24 april 1942 vanuit de USSA een brief aan Adolf had verstuurd waarin hij solliciteerde naar het stadhouderschap van Nederland. Was dat bevel uit het bevrijde zuiden in de ogen van de Blaricumse meloenair twee ton waard? Of kreeg ie nog meer waar voor zijn geld?
Dat zou heel goed kunnen. Stay tuned.

(1) Zie vorige aflevering dd. 30 november 2016.
(2) Daartoe behoorde ondermeer de op 17 april 1945 door de moffen geëxecuteerde Hannie Schaft.
(3 ) Zie voor Gerrit bijvoorbeeld de serie “Naar de kloten op onze Followup-site.


Memories are made of this (4)

dinsdag 6 december 2016
Oké. Het is ruim 40 jaar geleden. Maar in Chili bleef de vraag rondzweven of cq. wanneer de moordenaars van Orlando Letelier voor de kadi zouden worden gesleept. Allende's minister van Buitenlandse Zaken werd op 21 september 1976 samen met zijn rechterhand Ronni Moffitt en haar echtgenoot niet ver van het Witte Gekkenhuis in Washington opgeblazen in zijn auto. De echtgenoot was de enige overlevende. De klus bleek te zijn geklaard door twee loodgieters van de Chileense geheimsmurfendienst DINA: de Amerikaan Michael Townley en de Chileen Armando Larios. In opdracht van grote smurf Manuel Contreras, die op zijn beurt weer handelde op bevel van Adolf Pinochet. De fascistische gabber van de onlangs nog door het Nobel-comité voor een eremedallie geselecteerde Henry Kissinger, die op voornoemde datum nog Amerikaans minister van BuZa was. Zowel Pino als Manuel verblijven inmiddels al een tijdje op Petrus' afdeling geretourneerde exemplaren, maar de loodgieters leven nog en hoge jurken bij het Chileense OM hebben nu besloten ze alsnog te vervolgen. Mede dankzij nieuw bewijsmateriaal dat vorig jaar aan de oppervlakte kwam. Zal met Townley, die in februari 1986 toevallig in Stockholm bivakkeerde toen premier Olaf Palme na een bioscopie aan flarden werd geschoten, niet meevallen. De USSA houdt er niet van om onderdanen uit te leveren. Zelfs niet als het om moordenaars of ander dodelijk krapuul gaat. Waarom wij ons extra interesseren voor dit gevalletje van manslaughter? Orlando had een sterke band met Nederland en is terug te vinden in het artikel “HAFMO addio op de site van de Morgenster. Vandaar. Stay tuned.


Stropdassenleed (30)

dinsdag 6 december 2016
Oké. Het is bijna 12 jaar geleden. Maar in Georgië blijft de vraag rondzweven of voormalig premier Zurab Zhvania nou vermoord is of dit ondermaanse heeft verlaten met teveel CO in zijn lijf (1). Nadat ene “Hakim Pasha” een paar jaar geleden een serie foto's van de in eeuwige ruststand verkerende Zurab en diens makker bij You Tube had gestald, was het OM geneigd om de spa ter hand te nemen. Maar tot nu toe is nog steeds het clublied van Feijenoord van toepassing. Misschien mede omdat met name Zurab's broer Gogla eropaan dringt bij een eventuële opgraafactie toezicht te laten houden door buitenlandse waarnemers, i.c. ministers van Buitenlandse Zaken. Gogla kent zijn pappenheimers. En ondertussen knaagt de zo aan Zeeland verknochte Mikkel Saakashvili verder aan zijn stropdassenvoorraad. Want mocht het inderdaad ooit tot een rechtzaak komen, dan zal ie toch met de billen bloot moeten. In sommige gevallen heeft ie daar geen moeite mee (2), maar voor een kadi is andere Ketellapper.

(1) Zie vooral de afleveringen 4 tot en met 7 van deze serie op de Followup-site.
(2) Ga in deze serie naar onze bijdrage van 29 september 2015. Genieten. Vooral als je een beetje Russisch poekelt.


To Moscow without love

maandag 5 december 2016
Twee december 2016. De Russische geheimsmurfendienst laat weten, dat de buitenlandse concurrentie vandaag een giga cyberaanval zal inzetten op het financiële systeem tussen Kamtsjatka en Sint Petersburg. Via servers die een plekje hebben gehuurd bij het in Nederland gevestigde Oekraïense bedrijf Blazing Fast. De aanval zal gelardeerd worden met een golf shitpubliciteit over de huidige financiële status van Vladimiristan. De Blazing boys bevestigden dat ze Nederlandse klanten hadden en ze zouden kijken of de beweringen uit Rusland hout sneden. Tot nog toe geen letter meer van gehoord. Aanleiding tot het hijsen van de stormbal in Moskou was begin vorige week de cyberdiefstal van een flink aantal meloenen uit de tegoeden van de Russische centrale bank. Geen totale verrassing overigens, want aan de overkant van de grote plas hadden de autoriteiten al aangekondigd de Ruskies via de cyberweg pijn te zullen doen. In reactie op de onbewezen berichten dat Moskou zich langs diezelfde weg bemoeid had met de Amerikaanse verkiezingen en The Donald een kontje had gegeven. Spelletjes. Gaaaaaap.


Cuba Libre (8)

maandag 5 december 2016
Toen waren we nog erg brutaal. In november 2011. Op de negende van die maand stuurden we deze mail naar de Cubaanse ambassadeur in Den Haag. Die ging dus gedeeltelijk over de aanmaak van rond de honderd standbeelden van president Raul Castro om de Cubanen permanent eraan te herinneren hoe groot hij wel niet was. Gisteren mochten wij vernemen dat er op het eiland geen standbeelden mogen worden opgetrokken van Rauls overleden broer Fidel. Op verzoek van Fidel zelf, die geen cultus status zou hebben geambieerd. Je moet het allemaal geloven willen en willen we dat? Meestal niet. Stay tuned.


Recep en de betalingsregeling

maandag 5 december 2016
Dunner kon haast niet. Dat ijs waar Erdogannef op stond. Maar gisteren bleek ie bereid te zijn nog een streekje verder te gaan. In de richting van een plek waar bijvoorbeeld Saddammeke en Khadaffi jammerlijk onder het ijs schoven en verzopen. Hij rolde namelijk op de keien dat premier Yildirim bij zijn komende bezoek aan Moskou voor zal stellen de onderlinge handel tussen Rusland en Turkije niet langer af te doen met dollars, maar met hun eigen munteenheden. Dit om de lira een verdere aftocht te besparen. En de Turkse leider is van plan om hiervoor ook Bejing en Teheran te praaien. Kijk, en dat vonden ze in Washington indertijd ruim voldoende om Irak en Libië een Middeleeuws verfje te geven. Het zal nog lang onrustig blijven rond de Dardanellen en de Bosporus. En wij zijn erbij.


Avanti ragazzi (2)

zondag 4 december 2016
Morgen krijgen we een cadeautje. Dan weten we wat er precies gebeurd is met David Rossi. Het baasje van de afdeling communicatie van het in de prut wegzinkende Italiaanse spaarvarken Monte dei Paschi di Siena, die op 6 maart 2013 met een salto mortale afscheid naam van al het aardse (1). Na een poosje 6 feet under te hebben gebivakkeerd werd zijn stoffelijk omhulsel op initiatief van zijn echtgenote weer opgedolven en voor nader onderzoek naar de doodsoorzaak tijdelijk in een vriescel geparkeerd. We zouden de uitslag van de puzzel afgelopen zomer al voorgeschoteld krijgen. Vervolgens in september, oktober en november, maar uiteindelijk staat de bekendmaking voor 5 december op het menu. Precies de dag na het referendum over de grondwetswijziging, die een deel van de macht van de Senaat moet inperken. Aangenomen wordt dat een eventuële afwijzing van premier Renzi's voorstel de redding van voornoemd spaarvarken wel uiterst twijfelachtig maakt. Zo niet onmogelijk.
Overigens wordt de dodelijke salto van Rossi niet los gezien van de kort voor zijn heengaan losgelaten openbaring in contact te zullen treden met een vertegenwoordiger van het OM. Dat kan je beter laten. Zeker in Italië. Wat ie voor ogen had met dat onderhoud weten we niet, maar het zal alles te maken hebben gehad met de miljarden aan kredieten die bij de bank de deur uitgingen. Telkens in tranches van minimaal een meloen. Aan lieden van wie de namen niet in de boekhouding terug zijn te vinden. Terugvorderen? Hoe bedoel u? De uitstaande (spook)kredieten bedragen naar schatting momenteel ... effe wachten ... effe wachten nog ... pizza. Maar dan wel een van 45 miljard euro. Redden? Hoe bedoel u? En dan hebben we het alleen nog maar over de MPS. Daarachter staan nog zeven banken te schudden. Dat wordt morgen knallen met de ballen. Dus stay tuned.

(1) Voor beelden daarvan zie aflevering 1 dd. 30 november 2016.


Obamamia (11)

zondag 4 december 2016
Nee. Wij zijn geen pietkijkers. Maar om nou te zeggen dat wij elke dag met een volle emmer optimisme begroeten is wat teveel van het goede. Daarvoor is er teveel geglobaliseerde shit. Vandaar dat wij in november 2008 geen hoge pet op hadden over een paar civiele zaken die in de USSA waren aangespannen tegen Chiquita. Vanwege de massieve steun die de bananenverspreider had verleend aan de in dood en verderf gespecialiseerde rechtse milities in Colombia. Kan je een uitglijder noemen en verder gaan met je leven. Zo niet een stel Colombiaanse burgers. Dit dachten wij toen van hun initiatief om de gele rakker mede-aansprakelijk te stellen voor de terreur van rechtse zijde. Maar na 8 jaar (!) blijkt er toch licht te zijn aan het eind van de togatunnel. Lees en prijs op deze zondag de schepper van kadi's en bananen. Stay tuned.


Voer voor bollebozen

zondag 4 december 2016
Uit de speenstreampers:
Mark Rutte aka de Damesfiets heeft gewaarschuwd voor het uiteenvallen van de EU ALS NIET SERIEUS WORDT GELUISTERD NAAR DE ZORGEN VAN DE BURGERS IN DE LIDSTATEN.
Mark Rutte liet afgelopen maandag aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet een poging gaat doen om het [aso]verdrag [met Oekraïne] alsnog te ratificeren, OOK AL STEMDE BIJ HET REFERENDUM OP 6 APRIL EEN RUIME MEERDERHEID VAN DE OPGEKOMEN KIEZERS TEGEN.

Vraag: wat bedoelt de Damesfiets met serieus? Oplossingen naar kleintje@stelling.nl. Over de beloning voor het meest serieuze antwoord wordt nog vergaderd.


Gasaanval

zaterdag 3 december 2016
Natuurlijk. Dat Erdogannef vandeweek riep dat ie troepen bij buurman Assad op het erf had geparkeerd om hem zonder tussenkomst van de rijdende rechter weg te pesten werd haast jubelend geëxposeerd in de speenstreammedia. Maar dat het parlement van Erdoganistan zijn goedkeuring heeft geplakt aan de deal met Moskou over de aanleg van die South Stream gaspijp kreeg heel wat minder belangstelling. Terwijl de junta's in Brussel en Washington in het recente verleden toch geweldig hun best hebben gedaan om die pijp te torpederen. Is dat nou een teken dat de wind is gedraaid en dat ze op de hoofdredacties van bedoelde media nog niet geïnstrueerd zijn? Of zit iedereen aan deze kant te wachten op de koers die The Donald zal inslaan? Want Amerika's hoop in bange dagen heeft dan wel aangekondigd, dat regime change elders in de wereld van zijn verlanglijstje is geschrapt, de ultra-rechtse kliek die begin volgend jaar aantreedt voorspelt ook wat dat betreft weinig goeds. We kunnen niks anders doen dan blijven zitten in onze Bossche abri en wachten tot de nieuwe bus voorbijkomt. Houdoe.


Bye bye Bibi (6)

zaterdag 3 december 2016
Even beetje dieper duiken. In de affaire rond de deal die Thyssen Krupp in 2014 met Israël heeft gesloten voor de leverantie van 3 onderzeeërs. Is 1,5 miljard dollar mee gemoeid, maar Gott sei Dank was buuf Merkel bereid ook wat Duits belastinggeld in het project te steken. Tot voor kort werden de onderhandelingen bij dergelijke deals van Israëlische zijde gevoerd door oud-generaal Yishayahu Baraket. Maar vrij plotseling werd die op instigatie van de Israëlische marine opzij geschoven en nam steneninvesteerder Miki Ganor diens warme plekje in. Wat bleek? In de schaduw van Ganor was er nog iemand die een ringvinger in de subpap had gestoken: David Shimron. De neef van de Israëlische premier, die tot nu toe alleen bekendheid verwierf als bef van Bibi als er binnen de familie juridisch wat te verhapstukken viel. En zeker niet als expert op het gebied van deals in potentieel schroot. Vraag is dus: wie wist wat? Bij ThyssenKrupp haben sie nichts gewusst. Zeggen ze. Ganor's rol was ze bekend, maar Shimron? Nooit van gehoord. En ook Bibi heeft verklaard bij Jahveh niet te weten wat zijn neef met die deal te schaften had. Maar dat weigert het OM te geloven en heeft zoals we al eerder op het strand hebben getrokken een diepgaand onderzoek in zijn eerste versnelling gezet. Dat verdient een bloemetje. Stay tuned.

MH17. Shadows of a doubt (3)

vrijdag 2 december 2016
Het blijft suspect. Dat het onderzoek naar het neerhalen van MH17 meteen het aanzicht van een tunnel aannam. De tunnel naar Moskou. En er nergens een afslag te bespeuren viel. Maar er was wel degelijk nog een tunnel. Die naar Kiev. Helaas, Delftse kaas, die was hermetisch afgesloten door de Oekraïense geheimsmurfendienst SBU. En vreemd, maar het internationale comité onder leiding van snuffelkanjers als Tjibbe Joustra en Fredje Westerbeke heeft de SBU nooit vriendelijk verzocht om even op te lazeren en die andere tunnel eens binnen te rijden. Nou ja vreemd, we weten wel zo'n beetje waarom dat nooit aan de orde is geweest. Gelukkig staan we niet alleen. Een hele bups experts op dit gebied aangevuld met wat collega's van ons hebben nu een open brief bij Donald Trump in de gleuf geperst. Een nieuwe winter, een nieuw geluid. Hier is die brief. Het is een gok. Laten we bidden dat ie niet op rotsige bodem te pletter slaat. Stay tuned.


Valse vlag (52)

vrijdag 2 december 2016
Even terug naar 16 november 2015. Naar aflevering 4 van de serie “Charlie, the sequel”. Over de aanslag op de Parijse muziektempel Bataclan. Daarin joegen we ene JSS de planken op. Jonatha-Simon Sellem. Journalist en woordvoerder van Joodse Fransen in Bibiland. En wat beweerde JSS? Dat toppertjes binnen de Joodse gemeenschap in Parijs en ommelanden op de ochtend van 13/11 op het hart was gedrukt extra voorzichtig te zijn in verband met een acuut staaltje ongein van de zijde van fanatieke Mo-baarden. En wat stond er dan ook zaterdagochtend in The Times of Israel? Dit:

Just Friday morning, security officers in France's Jewish community were informed of the very real possibility of an impending large terrorist attack in the country, according to Jonathan-Simon Sellem, a free-lance journalist and a representative of French citizens in Israel”.

Dat leek wat alteveel op de instant messages van het Newyorkse Odigo op 9/11 (1), dus werd de aanhef van het Times-bericht “Just Friday morning, security officers...” etcetera veranderd in “For months, security officers...” etcetera. Dat scheelt een slok op een emmer jajem.
Verder suggereerde Sellem overigens nog dat de betrokken Mo-baarden mogelijk in de veronderstelling waren dat de Bataclan joods eigendom was. Maar dan waren ze wel erg slecht geïnformeerd, want een half jaar voor het vuurwerk had uitbater Joël Touitou de boel van de hand gedaan. Leuk, maar het toezicht op de veiligheid bij het optreden van de “Eagles of Death Metal” was wel in handen van Pascal Touitou, Joël's broer en we weten wat bandleider Jesse Hughes daarover te zeggen had (2). Nog leuker: als boekingskantoor van de Eagles trad “William Morris Endeavor” op. Een onder leiding van Ari Emanuel staande Amerikaanse entertainment moloch, die om eens een grappig detail te noemen in september 2014 de Miss Universe Organization overnam van Donald Trump, ooit de broodheer van Roy Cohn (3). Ari is een broer van Rahm Emanuel, intimus van zowel de Hillbillies als Barack Obama en de huidige burgemeester van Chicago (3). Pappa Emanuel was ook niet mis. Hij was in het verleden actief lid van de Israëlische para-militaire zionistische knokploeg Irgun, die in de jaren veertig van de vorige eeuw hier en daar nog wel eens een aanslagje pleegde op Britse en Arabische doelen om rond Jeruzalem een plekje uit te ruimen voor het Joodse volk. Nee, zegt allemaal niks misschien, maar het blijft op zijn minst curieus en draagt bij tot de mening, dat de gebeurtenissen in Bataclan alle kenmerken vertoonden van vals vendelzwaaien. Stay tuned.

(1) Zie onze serie "Comverse"
(2) Zie aflevering 50 van deze serie dd. 13 november 2016.
(3) Zie voor Roy, vooral in verband met diens activiteiten die later uitmondden in de aanslagen van de Bende van Nijvel, aflevering 196 van de serie "Van Estoril naar Zandvoort". Plus de verwijzingen naar elders.
(4) Geen brandschone bestuurder die Rahm. Goegelt u er even vrolijk op los als u erg nieuwsgierig bent naar Rahm's vuile wasje.


Zoek de zon op

vrijdag 2 december 2016
Het is wat fragmentarisch en apocrief. Maar er kwam een man bij de dokter. In het Spaanse Javea. Ene Hans Kok. Heette de patiënt echt zo? Zou kunnen. Maar Hans was een oud-agent van de AIVD en dan kan de werkelijkheid er soms wat anders uitzien. Hans zou naar eigen zeggen de zak hebben gehad cq. genomen en had daarna een detectivebureau op de wereld gezet. Je moet wat. In de hoedanigheid van privé speurneus zou hij van zijn voormalige werkgever de opdracht hebben gekregen een tripje te ondernemen naar Tsjetsjenië. Praten we over 2002/2003 toen de grenzeloze arts Arjan Erkel van de straat was gehaald in de Russische republiek Dagestan. Tsjetsjeense baarden? Rogue FSB-ers? Avontuurlijke ondernemers? Wie zal het zeggen. Welke rol Kok heeft gespeeld bij de bevrijding van Erkel is hooguit bekend bij een paar wijsneuzen van het ministerie van BuZa waar onze aloude Ben "Lobby" Bot toen de scepter zwaaide en qq. bij wat ouwe geheimsmurfen van de AIVD. Volgens deze journalistieke uitbarsting in het dagvod Trouw zou een cluppie veteranen van de KGB/FSB ervoor hebben gezorgd dat Arjan op vrije voeten kwam.
Voornoemd cluppie stond onder leiding van ene Valentin Velitsjko, die heul toevallig tussen 1984 en 1989 als Russisch handelsmissionaris actief was geweest in Amsterdam. Hoe dit ook zij, de nogal van alcohol gecharmeerde Kok zou door de officiële FSB zijn gearresteerd. Op beschuldiging van spionage. Was ie weggegeven door zijn opdrachtgevers of gewoon te loslippig geweest in een Russische kroeg? Alles kan in dit wereldje van de armée des ombres. Eenmaal terug aan deze kant van de demarcatielijn zou de met een dochter van een Antwerpse hoofdcommissaris getrouwde Kok uiteindelijk zijn verhuisd naar de omgeving van Javea, waar hij een oude bekende ontmoette: René Lancee, voormalig smurfchef van Schiermonnikoog (1). Geen mirakel, want het wiemelt in die omgeving van al dan niet actieve agenten van allerlei slag en nationaliteit. Ondermeer Ruskies. Geen vrienden van Kok en af en toe leidde dat tot uiterst gewelddadige tikkietakkies. Gevolg? Kwam een man bij de dokter. Zou die man contact met ons willen opnemen? Bij voorbaat.

(1) Om René op te graven raden we u aan even te goegelen.


Hill goes to hell (42)

donderdag 1 december 2016
Het schijnt in Donald's pijplijn te zitten. De vraag aan regeringen elders in de wereld om een onderzoek te plegen naar de bedragen die in de loop der jaren zijn gestort in de spaarvarkens van de Clinton Foundation en de met dat verzinsel geassocieerde vehikels. En info op te hoesten over de plekken op onze aardkloot waar die goeie gaven in de vorm van hulppakketten zijn neergedwarreld. Als daar al controle op kon worden uitgeoefend. Dit om uit te kunnen vlooien hoeveel ongeveer aan de strijkstokken van het Clinton Symfonieorkest is blijven hangen. Bekende projecten waren bijvoorbeeld de bestrijding van HIV in Afrika en de wederopbouw van Haiti na de tsunami.
Van donateurs als Noorwegen en Australië weten we inmiddels al wat meer (1) en in landen als Canada, Zweden en Ierland zou de stemming ten opzichte van het orkest ook wat kritischer zijn geworden. In Engeland is recentelijk een bosje vragen geplant over de 1 miljard Pond met een looptijd van 20 jaar die in 2007 door de firma Blair & Brown in de boekhouding is opgenomen. Bij buuf Merkel vragen ze zich lichtelijk nerveus af wat er precies is gebeurd met de 2,4 meloen die via het ministerie van economische ontwikkelingssamenwerking naar de Hillbillies is overgemaakt. Plus de 4,5 meloen uit de kas van het ministerie van Milieu. En bij ons ... Bij ons? Voorlopig nog niks vernomen. Zelfs niet van Boudewijn Poellmann's gokinstituut. Er draait op de glazen tiet nu wel elke dag een fillempie dat ons namens de Nationale Postcodeloterij verzekert dat geluk heel dichtbij ligt. Met name in niet al te armzalige wijken waar Winston G. in ieder geval niet de kans loopt om die bos bloemen in zijn reet te krijgen (2). Dat fillempie zal toch geen reactie zijn op al die nare berichten van de laatste tijd? Of rijden we met die vraag een tunnelsyndroom binnen? Nou maar hopen dat The Donald ons niet vergeet. Of ons verwisselt met Denemarken. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 41 dd. 26 november 2016.
(2) Zie voor meer jinglebells over die Postcodeloterij ondermeer het artikeltje “Verliezen doe je bij de Postcodeloterij” dd. 8 oktober 2010 en “Octopussy 425”.


Pieter en Friedrich

woensdag 30 november 2016
Nog iets wat zeker niet aan bod zal komen in de MAX-serie over Pieter Menten. Heeft betrekking op de activiteiten die de aartsrijke schuifelaar na de oorlog ontwikkelde om uit de petoet te blijven. Een kwootje uit deel 3 van onze Morgenster-serie Het schaduwcommando van de prins. Komt ie:

“...Want de sluwe zakenman ging chantage niet uit de weg om zijn vrijheid te behouden. En voor het verkrijgen van de daarvoor benodigde munitie deinsde hij evenmin terug voor krasse maatregelen. Zo gaf hij Kortenhorst (1) in de loop van 1949, toen de spanningen rond zijn proces naar hun hoogtepunt liepen, opdracht om twee ton over te hevelen naar de Duitser Friedrich Schallenberg (2). Een voormalig lid van de Grüne Polizei die zich na de oorlog bezighield met het verzamelen van shit uit de oorlogstijd. Van gestolen effecten tot informatie over prins Bernhard. Het valt te betwijfelen of Schallenberg ooit die twee ton heeft gezien. Hij werd in de nacht van 13 op 14 september 1949 gezelfmoord in een Haagse vijver aangetroffen. Op 9 november 1949 werd Menten in cassatie uiteindelijk tot acht maanden celstraf veroordeeld. Die periode stond gelijk aan de tijd die hij in totaal in voorarrest had doorgebracht. Menten was vrij man.”.

Niks nieuws misschien voor onze fanatieke lezers. Maar wel een mooi opstapje tot een paar artikelen over Schallenberg met nieuw (oud, hoe noem je dat?) materiaal. Dus stay tuned.

(1) Mr. Leonardus Gerardus Kortenhorst was een van de twee beffen die Menten er in die tijd op nahield. Tegelijkertijd klepperde hij vrolijk met de voorzittershamer van de Tweede Kamer als vertegenwoordiger van de Katholieke Volks Partij.
(2) Uitspraak van Menten zelf tegenover zijn toenmalige privédetective Albert Niemeijer naar aanleiding van een artikel van de journalist Hans Knoop waarin deze beweerde dat Menten via Kortenhorst twee ton had overgemaakt naar de partijkas van de KVP om zo van die zijde steun te verkrijgen.


Avanti ragazzi

woensdag 30 november 2016
Zo'n acht Italiaanse banken staan op omvallen. En er is geen aardbeving voor nodig om ze te laten sneuvelen. Een nederlaag van premier Renzi bij het referendum komende zondag over het ophokken van de macht van de Senaat kan al voldoende zijn. Want de premier heeft aangekondigd pleite te gaan als het volk in meerderheid nee zegt. Naar verwachting rijst de financiële chaos dan de ouwe pastapan uit en ECB-overste Drakie kan dan misschien met de aankoop van Italiaanse staatsobligaties nog wat provisorische pleisters aanbrengen, maar na twee weken kermis is het wel bekeken met het effect daarvan. En als onze eigen Jeroen-bloed-aan-je-schoen ook nog gaat roepen dat de wops best wat extra poen kunnen krijgen, maar dat ze zich wel aan de Gerrit-norm van 3 procent moeten houden, dan zet je de slagboom open voor een Itexit. Zeg niet dat het niet kan. De populistische partij van Beppo Grillo heeft de tekst van een referendum over die eventuele exodus al klaar liggen.
Een van die acht banken is trouwens de Monte dei Paschi di Siena. Het oudste spaarvarken ter wereld, dat al jaren kunstmatig op zijn poten wordt gehouden. Mocht de toestand na komende zondag kritiek worden, dan zou misschien een beroep kunnen worden gedaan op de Mafia. Net als in 2009. Hoewel dat uiteraard ernstige gevolgen kan hebben. Voor je het weet krijg je net als voormalig directeur David Rossi een duwtje op de derde etage en ben je wel degelijk op je achterhoofd gevallen. Mocht u willen weten hoe zoiets eruit ziet, bij deze. Zelfmoord? Ja doei. Hoe was het ook weer?

Blauwe golven, witte wolken, zwarte ogen, rode wijn, Bella Italia.
Alle zorgen zijn voor morgen achter gouden zonneschijn, Bella Italia.
Met chianti wordt avanti heel het leven een festijn, Bella Italia
.

En meer van die rimram. Wat ons betreft: zet hem op Beppo. Stay tuned.


The Donald Connection (7)

woensdag 30 november 2016
We zeiden het al eerder. Never a dull moment met president Pussygrabber. Zo leverde de benoeming van Michael Flynn tot hoogste veiligheidssmurf al een karrevracht aan pek en veren op vanwege diens Vleutense connectie (1). Maar het bezorgen van een voorverwarmde stoel aan Elaine Chao mag er ook wezen. Als alles goed gaat wordt zij minister van Transport en dat lijkt op een nummertje Chao op het spek binden. Serieus? Ja, serieus. Hophop in zijn achteruit naar 28 januari 2016. Toen bevielen wij van het artikeltje “Licence to war” met in de hoofdrol Elaine's echtgenoot Mitchell MacConnell, sinds jaar en dag een van de hoogste hopmannen van de Republikeinse partij.
In datzelfde artikeltje verwezen wij ook naar twee eerdere geestdriftige explosies: “Oelala Mitch” en “Oelala Mitch (2)”. Die hadden betrekking op een van de schuiten van Elaine's vader waar op een kwaaie dag 40 kilo Witte Neus werd aangetroffen. Moet u lezen. Weet u meteen waarom wij met dat stukkie spek aan kwamen zeilen. Is dat effe lachen. Stay tuned.

(1) Vgl. de afleveringen van de serie “Cold Turkey” eerder deze maand.


Octopussy (571)

dinsdag 29 november 2016
Wij voelen ons vaak als een roepende in Ryadh-Buiten. Zo hebben wij in het verleden een hele stoot ellende door de CO2 gemengd over de Zwitserse Bank Cantrade. De vroegere wasstraat van ome Gerrit van Riemsdijk, zoon Dirk en een plukje familie van Evi van Lanschot. Reactie? Nul. Ook al omdat de Nederlandse overheid ten tijde van het ABP-schandaal een uiterst smerige rol heeft vertolkt. En dan weet je dat een heel eskadron begrafenisondernemers wordt ingehuurd om de boel six feet under te laten zakken.
Hebben voornoemde heren ooit een klop op de deur gehad van een smurfeneenheid of leden van de blauwe brievenbrigade? Niet voor zover wij weten. Integendeel. Zo leiden de Van Riemsdijkjes een lieflijk leven in Liechtenstein en treden op als als rotsen in de humanitaire branding en als kunstminnaars. Een voorbeeld van dat laatste kwam tot ontploffing in Zürich in april vorig jaar. Geniet u hier maar even van. Toch heerlijk dat je zulke dingen kan doen nietwaar? Hmm. En niet alleen in den vreemde. Ook in Nederland laten ome Gerrit en zijn vrouwtje Truus af en toe wat poen neerdwarrelen in het artistieke wereldje. Zo zijn ze naast een hele meute andere maecenassen terug te vinden op de lijst van begunstigers van de Schubert Stichting. Nieuwsgierig? Neem hier een respectvol kijkje. Nou ja, respectvol. Het mag ook een pondje minder wezen. Want zo deftig is het allemaal niet. Stay tuned.

Strooigoed

dinsdag 29 november 2016
Afspraak is afspraak. Dus alle 55.000 kanebraaiers die in Brussel het Vierde Rijk in stand houden mogen een salarisverhoging van 3,3 procent verwachten. Met terugwerkende kracht tot juli van dit jaar. Dat steekt wel even schril af bij wat Willy ons op de derde dinsdag van september beloofde en wat we niet krijgen. Dankzij de onvoorziene (!) move van Schippers' zorgverzekerbuddies en het dumpen van die plotseling uit de schoorsteen gepletterde 4 miljard in het spaarvarken van Jeroen-bloed-aan-je-schoen. Mocht u nog verlegen zitten om wat meer details dan kan u hier uw hart ophalen. Prettige Klaas alvast.


Bye bye Bibi (5)

maandag 28 november 2016
Dat gas weet wat. En niet alleen bij ons. In deel 2 van deze serie dd. 28 maart 2016 smakten we bijvoorbeeld in de etalage, dat er in Israël problemen waren ontstaan over de deal die de Amerikaanse olie- en gasboer Noble Energy en zijn Israëlische collega Delek Group hadden gesloten. Bibi pissig en naar wij aannemen werden de Hillbillies ook even niet goed. Maar er is meer. Die enorme al dan niet geannexeerde gasvelden voor de kust moeten uiteraard beschermd worden. En wat is er dan niet mooier als je een stel nieuwe subs als waakhond onder de zeespiegel kan inzetten. Dus gingen de mosjes op snor en schaften in 2014 een stel zeehonden aan van Duitse makelij. Van Thyssen Krupp om precies te zijn. Je moet het verleden toch eens laten rusten. Behalve natuurlijk als het om een ouwe kampbeul in een karretje gaat. Er ontstond de nodige eilie rond die aankoop. Niet vanwege het pietzwarte verleden van de Duitse onderneming, maar omdat er een corruptieluchtje aan zat. De vertegenwoordiger van Thyssen Krupp in God's own country, David Shimron, had namelijk nogal heftig gepusht bij het ministerie van Defensie om een streep te halen door een openbare aanbesteding en onderhands de Duitse subs aan te schaffen. Tegen de wil van de legerleiding. Misschien nog niet erg, maar David is zowel de neef als de rechterhand van Bibi. En wat denk je dan al gauw? Ja. Precies. Vorige week is er dan ook een justitieel onderzoek op gang getrokken en de twee neven krijgen allebei een uitnodiging om even langs te komen bij een onderzoekskraai voor een vraag-en-antwoord-spelletje. Nou is Bibi al menige hora ontsprongen, maar het OM in Tel Aviv heeft al eens eerder een premier een verblijf in een kruipruimte bezorgd (Ehud Olmert). Dus never say never. Mocht het nodig zijn dan pieren wij onze periscoop boven de golven en laten u weten hoe het verdergaat. Full speed ahead mr. Boatswain. Stay tuned.


Van Estoril naar Zandvoort (199)

maandag 28 november 2016
Alsof dat nieuws was. Plotseling was er bij de speenstreammedia plaats voor het bericht, dat er binnen de voetballerij aan de overkant van het plasje sprake was van koterhopsen. En dat verschillende clubs poen hadden betaald aan de slachtoffers en hun familie om de zaak onder grasmat te schuiven. Een paar smurfenkorpsen waaronder de inmiddels als begrafenisonderneming bekend staande Metropolitan Police hebben aangekondigd een onderzoek te zullen starten (1). Nou is het hele verhaal niet nieuw en wie een diepere duik in deze materie wil nemen en/of het in een bredere konttext wil plaatsen kan hier terecht. Vergis u overigens niet, het onderhavige onderzoek zal hooguit een veroordeling opleveren van de man die de lijntjes trekt en de ballen oppompt. Zodra er clubmanagers en financiers in zicht komen is de zaak verjaard of niet te bewijzen. Tenzij ze in een of ander Eindhovens plantsoen van bil gingen in plaats van in de stadionsauna. Maar dat is een zeldzaamheid. Stay tuned.

(1) Zie hier het verhaal uit The Telegraph van 26 november jl.


Pieter en Bob

maandag 28 november 2016
Je zou toch bijna gaan geloven dat toeval bestaat. De platte teevee-serie over het woelige leven van Pieter Menten aan de hand van de bevindingen van Nazi-hunter Hans Knoop is nog niet begonnen of Slobodan Mitric aka Karate Bob geeft de geest (1). Hadden die twee dan iets met elkaar te maken? Heeft de fiets van Rutte spaken? Wij hebben ooit de serie “Het schaduwcommando van de prins de couveuse van “De Morgenster” in geholpen. Daar kan u de connectie tussen die twee schavuiten nog steeds terugvinden. Conspiracy? Nepnieuws? Rijp voor het speeltje van Jan Slagter?
Laat je zakken in je Humberto-stoel en duin wat door het gras van voornoemde serie. Weer eens wat anders dan een boekie van Saskia Noort. Of Hans Knoop.

(1) Voor Hans was de ene Nazi de andere nog niet.


Fuck (111)

zondag 27 november 2016
Dat moet Mark Damesfiets deugd doen. De junta in Kiev heeft aangekondigd wat oefenseances met raketten te gaan houden in het zwerk boven de Krim en het zeegebied daaromheen. Of daarbij BUK-raketten worden afgevuurd om de betrokken manschappen in shape te houden is niet naar buiten gerold. Maar het gaat in ieder geval om een op-eigen-houtje-initiatief. Vooroverleg met Moskou is niet in het draaiboek opgenomen. Dus mochten bij de komende oefeningen civiele of militaire vliegtuigen een tikkie krijgen dan hebben ze pech gehad. Waarom Willy Wonka's junta nou juist op dit moment weer wat hout op het vuur gooit moet zelfs duidelijk zijn voor oom Tjibbe Joustra, tunnelvorser par excellence. Je weet maar nooit hoe The Donald tegenover dat geouwehoer in het corrupte en kreperende Oekraïne staat.
Nog een leuke. Dimitri Korchinsky, een van de wijze hopmannen van de “Broederschap” heeft vandeweek vanaf de rechter cornervlag een voorzetje gegeven. Bedoeld voor de middenvoor van de Oekraïense geheimsmurfenclub SSU. Dimitri raadde hem daarbij aan om de baardenboys van ISIS als “allies” te beschouwen in de strijd tegen de Ruskies. Oftewel: mocht het zand te heet aan hun voeten worden, dan zou de SSU zich over hen moeten ontfermen en ze embedden in de strijd tegen het oh zo agressieve team uit Moskovia. Oekraïne? Daar zou je zo een aso-verdrag mee willen sluiten. Stay tuned.


Hill goes to hell (41)

zaterdag 26 november 2016
Dat Poelmannetje toch. We weten niet hoeveel zijn Zweedse loterijgeval het derde kwartaal van dit jaar heeft afgedragen aan de goeiedoelenvarkens van de Clintons, maar wel dat er weer een flinke portie gokgeld de grote plas is overgestuurd. En dat ondanks het feit, dat een aantal grote sponsors op de rem hebben getrapt, omdat er geen tegenprestaties meer van de Hillbillies vielen te verwachten. In de vorige aflevering van deze serie zetten we in dat verband de Noorse regering in het licht van de koplampen.
Vandaag doen we hetzelfde met die van Australië. De Aussies zijn nog verder gegaan dan de fjordanistas. Ze hebben hun bijdrage teruggebracht tot nul. Maar Boudewijn? Hij ploegt ijzerenheinig voort en jaagt die kale roeptoeter zelfs de hut van Appie Heijn in om de verbinding te leggen tussen gokken voor arme zielen en gezond knagen. Zijn wij nou gek of is Boudje zo slim? Stay tuned.


Cold Turkey (65)

zaterdag 26 november 2016
Het wordt steeds krommer. Die gozer van Alptekin heeft een nieuw detail aan de neus van een Amerikaans netmedium gehangen. Zijn Vleutense Inovo BV heeft een deal met Flynn Intel Group gesloten om in de USSA te lobbyen ten behoeve van een niet-Turkse energieonderneming voor de export van gas naar Erdoganistan. Het gaat dus om een gasboer. Nou is het Nederlandse Inovo een front voor het Turkse Inovo. Dus een Turks lobbyvehikel huurt een Amerikaans neefje in om in Washington het licht op groen te wurmen voor die niet-Turkse gasboer om zijn nering naar Ekim Alptekin's moederland te exporteren. Conclusio: die boer moet vanuit een land opereren dat weinig tot geen warme gevoelens oproept bij Barack O. en zijn gevolg. Kom je al gauw uit op Iran dat al sinds jaar en dag plannen ontwikkelt om via Turkse pijpleidingen Europa van gas te voorzien. En nou maar hopen dat we een prijsje winnen. Wel jammer dat we niet weten wanneer de trekking is. Stay tuned.


Op de foto in de voedselbank

vrijdag 25 november 2016
De Bossche voedselbank heet alle klanten en vooral hun kinderen van harte welkom tijdens het Sinterklaasfeest. Hebben wij op zich geen probleem mee al hopen we natuurlijk dat de knecht van de Sint een gezond kleurtje heeft.
Wij bleven daarentegen wel met vragen zitten na de aankondiging van de vorige actie van de Bank (!). Het Brabants Sufferdje meldde dat de helft van de klanten (volgens het bericht 200) zich hadden laten uitnodigen voor het geheel gratis en voor niks laten maken van een foto, van hullie eigen.
Hoe nu paraplu? Fotosessie? In een voedselbank?
Zo'n idee kan alleen komen uit de koker van een Amerikaan en inderdaad goede raad, de initiatiefnemer van de sessie heet Jeremy Cowart (nee, niet coward=lafaard). Hij noemt zichzelf op zijn selfie "I am possible", dus zijn bakermat is het land van de onbegrensde mogelijkheden.
Hoeveel strijkt Cowart op voor zijn initiatief? Hoe zijn de deelnemers aan de sessie benaderd? Waarom nam de helft van de klanten (400) van de voedselbank niet deel aan de sessie? Komen de foto's, behalve op de kersttafel van de deelnemers, ook terecht op de website van Cowart?
Vragen te over en daarbij een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Want behalve onze Jeremy en de vrijwillende Gutmenschen die de Bank draaiende houden, blijken er ook nog kappers en een heuse visagist bij het projekt betrokken.
Een wat aan je gat? Een visagist is niet de langverbeide kandidaat van links in Frankrijk die Marine Le Pen de weg naar het presidentschap afsnijdt. Het is iemand die je gezicht fatsoeneert. Want wie wil er nou als sloeber met een kop vol pukkels en een baard van drie dagen op de foto?
De voedselbank. Niemand komt er graag. En dan krijg je er een foto van jezelf voor op de kersttafel. Wij hadden toch liever wat extra's op ons bord gehad. Krenten in de pap, om maar wat te noemen...


De zaak Menten

donderdag 24 november 2016
Omroep MAX is 23 november 2016 begonnen met het uitzenden van De zaak Menten, een gedramatiseerde televisieserie. De serie is gebaseerd op het boek van Hans Knoop, destijds hoofdredacteur van het opinieblad Accent, nauw gelieerd aan De Telegraaf. Het boek van Knoop werd in 1977 gepubliceerd en nu is er, naar aanleiding van de serie bij MAX, een nieuwe druk van verschenen.
De zaak Menten is de zaak zoals die werd gereconstrueerd door Hans Knoop. Het is een versie waarbij zeker de nodige kanttekeningen te plaatsen zijn.
Aan het eind van de jaren 90 kreeg ik een uitnodiging van een kennis, journalist, om samen met hem te komen praten in Amsterdam met professor Rüter, hoogleraar strafrecht en internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Rüter vertelde ons over informatie te beschikken over de zaak-Menten die niet strookte met de visie van Knoop, noch met de gebeurtenissen rond de in 1977 en 1980 gevoerde processen tegen Pieter Menten. Rüter vroeg ons of we bereid waren naar Oekraïne af te reizen om ter plekke onderzoek te doen. Menten was beschuldigd van kunstroof in de stad Lemberg (later Lvov, tegenwoordig Lviv) en van de executie van de joodse bevolking in dorpjes in het westen van Oekraïne.
We reisden naar Lvov en bezochten van daaruit de dorpjes waar de executies zouden hebben plaatsgevonden: Podgorodtsy, Urytsj. Ook namen we contact op met de procureur die de zaak-Menten destijds had onderzocht: Antonenko. Die weigerde ons te ontvangen, maar liet wel zijn boekje bezorgen dat hij over de zaak-Menten had geschreven (Oekraïens en Russisch). In de dorpjes spraken we met verschillende bewoners en bezochten het lokale museum, we deden archiefonderzoek op verschillende plaatsen.
Een tweede reis naar Oekraïne maakten we met een voormalige Nederlandse SS-er die bij de Einsatzgruppen had gezeten en in de dorpjes was geweest tijdens de Duitse inval in dat gebied. We vroegen ons af wat hij zich kon herinneren, maar dat bleek weinig te zijn. Ook nu weer spraken we met bewoners, bezochten de plekken waar volgens het boekje van Antonenko de executies hadden plaatsgevonden.
De keer daarop bezochten we niet alleen de streek waar Menten actief was geweest, maar reisden ook naar Kiev om in het nationaal archief van Oekraïne te zoeken naar materiaal over Menten. Vanuit het archief werden we al snel doorverwezen naar de Oekraïense inlichtingendienst SBU, waar we niet bepaald vriendelijk ontvangen werden. Een uur lang werden we doorgezaagd over wie we waren, waarom we hier waren, wat onze connectie met de zaak-Menten was. Daarna werd ons gezegd dat ze nu pauze hadden en dat we in de middag terug moesten komen. Toen kregen we te horen dat er in de archieven van de SBU materiaal over Menten was, maar dit dit alleen toegankelijk zou zijn na een verzoek op ministerieel niveau. Blijkbaar was er in hun 'pauze' flink wat overleg geweest.
Uiteindelijk kwamen we onverrichter zake terug. Mijn collega verzuimde om te werken aan dit 'ministerieel verzoek', hij was inmiddels alweer in beslag genomen door andere zaken en omdat ik mee was geweest als een soort assistent had ik geen mandaat om dat zelf te doen.
Maar de zaak liet mij niet los. Op basis van de gesprekken in Oekraïne, op basis van veel literatuuronderzoek over de gebeurtenissen in het oosten van Polen en West-Oekraïne vlak voor en tijdens de Duitse inval in juni 1941 raakte ik er steeds meer van overtuigd dat de versie van Knoop in de zaak-Menten niet de juiste is. Ja, de kwestie van de kunstdiefstallen is duidelijk en ook onomstotelijk bewezen. Maar rond de executies hangt de nodige mist.
Het boekje van Antonenko wijst Menten als de schuldige aan en de Sovjet-autoriteiten stuurden destijds materiaal voor de procesgang, op basis waarvan Menten werd veroordeeld.
Mijn versie is: de lokale bevolking heeft de Duitsers al voordat die in de dorpen kwamen geholpen door pogroms tegen de joodse bevolking te organiseren, iets dat zeer gebruikelijk was in die contreien in die periode. Toen Menten in het spotlicht kwam hebben de Sovjet-autoriteiten materiaal gestuurd en schreef ook Antonenko zijn boekje waarin alles richting Menten wees zodat de aandacht van de werkelijke oorzaak en de werkelijke daders werd afgeleid. De Sovjet-autoriteiten waren niet bereid hun eigen onderdanen aansprakelijk te laten stellen, bovendien onderdanen uit een gebied waar de nodige onrust zou zijn ontstaan wanneer zij wel als schuldigen werden aangewezen en daarom werd alles erop gericht om Menten veroordeeld te krijgen met deels gefabriceerd en/of onvolledig materiaal, inclusief het sturen van van tevoren geïnstrueerde getuigen uit Oekraïne.
Het gaat mij niet om het vrijpleiten van Menten, voor mij is hij wel een crimineel die kunst roofde van naar concentratiekampen weggevoerde joden, maar het idee dat er een dossier over Menten, dat niet beschikbaar werd gesteld tijdens de processen, in de kluizen van de SBU ligt laat mij niet los. En nu de omroep MAX begonnen is met een televisieserie die alleen gebaseerd is op de versie van Hans Knoop is de kwestie voor mij weer zeer actueel geworden met slapeloze nachten...

Bas van der Plas
Narva (Estland), 24 november 2016


De doos van Pandora (9)

donderdag 24 november 2016
Time flies. Afgelopen weekend werden we verrast met dit bericht. Over de arrestatie van Okke Ornstein in Panama. Natuurlijk in Panama zou je haast zeggen. Want je kan bijvoorbeeld Noriega in een kerker lazeren en Papers publiceren tot je groen links ziet, er verandert daar niks. Wij hebben in de loop der jaren ook de nodige pesos over dat land in het zakje gedaan. Met name in de series "Een specht maakt nog geen zomer", Octopussy en in de onderhavige serie uit 2003 (!). En laten we daarin nou ook al aandacht besteden aan de activiteiten van Okke (1). Zoals gezegd, time flies.

(1) Zie de afleveringen 4 en 5 uit begin september 2003.


Cold Turkey (64)

woensdag 23 november 2016
Hadden Marietje en Fatma ooit van Sibel Edmonds gehoord. Toen ze met Ekim Alptekin in zee gingen? Op de gok: waarschijnlijk niet. Toch was er genoeg griezeligs in de pers verschenen over de sinistere rol die Turkije speelde in verschillende heikele internationale affaires in die jaren. Onder andere via haar handelsvertegenwoordigers in de USSA. O ja? Ja. Bij deze geheel gratis een walk along memory lane aan de hand van Marc Grossmann. Een toenmalige onderminister op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die in eerdere afleveringen van deze serie ook al voorbij is gekomen. Gaat u maar even lekker onderuit. Bakkie erbij. U verdient het. Stay tuned.


Van mij mogen ze alles weten...

dinsdag 22 november 2016
In 1989 en de daarop volgende jaren stonden rechts én links in Nederland klaar om hun ongenoegen over de Stasi-activiteiten in de zojuist gevallen DDR te uiten. Het ene tv programma na het andere berichtte over de schendingen van de privacy van de Oost-Duitse burgers.
Anno 2016 lijkt de Nederlandse burger zich verzoent te hebben met Big Brother. En Zoetermeer (AIVD) en Driebergen (afluisterpost van de KLPD) weten dit. Waar zijn de protesten? Waar blijft het massale anti-geluid, dat men in de jaren negentig nog zou laten horen?
Frankrijk is van plan om al haar burgers, met alle bekende data, in één groot datacentrum op te slaan. De Britten, toch al zeer aktief in data-mining, hebben ook al plannen in die richting en tot overmaat van ramp wil men in ons eigen landje de overheid de gelegenheid geven om middels criminele handelingen, want dat zijn het, in te breken op de computers en telefoons van de burger.
Protesten blijven uit. En de Overheid weet dit.
De Overheid weet inmiddels, dat de doorsnee Nederlander meer geïnteresseerd is in de afloop van RTL- programma's, dan in ingewikkelde politieke beslissingen. En om er nog een stapje bovenop te doen zijn er plotseling terroristische bedreigingen in genoemde landen, waardoor de noodzaak tot deze overheidsstappen "gerechtvaardigd" worden.
In de landen waar men dagelijks moet vechten voor het levensonderhoud zou men deze verregaande ingrepen niet tolereren, maar de Nederlandse bevolking is zo tevreden en gefixeerd op het eigen luxe bestaan, dat de naïviteit sterker is dan de werkelijkheids beleving.
"Van mij mogen ze alles weten...ik heb niets te verbergen." En juist deze mentaliteit zal er voor zorgen, dat de Nederlanders in de komende jaren volledig in de pas zullen lopen met het vooraf uitgestippelde regeringsbeleid.


Hill goes to hell (40)

dinsdag 22 november 2016
OMG. Hoe moet het nou met al die goeie doelen? The Donald heeft bij Hellary nog geen pannaatje door haar benen getikt of de inkomsten van de Clinton Foundation en de koters ervan gaan gierend down the hill. Neem bijvoorbeeld de jaarlijkse bijdrage van de Noorse regering aan de Clinton Health Access Initiative. Tussen 2007 en 2013 schokten de fjordenistas gemiddeld zo'n 5 meloen dollar per jaar. Toen in 2014 het gerucht over Hellary's plannen om het Witte Huis te veroveren de Morgenstemning (1) tussen de Noordkaap en Mandal begon te verpesten verhoogde de club in Oslo haar bijdrage plotseling naar 15 meloen en in 2015 naar 21 meloen. Nou kan er sprake zijn van een vlaag van humanisme, maar het kan ook een symptoom zijn van het inmiddels befaamde pay-for-play principe dat de Clinton clan zo vernuftig hanteerde. Voor 2016 blijft de teller naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van eerder genoemd pannaatje ineens onder de 5 meloen steken en voor 2017 wordt het nog een pondje minder. We zien hier achter de duinen de laatste tijd wel heel vaak die kale van de Postgiroloterij opduiken om ons op te jutten loten te kopen. Zelfs in reclames van Appie Heijn. Is dat nou een teken dat wij er zo langzamerhand ook achter zijn dat een hele sloot van onze gokpoen in de zakken van Bill, Hellary en hun Nachwuchs verdwijnt in plaats van in projecten ten behoeve van zielepoten elders in de wereld? En dat we daar heftig tabak van hebben? Of heeft suikeroom Boudewijn een belletje gehad uit Chappaqua dat de familie dringend om poen verlegen zit om de kerst door te komen? We weten het niet. Het wachten is op de officiële cijfers. En ondertussen geven we ons over aan een dansje met Anitra. Stay tuned.

(1) Voor de liefhebbers van de Peer Gynt Suite.
(2) Idem.


Campagne tegen hackvoorstel

maandag 21 november 2016
Vandaag lanceert Bits of Freedom de campagne stophethackvoorstel. Daarmee kan iedereen Tweede Kamerleden en staatssecretaris Dijkhoff oproepen het internet veilig te houden. Dat is nodig omdat als de politie mag inbreken op laptops, tablets en smartphones, die apparaten onnodig kwetsbaar blijven. Het voorstel om de politie die bevoegdheid te geven wordt volgende week in de Tweede Kamer behandeld.
Om via het internet in te kunnen breken op de computer van een verdachte, heeft de politie een kwetsbaarheid op die computer nodig. Op een veilige computer kun je immers niet inbreken. Dat is dan een kwetsbaarheid die niet alleen op de computer van de verdachte te vinden is, maar bij iedereen die diezelfde computer gebruikt. Dit geeft de politie een perverse prikkel: in plaats van een kwetsbaarheid zo snel mogelijk voor iedereen op te lossen, heeft de politie er opeens belang bij om een kwetsbaarheid nog even achter de hand te houden om zo bij verdachten in te kunnen breken. Daarmee wordt de maatschappij onnodig onveilig gehouden.
Dat het kabinet het maatschappelijk belang niet voorop zet werd ook duidelijk uit de notitie die zij twee weken geleden aan de Tweede Kamer stuurde: de overheid wil onbekende kwetsbaarheden voor eigen gebruik achter de hand kunnen houden. Bits of Freedom vindt dat het de taak van de politie is om ons veiliger te maken en vindt dat het huidige voorstel daarom van tafel moet.
Hoewel staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie zegt deze bevoegdheid nodig te hebben, zijn er nu al tal van opsporingsmethoden die de politie in kan zetten om criminelen op te sporen. “Het is volstrekt onduidelijk waarom dit vergaande middel nodig is, zeker als alle internetters daardoor juist onveiliger worden,” aldus Ton Siedsma, onderzoeker bij Bits of Freedom.
Tot slot raakt het voorstel ook onze economische belangen: Nederland is voorloper als internetland. Onze technologiebedrijven zijn een belangrijke motor van de economie. “De schade voor die bedrijven kan groot zijn als door de inzet van het hackvoorstel gegevens kwijtraken, systemen stuk gaan en consumenten hun vertrouwen verliezen. Schade is er ook als die bedrijven ervoor kiezen hun activiteiten naar een ander en veiliger land te verplaatsen,” aldus Ton Siedsma.

Zie hier een overzicht van Bits of Freedom-publicaties over het hackvoorstel.


Poen en polletiek (10)

maandag 21 november 2016
Zo. Niek Sarkozy ligt eruit. Toch teveel ouwe shit over zich heen gekregen. En misschien is er nu eindelijk ruimte om hem wegens allerlei corruptiezaken fors bij zijn slurf te vatten. Dunne soep, kouwe spaghetti, harde baguette en paturain van over de datum. Twee keer in de week een half uurtje bezoek van haar van Bruni. Maar dan moet ze wel goed gefouilleerd worden, want alleen al bij een gevalletje overspel zou ze zijn oren af- of zijn keel doorsnijden. Heeft ze ooit gezegd. Laat staan bij een stapeltje corruptiegevallen. Of zou dat toch anders liggen? Enfin, au revoir Niek. En may the force be with you. Stay tuned.


Bommetje (3)

maandag 21 november 2016
Mickey Hoogendijk gezien gisteravond? Bij Ivo Nihil? Niet? Kan altijd nog. Ze was daar voor een goed gesprek over haar leven en over een stel van haar nieuwe fotografieën die zij deze week in Amsterdam exposeert. Uiteraard kwam ook de bomaanslag voorbij die in november 1994 haar leven en dat van haar toenmalige echtgenoot Rob Scholte voorgoed veranderde. Irritant was wel dat ons voor de zoveelste keer werd voorgehouden, dat die zaak nooit was opgelost. Een kouwe kees dus. Iemand had volgens de Amsterdamse speursmurfen een eitje onder Rob's BMW gehangen en met een draadje aan een paaltje vastgemaakt. Auto rijdt weg, pinnetje wordt dankzij dat draadje aan dat paaltje uit het eitje getrokken en boem, daar ging ie. Nou hebben wij in februari van dit jaar nog eens ten overvloede uit de modder getrokken dat er ook een andere versie bestaat. Die kwam uit de mond van de inmiddels met Schorre Gerrit herenigde Eef Hoos. En die kon het weten. Expert als ie was. Maar je kan roepen tot je keel op het dagverblijf van een kraai lijkt, de kees is koud en dat moet blijkbaar zo blijven. Nou vooruit: amen.


Cold Turkey (63)

zondag 20 november 2016
Je moet het geloven willen. Volgens de zo keurig op de Universiteit van Utrecht opgeleide Enim Alptekin behelsde het contract dat zijn Vleutense flutsfirmaatje Inovo BV sloot met Flynn Intel Group het lobbyen ten behoeve van een ongespecificeerde niet-Turkse energieonderneming. Nou was Enim's Nederlandse Inovo een facade voor een gelijknamige Turkse onderneming en het moge duidelijk zijn waarom de afdeling Vleuten werd gebruikt om de deal tot stand te brengen. Om generaal b.d. Michael T. Flynn uit de wind te houden. Een Nederlandse firma onder leiding van een Nederlander die op The Hill al jaren geen onbekende is wordt per saldo niet zo gauw van heikele geintjes verdacht. Is daar dan sprake van? De Huffington Post suggereert van wel. Het contract spreekt volgens de Huffpo namelijk van het ontwikkelen van lobby-activiteiten op het terrein van buitenlandse zaken en defensie. En dat valt wat moeilijk te rijmen met de belangen van voornoemde niet-Turkse energieonderneming. Maar destemeer met de invloedsfeer waarbinnen Michael T. zich manifesteert. Wil overigens niet zeggen, dat alle zakelijke kunstjes van vriend Enim buiten de energiesector vallen. Integendeel. Zo is hij hotemetoot bij Zorlu Energy. Een flink uit de kluiten gewassen Turkse energieonderneming, die zich voornamelijk bezighoudt met geothermische energie. Maar daarnaast heeft ie belangen bij de stenenfirma EA Real Estate, luchtvaartspeeltje EA Aerospace en de ook al tot de EA Group behorende ATH Defence and Security Solutions A.S. Een van de hebbedingen die bij Enim's EA groep in de etalage staat is de Eclipse Jet. Een kistje met een bewogen geschiedenis die hier is terug te vinden en waarin ook de naam van ons aller Roel Pieper opduikt (1). De om het zachtjes uit te drukken avontuurlijke ondernemer met wie Enim ooit aan het roer stond bij de Amerikaanse onderneming ETIRC Aviation, die in april 2009 de Beet Mountain opging. Was Michael T. van dit alles op de hoogte? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom dan al die geheimzinnigheid en die Nederlandse U-bocht? Stay tuned.

(1) Voor Roel's woelige verleden kan u het beste even goegelen.


Poen en polletiek (9)

zaterdag 19 november 2016
Zwaar weer voor Sarko. Vandeweek werd ie nog formidabel pissig toen ie tijdens een live babbel voor de Franse néné de verre (glazen tiet) binnen het kader van de eerste etappe in de race naar het Elysée op 20 november gevraagd werd naar zijn mening over de verklaring van monsieur Ziad Takiedinne (1). In wezen ouwe meuk, maar er speelt nog een ander wittewasje: de Kazachgate. Een affaire die draait rond de met een Belgisch paspoort in Londen rondhangende Oezbeekse miljardair Pathok Chodiev cq. Sjodijev (2). Leuke “nieuwe” ontwikkeling: de betrokkenheid van de Belgische Koninklijke familie (3). Zijn we een beetje jaloers op. Bij ons ben je al blij als Willy iets stottert over een boekie over zijn opoe en de geile strapatsen van zijn opa. Oh, en Sarko? Die kan het schudden. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 8 van donderdag jl.
(2) Voor een overzicht van alle modder zie Wikipedia.
(3) Zie dit artikel uit De Standaard.


Wolken boven het paradijs (13)

zaterdag 19 november 2016
Goed om gek te worden. Van die wedstrijd touwtrekken tussen Portugal en Italië over haar van De Sousa. Dat CIA-meisje dat in 2003 betrokken was bij het op een baardvlucht zetten van de in Milaan verblijvende imam Abu Omar. Van de hele meute geheimsmurfen die betrokken was bij de operatie bleek zij uiteindelijk degene met het kortste strootje. Naar aanleiding van een Italiaans verzoek tot aanhouding en uitlevering werd zij in Portugal ernstig in haar bewegingsvrijheid beperkt. De wops hadden al een kruipruimte voor haar gereserveerd en elke juridische poging om die reservering teniet te doen getorpedeerd. Die mogelijkheid tot revisie was voor een Hof in Lissabon nog een voorwaarde om haar uit te leveren. Maar vandeweek heeft de Portugese Hoge Raad daar een streep doorheen gehaald. Nou kan de door de CIA zo keurig in de kou gezette geheimsmurfin nog een beroep doen op het Constitutionele Hof in Fadoland, maar zelf zit ze dat eigenlijk niet meer zitten. Ze wil een eind aan de soesa. Het ziet er dus naar uit dat de Italianen de zaak over de streep trekken, maar Jaws ain't over till the sheriff meets the shark. Dus stay tuned.


F35, F36, F37, F38, F39, boem

zaterdag 19 november 2016
Strakjes zingt een koene piloot in zijn gloednieuwe F35:

It's in the air this funny feeling everywhere,
That makes me sing without a care today,
As I go on my way, it's in the air.

Hoopt dat blonde Plasje van Defensie in Den Haag. En hoop doet leven nietwaar. Maar wie dit leest wordt het zwaar te moede. Want je kan wel vragen om meer meloenen voor Defensie vanwege die geweldige dreiging aan de oostgrens van het Vierde Rijk, maar het zal toch niet zo zijn dat die meloenen worden besteed aan een lawaaipapegaai die rondvliegt met een wit stokkie voor zich uit en al uit de lucht kan worden gehaald door een eenvoudige Russische sperwer met mantelzorg. Want dat kan je niet verkopen aan iemand die hoopt, dat ie onder de 180 piek per maand blijft om naar de voedselbank te kunnen. Alvast een prettig weekend.


Fuck (110)

vrijdag 18 november 2016
Een dooie mus. Die heeft de Oekraïense president Piet Poroshenko gisteren gekregen van Juncker's junta. Hij rekende erop dat zijn onderdanen op afzienbare termijn visavrij het Vierde Rijk konden binnenstormen. Wat heeft de junta in Brussel besloten? Dat ze in principe die visa zullen krijgen, maar voor niet langer dan 90 dagen in een periode van een half jaar. Maar – en daar kruipt de dooie mus uit zijn graf – er moet nog een regeling komen die erin voorziet, dat elke lidstaat naar eigen believen die visa kan intrekken. En dat kan nog effies duren. Overigens geldt diezelfde voorwaarde voor Georgië om Piet niet het idee te geven dat de junta iets tegen zijn regime heeft.
Ondertussen waart het bericht door Kiev en omstreken dat alle CIA- en FBI-smurfen uit het land van Pietje zijn teruggetrokken. Daar kan niemand nog Poro-chocola van maken, maar zeker is wel dat de onrust groeit. Ook bij de voormalige gouverneur van Odessa, want een parlementslid heeft aan het OM en de minister van Binnenlandse Zaken verzocht 'smans Oekraïense nationaliteit in te trekken en hem vervolgens uit te leveren aan zijn geboorteland Georgië. Inmiddels is zijn verzameling stropdassen stevig geslonken. Oekraïne? Daar gebeurt nog eens wat. Stay tuned.


Cold Turkey (62)

vrijdag 18 november 2016
Hij hoeft maar ja te zeggen. Dan kan generaal b.d. Michael T. Flynn het stokje van National Security Advisor overnemen van Susan Rice. Ondanks de eilie die de afgelopen week is ontstaan over de deal die Flynn's lobbyhut niet zo lang geleden sloot met Inovo BV. Een Turkse facade in Vleuten met aanvankelijk een sterk D66-aroma die in 2005 uit de grond werd gesjord door de Turkse Nederlander Ekim Alptekin. En Ekim kan nu wel zeggen dat het ging om een lobby ten behoeve van een niet-Turkse energieonderneming, toen het contact met de Flynn Intel Group eenmaal was gelegd liep daar de wachtkamer vol met Turkse geïnteresseerden. Onder hen bevonden zich de heren Ibrahim Kurtulus en Hilal Mutlu, die op 10 oktober j.l. bij Michael T. werden binnengeroepen voor een goed gesprek. Mogelijk had dat te maken met zakelijke deals, maar de heren keuvelden daarnaast ook vrolijk erop los over gemeenschappelijke vraagstukken op het terrein van veiligheid, economie en andere bilaterale kunstjes. Daarnaast werd de National Security Advisor in spe stevig bijgetankt over ... Fethullah Gülen en diens rol bij de coup. En gezien de Nederlandse link in dit verhaal moet je er niet gek van opkijken als onze Eurocommissaris Timmerfrans langs deze weg een nieuw stukje kennis over de in aangename ballingschap levende madrassenkoning kreeg aangereikt.
Overigens waren Ibi en Hilal geen onbeschreven bladeren. Ibi is een hoge jongen binnen de Turks Amerikaanse Associaties en de aan president Erdogan geparenteerde Hilal treedt op als opperhoofd van de Türken Foundation, een recente samensmelting van de Türgev en Ensar Foundations. Een paar jaar geleden kwamen deze twee Foundations ernstig onder vuur te liggen. Bij Türgev ging het om verdacht financieel gehussel met uit het buitenland afkomstige meloenenbedragen. Nog zo erg niet, maar in het bestuur van de Foundation huisde Erdogannef's zoon Bilal. Dus pappa was not amused en beschuldigde de toen nog redelijk vrije pers van alles en nog wat. Dat gold eveneens voor de Ensar Foundation, die ondermeer onderwijsinstellingen had overgenomen van Gülen. Er doken vrij snel daarna ernstige berichten op over koterhopsen binnen die instellingen en weer was pappa not amused. Dat beide Foundations de oven ingingen en werden samengesmolten tot de Türken Foundation mag dus niet als een wereldwonder worden aangemerkt. Is dat allemaal interessant binnen het kader van dit lobbyschandaal? Mwa. Maar het is misschien aardig om te weten, dat de Türken Foundation, die het laatste bezoek van de Turkse president aan de USSA had georganiseerd, vorig jaar anoniem uit het buitenland werd gestiekt met een bedragje van 24 meloen. Om Turkse studenten in de USSA een kontje te geven en culturele uitspattingen te organiseren. Net als Barack indertijd heeft ook The Donald het over change. Zonder yes we can. Hoe droevig kan het allemaal zijn. Stay tuned.


Niertjes à la carte (9)

donderdag 17 november 2016
Eilie in Kosovo. Of liever Kosovlo. Twee leden van de zogenaamde Delica-groep binnen het Kosovaarse bevrijdingsleger (KLA) zijn in hoger beroep veroordeeld tot een langdurig verblijf in een kruipruimte. De eerste, voormalig Kosovaars ambassadeur in Albanië Sylejman Selimi, kreeg wegens het martelen van een gearresteerde gevangene vijf jaar en drie maanden in zijn vervroegde Kerstpakket. Gevoegd bij een eerder cadeautje wegens oorlogsmisdaden en Selimi gaat voor in totaal zo'n tien jaar op dieet. Zijn bef gaat nog beroep aantekenen bij de Hoge Raad, maar de vooruitzichten zijn niet best.
Datzelfde geldt voor Selimi's makker Sami Lushtaku, de oud-burgemeester van de metropool Srbica. Die werd bedacht met een verblijf van zeven jaar achter een massieve deur met een luikje voor het doorgeven van de dunne soep met brood. Wegens het leiden van een inzamelingsactie die zich concentreerde op lichaamsonderdelen van gevangengenomen burgers. Smeuiig detail: huidig president Hashim Thaci, de lieveling van Madeleine Albright en Hellary Clinton, behoorde tot de top van voornoemde Delica-groep. Maar die boom zal wel te hoog zijn voor de betrokken kadi. Zelfs voor de afbrokkelende Internationale Strafhut in Den Haag. Want chaos in Kosovo zou een blamage zijn, nietwaar. Stay tuned.


Poen en polletiek (8)

donderdag 17 november 2016
Deze serie gaat over 50 meloen dollar. Die zou de voormalige Libische leider Khadaffi in 2007 in de gleuf van Niek Sarkozy hebben laten glijden ten behoeve van diens verkiezingskas (1). Aanstaande zondag gaat Niek de eerste stap zetten op weg naar het Elysée of zijn definitieve polletieke begrafenis. En het is of le diable ermee speelt, maar plotseling kwam een paar dagen geleden opnieuw de ouwe affaire rond die zandbakpoen aan de oppervlakte. Via een glazen tiet-interview met Ziad Takieddine (2), de belangrijkste intermediair cq. muilezel bij deze dubieuze operatie, die onder toezicht stond van de toenmalige Libische minister van Financiën Al-Mahmoudi. Vertelde Ziad wat nieuws? Nee. Maar zo vlak voor de eerste moves van Sarko richting Elysée wel knap lullig. Hoe het verder staat met het Franse justitiële onderzoek weet eigenlijk geen haan, maar het optakelen van ouwe dossiers over laagstandjes van hoge mieters wil nog wel eens lijken op het zoeken naar de Hr. Ms. De Ruyter en de Hr. Ms. Java. Maandag zullen we weten hoe het met Niek's kansen op een hernieuwd presidentschap staat. Restez vive.

(1) Zie de voorafgaande afleveringen van dit treurspel.
(2) Terug te vinden in dit artikel.


Cold Turkey (61)

donderdag 17 november 2016
Het wordt nog leuker. Ekim Alptekin kreeg in 2005 bij het uit de grond trekken van Inovo BV assistentie van twee dames: Fatma Koser Kaya en Marietje Schaake. De in het Turkse Carsamba geboren Fatma zat toen in de Tweede Kamerfractie van Draaitollen 66 en Ekim fungeerde daar een tijdje als haar assistent. Geen dombo, die Fatma. In Tilburg kennis opgesnoven op juridisch gebied plus nog lijntje psychologie en vervolgens die kennis te gelde gemaakt op een paar befkantoren en bij het FNV. In 2004 de Kamer in. In 2012 de Kamer uit. Een paar jaar wat b.b.k.h. (bezigheden buitenskamers hebbende) en in 2015 de Kamer weer in.
En dan Marietje. Ook geen dombo, laat staan domblo. Desondanks heeft Marietje haar huik wel erg naar de Amerikaanse wind gehangen. Eerst Liberal Arts in de USSA gestudeerd, vervolgens aan de UvA een bord Amerikanistiek opgeschrokt, stage gelopen bij het naar Amerikaanse belangen stinkende Joegoslaviëtribunaal, onder de paraplu van Humanity in Action (HIA) in 2005 stage gelopen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en eenmaal aan het werk onder andere de Amerikaanse ambassadeur van advies gediend. Tot ze zich eind 2008 in de polletiek stortte en namens Draaitollen 66 haar entree maakte in de parlementaire legbatterij van het Vierde Rijk. Daar vervult zij ondermeer de functie van vice-voorzitter van de parlementaire delegatie voor relaties met de USSA en richt zij zich op het nabuurschapsbeleid van Das Reich in de richting van Turkije, Iran, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Btw., de Nederlandse afdeling van die HIA-club staat onder leiding van ... Fatma Koser Kaya. En oh wonder, in 2003 mocht Ekim namens het koninkrijk der Nederlanden als “Fellow” een jaartje rondneuzen bij het Amerikaanse House Committee for Foreign Affairs en zoals eerder vermeld ging Marietje twee jaar later naar de overkant van de plas.
Kunnen dit soort activiteiten kwaad? Op het eerste oog niet. Op het tweede misschien wel. Vooral als je weet dat de HIA voor een deel wordt gestiekt door Sjors Soros en over hem hebben we een paar dagen geleden nog een ouwe fles narigheid opengetrokken. Trouwens er is nog een interessant vehikel dat in dit verband vermelding verdient. Dat is de European Council on Foreign Relations (ECFR). Een smakelijk gesponsorde denktank die de Reichsleiding adviseert bij haar buitenlands beleid. Een van de belangrijkste sponsors? Bingo. Vingerplant. Sjors Soros, de ouwe baas van prinses Mabel van Oranje Nassau-Wippe Smit. En u zal niet van verbazing uit uw schoenen vallen als we u zachtjes toefluisteren dat Mabeltje co-voorzitter is van die ECFR en dat haar zwager Constantijn ook lidmaat is namens The Netherlands. Weet u wie ook? Marietje! Jawohl. En weet u wie de Turkse afdeling onder zijn beheer heeft? Ekim! Het baasje van Inovo BV uit Vleuten en de TAIK in de USSA, die voormalig Defence Intelligence Agency-topsmurf Michael T. Flynn als lobbyist in Washington heeft ingehuurd. Voer voor Sibel Edmonds zou je zeggen. Komen we nog op terug. Dus stay tuned.


Rechtsgang (6)

woensdag 16 november 2016
Nog even en ze kunnen de tent sluiten. Na een stel Afrikaanse landen heeft nu ook Rusland zijn banden met de Haagse Internationale strafhut verbroken. Nou waren die al niet erg stevig. In 2000 hadden de Ruskies hun liefdesverklaring wel ondertekend, maar sinds die tijd nooit geratificeerd. Een term waarvan de betekenis sinds het initiatief van Jan Roos ook bij Nederlanders die bij Jumbo hun boodschappen doen is doorgedrongen. Reden voor het afzeggen van de bruiloft? In de ogen van Vlad en zijn gevolg was de Strafhut niet onpartijdig. Kon ook niet, want die Hongaarse meneer die indertijd zo genoot van het leeghalen van zijn Joodse landgenoten, zat in de financiering van de hut en dan wordt onpartijdigheid een schaars goed (1). En moet je bijvoorbeeld Tony Blair als main course laten schieten en je beperken tot Afrikaanse tappa's en zware Slavische koolhappen. Het is net als bij de toekomst van het Vierde Rijk: het ziet er somber uit.

(1) Zie “De Sores van Soros” van eerder vandaag.


Cold Turkey (60)

woensdag 16 november 2016
Is het bescheidenheid? Of is het toch wat anders? Volgens Kamil Ekim Alptekin, het baasje van Inovo BV in Vleuten en opperhoofd van de Turkish American Business Council (TAIK), heeft ie zakelijk niks te maken met de Turkse en Amerikaanse junta's (1). Maar begin april van dit jaar bracht onze goeie vriend Erdogannef een bezoek aan een nucleaire top in Washington en knoopte daar nog een tapijtje zakelijke ontmoetingen met allerlei CEO's aan vast. En welk vehikel was mede-verantwoordelijk voor de organisatie daarvan? Alptekin's TAIK. Nou begrijpen wij wel, dat je met je beeveetje in Nederland niet al te nadrukkelijk wil aanschuren tegen officieel Ankara na de rigoureuze postcoupse maatregelen die in Erdoganistan zijn getroffen. Maar het lijkt ons stug dat Ekim bij die promotie van begin april helemaal pro bono in touw is geweest en hij hooguit wordt getolereerd door Recep's junta. Zo werkt dat niet. Mocht u nieuwsgierig zijn naar onze bron, hier is ie. Officiëler kan haast niet. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 59 van afgelopen zondag.


De sores van Soros

woensdag 16 november 2016
Eigenlijk heet ie György Schwartz. Maar zijn Joodse ouders zagen waarschijnlijk de bruine bui hangen en lieten in de jaren dertig hun achternaam veranderen in Soros. En zo werd György Schwartz George Soros. Een doodgewone Hongaarse jodenjongen, die nog geen 14 was toen Endlösungspecialist Adolf Eichmann in Boedapest arriveerde om ook daar de zeis ter hand te nemen. Dat kostte 565.000 Joden het leven. Maar George ontsprong de dodendans. Zijn werkgever beschermde hem. Je zou verwachten, dat ie na de oorlog met een uit de kluiten gewassen trauma heeft rondgelopen. Maar dat bleek voor de voormalige werkgever van prinses Mabel Martine van Oranje Nassau – Wippe Smit even anders te liggen. Tijdens een geruchtmakend interview met Steve Kroft van Sixty Minutes kwam good old Georgie in 1998 ondermeer tot de volgende uitspraken:

Kroft: My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson.
Soros: Yes, yes.
Kroft: Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from your fellow Jews, friends and neighbours.
Soros: Yes. That's right. Yes.
Kroft: I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult?
Soros: No, not at all. Not at all. I rather enjoyed it.
Kroft: No feelings of guilt?
Soros: No, only feelings of absolute power.

Na de oorlog is George vrolijk verdergegaan met zich oneigenlijk verrijken. En zijn absolute power te gebruiken om overal waar hij de gelegenheid kreeg een kleurige lente te verspreiden. Desnoods met geweld. Terwille van de democratie en het vullen der zakken. Er is vooral in de afgelopen periode waarin Soros' poedel Hellary zich in het Witte Gekkenhuis probeerde te wurmen door allerlei NGO's en actiegroepen geprobeerd dit interview als een eend af te doen. Vandaar dat we mede dankzij de alertmodus van een trouwe lezer dit stukje soresproza uit de modder hebben getrokken. Mocht u belangstelling hebben voor het hele interview, dan kunt u zich hier een uurtje uitleven. Leve de Open Society. Hoera, hoera, hoera.


Groetjes uit het land van Cor en Don (5)

dinsdag 15 november 2016
Laatste nieuws over die Fetullah Gülen en zijn cluppie. Volgens Frans Timmermans lijken ze toch achter de coup in Erdoganistan te hebben gezeten. Dat distilleert Timmerfrans uit een of ander Amerikaans rapport. En nou mag ie zich een keertje hebben vergaloppeerd met een luchtkappie in een vliegtuig, hij weet zijn weetje over het algemeen wel. Laatst probeerden die gasten van De Kwis hem nog een paar keer te lummelen, maar no way Danny Kaye. Franske wist alles. Dus het zit er duimendik in, dat Gülen binnenkort het Fetlullahtje is en wordt uitgeleverd aan Erdosnorremans en zijn kornuiten. Overigens wist ie tegenover Reuters er nog uit te pruttelen dat de stafchef van het Turkse leger en het opperhoofd van de Turkse geheimsmurfen vantevoren al wisten wat voor potje er op het vuur stond. Als de in Pennsylvania opgeborgen madrassenkoning gelijk heeft, dan zou de Turkse regering dus de staatsgreep hebben laten gebeuren om daar later haar voordeel mee te doen. Nou, niks nieuws onder de zon. We hoeven bijvoorbeeld alleen maar terug te gaan naar 9/11 toen medewerkers van de Israëlische IT-onderneming Odigo een telefoontje kregen, dat ze als de sodemieter weg moesten wezen uit de Twintower waar ze aan het werk waren. Oftewel: de firma Snuffel in Tel Aviv was minimaal op de hoogte van de dingen die komen gingen en lieten het gebeuren. Om daar later in geopolitieke zin van te profiteren (1). Smerig? Ja. Maar zo zit het nou eenmaal in elkaar. Stay tuned.

(1) Zie voor deze materie de serie “Comverse” op onze Followup-site.


Fuck (109)

dinsdag 15 november 2016
Bij ons zit het nog in de pijplijn. Maar in Oekraïne is het al gebeurd. Daar zijn de energieprijzen met 40 procent de lucht ingegaan. Op instructie van Tapie-stut Lagarde en haar kliek. En je hebt maar te luisteren als je eenmaal afhankelijk bent van banksters en bandieten. Een van de resultaten van die energieke maatregel en het tegelijkertijd afschaffen van staatssubsidies in verband met de internationale concurrentieregels was het stilleggen van alle activiteiten bij de Zaporozhye alumunium fabriek. Ooit het paradepaard van de Oekraïense industrie. Nu niet eens een pony meer. En een van de grootste afnemers, de vliegtuigfabrikant Antonov, ligt ook aan een ijzeren long. Mede door het wegvallen van de Russische markt. Betekent ondermeer een vliegende werkeloosheid. Van een ww-uitkering kon Yuri met de Kartuz eigenlijk al nauwelijks zijn Maidanbroek omhoog houden, maar na de verhoging van de energieprijzen heeft ie een dubbel paar bretels nodig. Oud-première Joelia “Vlechtje” Tymoshenko probeert daar garen bij te spinnen en is fanatiek bezig om voornoemde Yuries massaal op de been te krijgen voor een nieuwe Maidan. Nou is “Vlechtje” eigenlijk de laatste die haar wafel open mag trekken, want als we het wel hebben heeft ze ooit wegens corruptie een heel tijdje in een kerker doorgebracht. Maar desondanks lijkt ze gehoor te vinden en zou de regering van Pietje Poroshenko al maatregelen hebben genomen om eventuele wanordelijkheden cq. gewelddadigheden de kop in te drukken. En Mark Damesfiets en Alexander Draaikont maar wanhopig proberen om dat aso-verdrag met Oekraïne alsnog erdoor te rommelen. Om het Vierde Rijk te redden. Je zou bijna om een Donald vragen aan Sinterklaas. Stay tuned.


Dodenlijstjes

dinsdag 15 november 2016
Gelijke monniken, gelijke kappen? Niet altijd. Afgelopen zaterdag wisten we eruit te persen dat er in Frankrijk een beginnetje is gemaakt met het à la maison sturen van Ukkepuk Hollande. Omdat ie openlijk had erkend dat ie opdracht had gegeven om vier zogenaamde vijanden van de staat stiekem te kelen. Maar wat komt nu tot ons? Dat zowel Barack als dat meisje van May een “kill list” hebben laten samenstellen. Daar prijken de namen van honderden jihadibaarden op. Niet alleen van ISIS, maar ook van Al-Nusra en aanverwante artikelen (1). Kunnen met drones naar de eeuwige woestijnen worden gestuurd. Mocht dat om de een of andere reden niet gaan, dan wordt geadviseerd om over te gaan tot het ouwerwetse handwerk. Uiteraard liefst in Syrië en Irak zelf.
Nou wil er nog wel eens een lone camel tussendoor glippen en zeg eens wat naar Nederland uitwijken. In dat geval kan je de gemeenschap waarschuwen in het programma van die jongen van Pauw. Dat je bij de verkiezingen niet te dicht bij Pechtold moet gaan staan en/of niet naar Samsom toe moet lopen om een gratis roos te scoren. Kon je laatste roos wel eens worden.
Als deze tekenen niet bedriegen komt het eind van die krankzinnige lente die nooit kwam eindelijk in zicht. En moeten de sporen tussen de betrokken baarden en hun westerse opdrachtgevers worden uitgewist. Vandaar die dodenlijstjes. Krijgen Barack en Trees nu ook een impeachment procedure voor hun mik? Net als die kleine doedel in het Elysée? Zit er niet in. Barack is al bijna pleite en Trees kan leunen op een meerderheid van haar partij in het parlement. Gelijke monniken...? Nee. Stay tuned.

(1) Preludeerden we al een beetje op in “Obomba's U-bocht” van 11 november jl.


Koninklijk

dinsdag 15 november 2016
Gisteren joeg ons bloed ineens toch een beetje sneller door ons vaatstelsel. We kregen namelijk een mailtje van de Koninklijke Bieb in Den Haag. Daar hebben ze het initiatief genomen om ook een selectie van Nederlandse websites te gaan bewaren voor toekomstig onderzoek. Omdat ze “vaak waardevolle informatie bevatten die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote “omloopsnelheid” het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als “digitaal erfgoed” het behouden waard zijn is internationaal erkend in het Unesco Charter on the preservation of the Digital Heritage uit 2003”. En wat denk je? Bij de Bieb nemen ze ons zo serieus dat ze vanaf 14 december a.s. onze publicaties onder de paraplu van www.stelling.nl gaan opslaan. Als voorbeeld van een website die als verzameling “een representatief beeld geeft van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet”. Alsteblaft. Hoort u het eens van een ander. Taartje bij de koffie? Nou graag.


Bye bye Boiko

maandag 14 november 2016
Hij heeft er meteen tabak van. Volgende week gooit ie het bijltje erbij neer. Boiko Borissov, de Bulgaarse premier. Hij had bij de presidentsverkiezingen van afgelopen weekend zijn hele hebben en houden ingezet op Tsetska Tsacheva, de kandidaat van centrum rechts. Maar die kreeg stevig klop van Rumen Radev, haar zeg maar "socialistische" tegenstander. Een ouwe generaal bij de Bulgaarse luchtmacht, die in de USSA heeft gestudeerd zonder daar iets engs aan te hebben overgehouden. Maar de junta van generalissimo Juncker houdt Rumen voor een linkse rakker die graag een potje zou willen knuffelen met Putin en de South Stream reanimeren. Moet allemaal nog blijken. Maar gevoegd bij het rukje naar Samsom-links in het naburige Moldavië en de opgebloeide liefde tussen Vlad en Recep en je begrijpt waarom de junta de ontwikkelingen in de betrokken regio met een lodderig oog gadeslaat. Wat Boiko nu gaat doen? Terug naar zijn ouwe stiel waarschijnlijk. Want de schoorsteen moet blijven roken (1). Bye Boiko.

(1) Zie aflevering 8 van de serie “Ein Reich” van 5 januari 2016.


Valse vlag (51)

maandag 14 november 2016
Nog even. Waarom de twee leden van de Eagles of Death Metal afgelopen weekend de Bataclan niet in mochten (1). Dat was niet alleen vanwege dat interview van zanger Jesse Hughes bij Fox. Het ging ook en vooral om dit interview van 14 mei 2016. En wat je ook verder van zijn ideeën vindt, sommige details over de aanslag zijn nog steeds reden genoeg om achter het officiële verhaal joekels van vraagtekens te zetten.

(1) Zie aflevering 50 van deze serie dd. 13 november 2016.


Cold Turkey (59)

zondag 13 november 2016
Wat was er het eerst? De Turkish American Business Council (TAIK) of de American Turkish Council (ATC)? De TAIK is de winnaar. Het vehikel dateert van april 1985. De ATC kwam drie jaar later ter wereld en kan worden beschouwd als het kind van de TAIK. En ze hebben alletwee hetzelfde doel: het bevorderen van de handel tussen Erdoganistan en de USSA. Wat voor handel? Nou, als u even naar aflevering 26 van deze serie wil laveren, dan kan u een beetje beeld krijgen.
Wat was de aanleiding om hem even flink in zijn achteruit te zetten? Dat komt door het nieuws over meneer Flynn. Voormalig luitenant-generaal Michael T. Flynn. Het ouwe hoofd van de DIA (Defence Intelligence Agency) onder Obomba tussen juli 2012 en april 2014. Toen nam cq. kreeg ie de zak wegens meningsverschillen met andere topsmurfen uit de koekeloerbranche over het acute karakter van het baardgevaar. Het jaar daarop was hij te gast in Moskou ter gelegenheid van een galafeessie van Russia Today. En wat denk je wat? Maikie is nu de belangrijkste kandidaat voor de hoogste post bij het in de steiger staande nationale veiligheidsconglomeraat van The Donald. En zoals het hoort, meteen pissig commentaar in de Hellarypers. Maikie's eigen lobbyonderneming Flynn Intel Group was namelijk ooit in de arm genomen door de Nederlandse BV Inovo uit Vleuten of all places om in Washington op zijn Ben Botjes te opereren. Niet dat het baasje van Inovo, Ekim Alptekin, dat zelf niet kon. Verre van dat. Die kende het klappen van de zweep in het Amerikaanse lobbycircuit uit eigen ervaring. Maar de beweringen in de Amerikaanse pers dat hij innige banden onderhield met zowel de huidige regering in Erdoganistan als die van de uitgaande huurder van het Witte Gekkenhuis sprak hij categorisch tegen. Weliswaar was hij lidmaat van de Turkish Foreign Economic Relations Board, maar dat betekende niet dat hij zakelijk met de clubs van Recep en Barack verbonden was. Laat staan dat Maikie Flynn officieel iets met dat duo had uit te staan. Tsja, het zal. Maar zou die Sibel Edmonds nou helemaal mesjogge zijn? Wij denken zomaar van niet. Stay tuned.


Valse vlag (50)

zondag 13 november 2016
Welke ontzettende kutkevers bepalen zoiets? Twee leden van de band Eagles of Death Metal wilden gisteren graag het optreden van Sting bijwonen in de Bataclan. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het baardenbloedbad een jaar geleden, toen The Eagles zelf op het podium stonden.
Ze mochten er niet in. Omdat hun zanger Jesse Hughes maart dit jaar bij Fox Business News het volgende had gezegd:

When I first got to the venue and walked in, I walked past the dude who was supposed to be the security guard for the backstage. He didn't even look at me. I immediately went to the promotor and said “Who's that guy? I want to put another dude on”. He said: “Well, some of the other guards aren't here yet”. And eventually I found out that six or so wouldn't show up at all”.

Twee dagen daarna trok hij zijn verklaring in. We zullen maar niet raden waarom. Desondanks werden zijn twee bandleden gisteravond buiten de deur gehouden. Misselijk makend.
Vraag je je overigens wel af of de Belgische parlementariër Georges Dallemagne na 5 juli van dit jaar ineens door zijn fiets is gezakt bij een afdaling in de Ardennen of een bakkie vreselijke koffie heeft gekregen bij Fouquet. Georges zei op die datum namelijk het volgende:

We weten dat er zes gewapende militairen voor de Bataclan stonden die niet zijn tussengekomen op het moment dat het bloedbad aan het gebeuren was. Ze waren van mening dat ze niet moesten tussenkomen, omdat dat zo niet in hun “rules of engagement” stond. Die regels schreven voor dat ze enkel zichzelf moesten beschermen. Dat is helemaal ongelooflijk. Hallucinant”.

Nou is het alweer een tijdje geleden, maar Georges kan nog altijd nummertje vijf worden op het wanted-dead-or-alive lijstje van president Hollande (1). Op vakantie naar Frankrijk? Vous êtes fou? Stay tuned.

(1) Zie aflevering 2 van de serie “Samen naar de dierentuin” dd. 12 november 2016.


Samen naar de dierentuin (2)

zaterdag 12 november 2016
Na de poesies en de apies beginnen nu ook de haantjes zich te roeren. Al zal het dit keer weinig uithalen. 79 parlementsleden van de Franse Republikeinse partij hebben het opperhoofd van de Nationale Assemblée verzocht president Hollande de avenue uit te sturen. Aanleiding waren een rijtje uitspraken in het boek “Un président ne devrait pas dire ca” oftewel “Een president zou dat niet moeten zeggen”. Daarin slingerde hij ondermeer op de kinderhoofdjes dat hij persoonlijk bevel had gegeven om vier zogenaamde vijanden van de staat te kelen. En dat vonden heel wat lieden die onder de rokken van Madeleine bivakkeren absoluut niet kunnen. Nou valt de te volgen procedure om die kleine opsodemieter uit het Elysée te wurmen niet te vergelijken met Bol.com: vandaag bestellen, morgen thuis. April volgend jaar moeten de Fransen naar de stemgleuf en dan heeft de bolderkar met Francois aan boord de guillotine nog bij lange na niet bereikt. Maar de flauwe hoop op een eventuele herverkiezing kan nu wel de riolering in en Francois naar Elba. Stay tuned.


Hill goes to hell (39)

vrijdag 11 november 2016
Ze mag dan exit zijn, maar er wachten Hellary nog een paar flinke kluifjes. Een daarvan is het dramatische einde van ambassadeur Chris Stevens en een paar Amerikaanse veiligheidssmurfen in het Libische Benghazi. Allereerst weten we dankzij Wippieleaks, dat zij van Clinton maandenlang vrolijk over haar onbeveiligde privé-orgel een mailconversatie voerde met haar agent ter plekke over de reisroute, de verblijfplaatsen en de activiteiten van Stevens in de van vijandige baarden vergeven Libische zandbak. Eenmaal in Benghazi huurde Stevens rapido lokale smurfen in om 'savonds wat geruster in te kunnen dutten. Dat waren werknemers van de in Wales gevestigde Blue Mountain Group. Waren die smurfen adequaat door een wringer gehaald? Nee. En achteraf bleek dat een foutje te zijn. Een paar van die lokale smurfen waren namelijk lid van een minder prettige baardenvereniging. Oftewel: Chris had een paard van Troje binnen de muren en was niet veel later het Benghaasje. Ook al omdat Hellary had geweigerd haar ambassadeur te voorzien van extra Amerikaans personeel en zwaarder wapentuig.
Stevens was in Benghazi om een vinger aan de bloedbaan te houden bij de stiekeme overdracht van wapens aan de boys van Al Nusra, die stonden te trappelen om ook de lente te ontsteken in Syrië. Een initiatief van Hellary en het Pentagon. De man die met zijn maatje 47 midden in die operatie stond was wapenhandelaar Mark Turi. En wie kreeg de roetpiet toen die operatie gigantisch naar de kamelenkloten ging? Juist Mark Turi. Die kreeg een proces aan zijn gevechtsbroek, maar dat werd wijselijk voorzien van een sisser af (1). Sindsdien is hij van de aardbodem verdwenen of erin begraven.
Dat laatste geldt misschien ook voor Eric Braverman. Getrouwd met ene Robert Brown, die eveneens verstrikt schijnt te zijn in de Libische gebeurtenissen. Eric was vanaf 2013 een tijdlang ingehuurd om de stal van de Clinton Foundation een beetje op te ruimen. Eind 2015 verdween hij plotseling van het toneel. Naar verluidt omdat ie ontdekt had, dat de Foundation als wasserette diende en niet zo'n kleintje. Er gingen geruchten dat Eric het Snowdenpad had gevolgd en in Moskou asiel zou hebben aangevraagd. Inmiddels zijn er berichten op het net verschenen dat ie door de Federale smurfen veilig is opgeborgen om hem te laten zingen over wat ie precies allemaal ontdekt heeft bij de Clinton Foundation. Het is te hopen dat de Feds hun materiaal bewaren tot Barack het stokje heeft overgedragen aan The Donald. Anders heeft Hellary nog een goeie kans van haar beschermheer een Marc Rich-cadeautje te krijgen. En daar zitten wij niet op te wachten. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 26 van 13 oktober 2016.


Obomba's U-bocht

vrijdag 11 november 2016
Het werd anderhalf uur. In plaats van tien minuten. Die eerste babbel van Barack met The Donald. En wat denk je wat er gebeurt? Barack heeft het Pentagon opdracht gegeven om zijn ouwe makkers van Al Nusra in Syrië aan gort te dronen. Officieel om te voorkomen dat die baarden een nieuwe Al Qaida basis creeëren in het noordwesten van Syrië. Hebben we het over de groepering die eerst met wapentuig uit de USSA de lente heeft gebracht in Libië en vervolgens overstak naar Syrië om ook Assad een mes in zijn reet te steken. Waarbij ze zwaar werden gestiekt door onze "allies" uit Qatar en Saudi-Arabië. Goed, het werd geen "we came, we won, he died", maar Al Nusra was de afgelopen vijf jaar de ruggewervel van het Syrisch "verzet" en werd door Vlad Putin net zo hard geschoren als IS. Nog heel even en de Amerikaanse en Russische jachtvliegers wuiven naar elkaar. Het woord is nu aan Rob de Wijk. De sterrenwichelaar van het Haagse Centrum voor Strategische Studies op dit terrein en trouwe gast bij Een Vandaag en de Huyskerk. Leg het ons maar eens uit Robbie. We zijn benieuwd.


Stropdassenleed (29)

donderdag 10 november 2016
Terneuzen (1)? Nou, het kon wel eens Washington worden. Tenminste, als Mikkel Saakashvili niet uit zijn stropdas zit te lullen. Lees dit eens en het zal u meteen duidelijk worden waarom ie werkelijk als gouverneur van Odessa is uitgestapt. En waarom Pietje Poroshenko daarna ook een streep door zijn adviseurschap van de Kiev-junta heeft gehaald. Hij rekent op The Donald. Een postje bij BuZa misschien. Ambassadeur in Den Haag. Of spullenbaas bij een casino. Kortom, een gouden snikkel voor The Mikkel. Als alles loopt zoals ie heeft gepland. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 28 van7 november 2016.


Hill goes to hell (38)

woensdag 9 november 2016
Hill is afgeserveerd. En daarmee staat het FBI-baas James Come(d)y vrij om de bolderkar weer bij haar voor de deur te zetten voor een ritje naar het schavot. Want dat Hellary mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd tijdens haar treurige carrière was zelfs duidelijk voor de inventieve posse die haar verkiezingscampagne leidde. Zo wist Wippieleaks een mail uit het inner sanctum van die posse op te vissen, waarin een stel heikele punten worden opgesomd over de kwetsbaarheid van de Democratische kandidaat. Een daarvan behelsde “Potential conflicts from overseas-owned organizations (UK and Sweden)”. Houden we het even bij die Zweedse organisatie. Dat is de William J. Clinton Foundation Insammlingsstiftelse. Die bedelclub voor goeie doelen was nooit door de ethische molen van Hellary's ministerie van Buitenlandse Zaken getrokken. Ondanks het feit dat er via die stichting enorme bedragen werden binnengehaald voor de Clinton Foundation, die voornamelijk afkomstig waren van de door de Zweedse overheid gecontroleerde Postcodeloterij. Dat die goedgeefsheid een van de redenen vormde waarom Hill de Zweden toestond om de toenmalige economische boycot van Iran te omzeilen is al in juni 2015 door de Washington Times op de keien gemieterd. Wat de politieke sjaggeraars in de UK en niet te vergeten in Nederland terugkregen voor de bedragen die de respectievelijke bedrijfjes van Boudewijn Poelmann naar de Clintons sluisden is (nog) niet duidelijk. Maar misschien horen we dat nog eens van onze msm-collega's. Stay tuned.


Buuf en de beer

woensdag 9 november 2016
September volgend jaar mogen onze oosterburen naar de stemgleuf. En buuf Merkel krijgt het nu al Duits benauwd. Ze heeft gisteren gewaarschuwd dat de Ruskies wel eens in konden breken in gevoelig cyberverkeer en een disinformatiecampagne op haar onderdanen konden loslaten. Net als in de USSA is gebeurd (!!!). Nou was voor dat laatste geen spoor van bewijs, maar buuf is uiteraard bang dat “wir schaffen es” haar electoraal lelijk gaat opbreken. En wat doe je dan? Je goochelt zelf een dosis disinformatie uit je eeuwige broekpak en geeft Vlad Putin de schuld. Terwijl we ons toch iets menen te herinneren over een gevalletje afleggen van de NSA, waarbij niet alleen buuf werd afgeluisterd maar ook andere politici, hoge ambtenaren, banksters, captains of industry en meer van dat soort stutten van de Duitse samenleving. Met alle gevolgen vandien. Maar daar lult buuf niet over. En dat is eigenaardig. Je vraagt je af wat voor materiaal de NSA over haar heeft verzameld. Die aria uit de opera “Beren in het bos” moet toch ergens vandaan zijn gekomen. We zijn benieuwd of Marruk Damesfiets binnenkort iets analoogs gaat kraaien. Als ie genoodzaakt wordt dat Oekraïense asoverdrag toch te ondertekenen en de VVD vervolgens in de peilingen een oplawaai krijgt. Want Vlad is net Haarlemmer olie. Overal goed voor. Stay tuned.


Conclusie

woensdag 9 november 2016
Trump was kansloos. Volgens de msm. Niet alleen de politiek is het contact met Jan Boezeroen verloren.


Zwitserse kerncentrales te koop voor 1 euro

dinsdag 8 november 2016
Op 27 november aanstaande wordt er in Zwitserland een referendum gehouden over de toekomst van kernenergie. Ook in Zwitserland draaien de kerncentrales met verlies - zo'n 600 miljoen euro per jaar. De eigenaar van 2 reactoren heeft geprobeerd die te verkopen aan een buitenlandse partij maar er was geen belangstelling. Om de toekomstige rekeningen uit de weg te gaan (ontmanteling, kernafval...) probeert het energiebedrijf ze nu aan de Zwitserse Staat te verkopen, voor een euro per stuk. Misschien is dit wel een ideetje voor Borssele... Het is immers wel duidelijk dat de Staat - en daarmee de Nederlandse belastingbetaler - hoe dan ook op gaat draaien voor de kosten van het Zeeuwse nucleaire avontuur.


Toys for the boys

dinsdag 8 november 2016
In de VS weet men wel weg met nieuw wapentuig, men kan er niet genoeg van krijgen. Een marinevaartuigje dat meer dan 1 miljard kost en toch niet datgene oplevert wat men had gehoopt. Tja, jammer. Aan het rijtje succesverhalen (voor de verkopers dan) heeft de US Navy er weer een toegevoegd. Men had al een scheepje van meer dan 1 miljard aangeschaft (USS Zumwalt) dat toch nog niet geheel en al optimaal lijkt te werken. Nog wat sleutelen dan maar. En likkebaardend kijkend naar de laatste speeltjes op een wapenbeurs en dan maar spontaan een aankoopje doen voor dat bootje. Een stuk geschut dat zo’n 100 km ver kan schieten, niks bijzonders denk je dan, oud nieuws, maar het bijzondere zit hem in het projectiel, de Long Range Land Attack Projectile (LRLAP). Beste van het beste, meneer zei de verkoper van Lockheed Martin nog. Dus kopen maar, en dan blijkt later dat zo’n projectieltje een klein miljoen per stuk kost. Dat was enigszins onverwacht. Trouwens die USS Zumwalt zou de eerste van een reeks van 32 schepen worden, maar ook dat bleek iets te duur uit te vallen, dus doe er maar drike. Kost trouwens evenveel als oorsronkelijk begroot voor 32. En dat stuk geschut? Er wordt naarstig gespeurd naar iets goedkopers, maar dat is niet simpel want de LRLAP kan alleen die granaten van 1 miljoen afvuren. Koppelverkoop, maar ‘t is defensie hè, dus er komt vast wel een oplossing. The best of the best.


Stropdassenleed (28)

maandag 7 november 2016
Daar heb je het gegooi al in de glazen vodka. Mikkel Saakashvili heeft de vlag gestreken in Odessa. Hij kon niet op tegen de corruptie en het banditisme en heeft zijn gouverneurschap aan de wilgen gehangen. Naast zijn stropdassen. Wil niet zeggen dat ie nu met zijn fluit in het zand blijft zitten. Hij gaat als een koene soldaat verder om van het nieuwe Oekraïne een succes te maken. Aldus onze Mikkel, wiens ster nu wel erg flets wordt. En aan de overkant van de Zwarte Plas is het ook al geen botertje aan de wilg: zijn Zeeuwse meisje heeft met haar vlag hetzelfde gedaan als haar mannie. Daarmee gaat de door haar geambieerde zetel in het Georgische parlement aan haar neusje voorbij. Dat wordt dus ouwerwets worstelen om weer boven te komen. Wij wensen ons dappere echtpaar veel sterkte. Misschien is het burgemeesterschap van Terneuzen een leuk postje om weer op te krabbelen. Stay tuned.


Hill goes to hell (37)

maandag 7 november 2016
Het is geen doen. Om alles te lezen wat er naar buiten klettert over Hellary. Wat dat betreft mag je jaloers zijn op de federale smurfen van James Come(d)y. Die hebben in een week tijd de 650.000 emails doorgesnuffeld die bij heuveltjesliefhebber Anthony Weiner stonden geparkeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat ze a) geen nieuwe info bevatten en b) geen info die voldoende reden vormde om haar van Clinton voor de kadi te trekken. Rare smurfen die federalen. Maar we hebben nog nergens een vette dame kunnen ontdekken die een bloesje zong, dus gaan we vrolijk door met deze serie zo vol met sappige verhalen vanachter Anthony's stijve apparaat. Neem bijvoorbeeld Hill's uitstekende relatie met Hashim Thaci, de huidige president van Kosovo met een verleden dat bij menig kouwe keesteam hoge bloeddruk zou veroorzaken. Grootscheepse handel in Witte Neus en analoge middelen om de werkelijkheid te ontvluchten, allerhande wapentuig, dames, koters en menselijke onderdelen. Plus het martelen en kelen van krijgsgevangenen. Mijn liefje wat wil je nog meer (1). Maar nadat ie eerst Clinton's minister van BuZa Madeleine Albright had afgelebberd en later in Pristina een boulevard naar Bill vernoemde en een standbeeld van hem liet optrekken kon ie bij de Hillbilly's niet meer stuk. Vanaf 2010 werd de Kosovaarse topgangster dan ook elk jaar uitgenojigd voor de klaverjasdrive van het Clinton Global Initiative en in 2013 mocht ie zelfs naast Hellary zitten tijdens de bijbehorende schranspartij. Zonder twijfel maakte Hashim bij een van de gelegenheden kennis met de gebroeders Podesta, John en Toni. Lobbyisten, die momenteel een belangrijke rol spelen bij het in de presidentiële markt zetten van Hellary en vanaf 2012 voor een maandelijkse bijdrage van 50.000 dollar de kwalijke reputatie van Hashim een verfje gaven. Toon ons uw vrienden en we zeggen wie u bent. Maar dat geldt niet alleen voor Hill. Eenzelfde laken een pak is zowel te vinden bij haar voorgangers als bij haar huidige concurrent. De USSA? Echt een land om lief te hebben. Stay tuned.

(1) Zie onze serie “Niertjes à la carte”, waarvan aflevering 8 op 2 november 2016 het licht zag.


De vrouw achter Hellary

maandag 7 november 2016
Telkens als je denkt dat het dieptepunt wel bereikt is, opent zich een geheel nieuw vergezicht naar beneden. Kijk, staatsgeheimen aan je vriendin, sorry ondergeschikte sturen? Tja, moet kunnen zei men al in 1984. Dus eigenlijk niks aan de hand, tenslotte worden ze niet gelekt naar de media. Inmiddels zijn de namen van de Hellary supportgroep wel bekend, evenals de trucs om Hellary te behouden voor het Witte Huis.
Maar dan treedt plots een nieuwe acteur op dat toneel. Gelukkig is het een vrouw, en ze is niet afkomstig uit de kringen van de denktanks, financiers, upper ten of het gossip circuit.
Welkom, Marina Santos. Marina is afkomstig uit de Filippijnen en voorziet in haar onderhoud door te werken als huishoudelijke hulp. Gelukkig voor haar doet ze dat op een goed adres in Washington. Niet het Witte Huis, maar iets wat er op lijkt: de residentie van Hellary, Whitehaven. Ze geniet het volste vertrouwen van Hellary, want ze heeft niet alleen tot taak de afwas te doen, beddengoed te wisselen en meer van die dagelijks dingen van Huize Clinton. Maar tussen al die klussen door moet zij ook emails en documenten printen. Hellary had de gewoonte om aan het Ministerie van Buza te vragen om de emails door te sturen naar Marina met het verzoek die uit te printen. Topgeheim, geheim of vertrouwelijk? Doet er niet toe, Marina print ze wel uit. In het kader van haar huishoudelijke taken had Marina uiteraard ook toegang tot de beveiligde SCIF (sensitive compartmented information facility), want daar stond de fax en ja die moest ze ook ordenen voor Hellary. Of Marina ooit is verhoord door de FBI? Mwahaha...


Rechtsgang (5)

zondag 6 november 2016
Sorry. We zijn een beetje laat hiermee, maar we kunnen u mededelen dat David Bosco een ei heeft gelegd. In het Amerikaanse blaadje “Foreign Policy”, een sidekick van de Washington Post. Een paar dagen nadat Burundi op 19 oktober ons liet weten verder tabak te hebben van de Internationale Strafhut (ICC) in Den Haag. Vanwege het exclusieve uitdelen van zwartepieten aan Afrikaanse leiders. Wat bevatte het ei van David? In wezen oud nieuws: de Haagse jurken zijn van plan vervolging in te stellen tegen lieden die in Afghanistan oorlogsmisdaden cq. misdaden tegen de menselijkheid zouden hebben gepleegd. Gaat het uiteraard om Talibanjers en Al Qaidazen, niet om de NATOnale sabeldansers die onze normen en waarden daar bomsgewijs laten vallen. Als die dansers al iets ernstigs hebben uitgehaald dan mogen ze voor een militaire rechtbank verschijnen en kunnen ze veroordeeld worden tot een langdurig verblijf in een kerker. Eventueel. Te zijner tijd. Voelt u hem? Dan voelt u goed.
Terug naar David. U zal niet van verbazing uw onderkaak in de thee laten vallen als we na wat grutten tot de conclusie komen, dat David's achtergronden op zijn minst wat obscuur zijn. Meneer was als afgevaardigde van een NGO en later van de VN en de NATO vluchtelingenverzorger in Bosnië ten tijde van de gewapende strijd tegen Adolf Milosevic. Daarna bracht ie wat zonder twijfel leerzame tijd door in het NATO hoofdkwartier in Brussel. De volgende stappen in zijn carrière brachten hem achtereenvolgens naar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de redactie van bovengenoemd blaadje. Daarnaast geeft ie lezingen in internationaal recht. Ondermeer in ICC-verband. Terwijl de USSA niet eens lid is van die hut. Maar natuurlijk wel door iedereen die gelooft in onze normen en waarden als koddebeier van de wereld wordt aanbeden. Dus die baarden in Afghanistan kunnen hun borst nat maken. Mogen ze straks hun matje uitrollen in Scheveningen.
En houdt David daar een lezing over. Dat we dit nog mogen meemaken. Stay tuned.


Hill goes to hell (36)

zaterdag 5 november 2016
Hoe deed Lubbers het indertijd ook weer? Toen ie de polletiek inrolde. Hij liet zijn aandelenpakket van het familiebedrijf Hollandia Kloos in een aparte stichting zakken. Om belangenverstrengeling te voorkomen. Of zoiets werkt? Wat denkt u? Ja, wij ook. De Clintons haalden hetzelfde foefje uit toen geile Billy tot Potus werd verheven. Zij het, dat ze het wettelijk verplicht waren. Verder moesten ze de gegevens over de inhoud van hun spaarvarken niet laten onderbrengen in een stichting maar in een zogenaamde Blind Trust en die in het snotje laten houden door de US Trustees Office. De uitvoering van die procedure was in handen van Vince Foster. Een ouwe makker van Bill en Hill, die ook een plekkie in het Witte Gekkenhuis had gekregen als nummer twee op de afdeling juridische zaken. En Vince had kennelijk de nodige moeite met het schadevrij parkeren van de aan hem toevertrouwde privéboekhouding. Dat moge blijken uit de aansporing om vaart te maken die hij kort voor zijn dood nog kreeg van de onder het ministerie van Justitie vallende Trusteenerds. Wat was het probleem? Nou, zeer waarschijnlijk had dat te maken met zijn escapade naar Genève op 7 juli 1993, die in dit artikel beschreven staat en die ondermeer verband hield met de overdracht van 250 meloen dollar aan het Children's Defence Fund, waar Hellary de bestuursscepter zwaaide. We weten inmiddels dat de Hillbilly's goeiedoelenvehikels gebruiken om hun eigen zakken te vullen, dus is het hoogst twijfelachtig of dat fabelachtige bedrag ooit in zijn geheel in de kas van dat koterfonds terecht is gekomen. En aangezien Vince persoonlijk betrokken was bij de ins en outs van deze duistere financiële transactie moet ie de kriebels hebben gekregen bij het kosher wegwerken ervan. Die kriebels kregen uiteindelijk zo'n heftig karakter dat ie van plan was om ontslag te nemen. Zover kwam het niet. Op 20 juli pleegde hij zelfmoord in een park. Althans, zo was het officiële verhaal. Maar smurfen van de FBI stelden tijdens het onderzoek vast dat met de gun die naast hem lag niet was geschoten en dat Vince's vingerafdrukken erop ontbraken. Oh, en de dodelijke kogel? Nooit gevonden. Direct na zijn heengaan werd zijn bureau in het Witte Gekkenhuis ontruimd en ferm schoongemaakt door een fixer (1). Mogen we nu de poort toch openstaat ook in deze zaak nog een onderzoek verwachten? Als dat zou kunnen. Stay tuned.

(1) Zie de afleveringen 27 en 29 van deze serie.


Valse vlag (49)

vrijdag 4 november 2016
Paniek aan de overkant van de grote plas. Contra-spionagesmurfen in de USSA hebben vanochtend gewaarschuwd voor een mogelijke aanval van Al Qaida in New York, Virginia en/of Texas. Ergens volgende week. Nou dachten we toch, dat het aantal artiesten van dat Allahcircus behoorlijk was gedecimeerd en wat er nog van over was een contract had getekend waarbij ze in staat werden gesteld om drie keer per dag naar het schijthuis te gaan in een voor hullie gereserveerde grot in Afbaardistan. Tenzij de betrokken smurfen de volgende generatie in de kijker hebben: de jongens van Al Nusra. Tot voor kort met medeweten van Barack, Hellary en John Heinz gefinancierd door de vorstelijke koppensnellers van Saudi-Arabië en Qatar bij het brengen van de lente in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In wezen dus “allies”, die indertijd zo'n spectaculair optreden verzorgden op Manhattan en bij het Pentagon.
Bijzonderheden werden vanochtend verder niet gegeven, maar als we toch moeten speculeren buiten de beurs om dan gokken we deze keer op de Trump Tower (New York), het hoofdkwartier van de CIA (Virginia) en de ranch van de Bushes (Texas). Dat laatste in verband met hun samenwerking met prins Bandar bij allerlei naar overjarige makreel stinkende affaires, die nu naar buiten dreigen te komen. Toegegeven, wilde gok. Maar je moet wat met zulke vage berichten en het preluderen op een nieuwe valse vlaggenparade. Stay tuned.


Van Sarajevo naar Pristina (2)

vrijdag 4 november 2016
Je maintiendrai. Je maintiendrai. Holland spreekt een woordje mee. Was een naoorlogse yell bij takken van sport waar Jan Boezeroen nog niet zijn entree had gemaakt en iets hoger opgeleiden met wat Frans in de bagage de dienst uitmaakten. Maar hij blijft lekker bekken en is bij sommige sportieve uitbarstingen best nog wel bruikbaar. Neem bijvoorbeeld het versnijden van heroïne. Een tak van sport waarin wij blijkbaar nog aardig presteren. Dat valt te destilleren uit de aria die kroongetuige K1 ten beste gaf bij het proces tegen de avontuurlijke Kosovaarse grootondernemer Naser Kejlmendi (1).Volgens K1 was Naser het baasje van een organisatie die vanuit Turkije hero naar Bosnië expedieerde via Bulgarije, Slovenië en Kroatië. Daarbij werd gebruikgemaakt van vrachtwagens met naast een tijger ook een aparte ruimte in de tank voor een paar zakken vol Afghaanse heerlijkheid in de vorm van biscuitjes. Ouderwets? Ja. Maar het schijnt nog steeds te werken in landen waar corruptie bij de koffie wordt geserveerd. Eenmaal aangekomen moet de hero naar goed gebruik worden versneden om de winst een ferme boost te geven. Voor die bewerking uit wordt allereerst het boeltje “gewassen” met een uitgekiend mengsel van azijn en water, dat heel gis in shampooflacons werd aangevoerd vanuit buuf Merkel's speeltuin. Het daadwerkelijke versnijden gebeurde met stofjes uit Nederland in afgehuurde hotelkamers in de Kosovaarse metropolen Pec en Mitrovica. Asjeblieft. Daar heb je het. Of we ook nog meetellen. Naser zegt dat het allemaal gelul in de ruimte is en dat ie bij Allah niet weet waar K1 het over heeft. Wij houden voor u de vinger aan de bloedbaan. Vanwege dat "Je maintiendrai" en de betrokkenheid van lokale politici. Dus stay tuned.

(1) Zie aflevering 1 dd. 1 november 2016.


Hill goes to hell (35)

donderdag 3 november 2016
De FBI heeft het onderzoek naar Hill's mails van eerder dit jaar op het net gesmakt. Voor de liefhebbers bij deze. Stay tuned.


Hill goes to hell (34)

donderdag 3 november 2016
In de beginne was er de NYPD. Het smurfendepartment van de grote appel. Puntmutsen van dat instituut ontdekten bij het omkeren van Anthony Weiner's laptop in verband met zijn hang naar heuveltjesklimmen al die correspondentie van Hellary. En waarschuwden de Federale broeders.
Maar niet na de relevante zaken bij hun onderzoek te hebben opgeslagen. En ook daarin zou ongelooflijk brandbaar materiaal zitten. Een Chief maakte van zijn hart geen moordkuil. Kwootje:

What's in the emails is staggering and as a father, it turned my stomach. There is not going to be any Houdini-like escape from what we found. We have copies of everything We will ship them to Wikileaks or I will personally hold my own press conference if it comes to that. People are going to prison”.

Het zou onderandere draaien om dingetjes als koterkruipen, koterexploitatie en het runnen van een wasstraat. En het zou niet alleen gaan om Weiner en de top van circus Clinton, maar ook om zowel voormalige als huidige senatoren plus een hoge vogel uit het Congres. What's new pussycat? Niks (1). Stay tuned.

(1) Zie voor eerdere gevallen van dit soort close encounters in Washington de artikeltjes 50 (Mark Foley) en 89 (het Franklin schandaal) van de serie “Van Estoril naar Zandvoort.


Samen naar de dierentuin

donderdag 3 november 2016
Poesies zijn op het ogenblik heel populair. Maar apies ook. En niet alleen dankzij de lichte misslagen in de Silvanabocht van voetbalsnor Derksen en muziekjesdraaier Beelen. Ook aan de andere kant van de aardkloot worden luimige apies ingezet om wat levendigheid te brengen in de ernst van alledag. En door iemand die al een tijdje flink aan de weg timmert bij de bouw van een weg-met-Amerika-huisje. President Duterte van de Filippijnen. Na zijn aankondiging dat ie de USSA inruilt voor het land van de volgens Eurocommissaris Oettinger gespleten persoonlijkheden (1) bestelde hij nog wel 26.000 M4-geweren in de Obombastore. Om zijn straatsmurfen in staat te stellen zijn eigen interpretatie van war on drugs kracht bij te zetten. Use the force Luke. Use the force. Maar helaas Delftse kaas, door zijn anti-Amerikaanse uitspraken werd die bestelling door de verkoopafdeling van John Heinz Kerry niet gehonoreerd. En dat bracht Duterte tot de uitspraak:

Moet je nou eens zien wat die apen doen. Ze willen die 26.000 geweren die we wilden hebben niet aan ons verkopen. We hebben hier een heleboel zelf gefabriceerde geweren, klootzakken. Amerikaanse malloten”.

Duterte zal zich nu vervoegen bij China of Rusland. Want de war gaat door. De wereld? Net Artis.

(1) Zie artikeltje "Pleur op" van 31 oktober 2016.


Fuck (108)

woensdag 2 november 2016
Rutte is een verrader. Hij heeft de deur naar een associatie met Europa definitief dichtgetimmerd. We zullen niet in de gelegenheid worden gesteld om ons aan te sluiten bij de EU. We zitten opgescheept met ongunstige economische voorwaarden bij een eventuele samenwerking en Oekraïners kunnen niet aan de slag binnen de EU. Dat is Rutte's beloning voor de mensen die naar de Maidan kwamen. De vraag rijst of we niet een te hoge prijs betalen voor dat associatieverdrag. Het beste is misschien te erkennen dat we een fout hebben gemaakt, zowel politiek als economisch. En dat we onze Euro-illusies als contra-produktief achter ons moeten laten en beter onze eigen economische politiek kunnen uitstippelen.
Aldus de kwaaie Oekraïense vice-premier Volodomir Semynozhenko naar aanleiding van de nieuwe U-bocht die premier Damesfiets heeft ingelast om het aso-verdrag alsnog door de Haagse senaat te scharrelen. Vanuit Volodomir's perspectief niet ten onrechte. Het is overigens niet duidelijk of hij bij deze galspuwing al wist, dat de toekenning van visavrij reizen voor zijn 40 meloen landgenoten ontbreekt op de voorlopige agenda van de Europese babbelbox in Straatsburg. En dat terwijl president Willy Wonka nog zo had beloofd dat de boel voor 24 november in kannen en kruiken vodka zou zijn (1). Zou de Brusselse junta zich eindelijk realiseren dat een toevloed van arme Oekraïense schrobbers net dat druppeltje teveel zou kunnen wezen? Dass wir das nicht schaffen? Zelfs buuf Merkel niet. Of zou die Luxemburgse zuipschuit en zijn gevolg Marruk nog even in de gelegenheid willen stellen zijn reet te redden en het asoverdrag met hulp van Draaikonten '66 en een paar Jezusdissidenten voor het Kerstreces alsnog triomfantelijk over de meet te trekken? Zo ja, dan wordt het gezellig op 15 maart. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 104 dd. 24 oktober 2016.


Niertjes à la carte (8)

woensdag 2 november 2016
Gisteren hadden we het nog over naderend onweer in Bosnië Herzegovina. Als gevolg van polletieke ruimingen in het verleden en de betrokkenheid van politici bij de handel in Witte Neus en een breed scala aan aanverwante artikelen. Hetzelfde dreigt nu in Kosovo te gebeuren. Eind 2010 publiceerde de Zwitserse speurneus Dick Marty een bloederig rapport. Ging over de wandaden die het op nazistische leest geschoeide Kosovaarse Bevrijdingsleger (KLA) had begaan in haar door de NATO en Al Qaida gesteunde strijd tegen de troepen van Adolf Milosevic en Servische burgers. Daarbij zagen de bevrijders er geen been in om hun slachtoffers te ontdoen van allerlei inwendige organen en die op een soort medische marktplaats te koop aan te bieden. Er ontstond een hoop gezeik over de inhoud van het rapport. Voornamelijk omdat volgens Marty een flink aantal naoorlogse polletieke leiders tot hun nog prima functionerende adamsappel betrokken waren bij deze indringende praktijken. Onder wie president Hashim Thaci. Tegen alle verwachting in lijkt er eind dit jaar of op zijn laatst begin volgend jaar een proces tegen een stel nog niet geneemd en gesjeemd zijnde hoge mieters op gang te komen in Den Haag. En zoals gezegd kan dat ernstige gevolgen hebben voor de polletieke constellatie in de postzegelstaat. Mocht uw maag nog normaal knorren dan raden we u aan nog een extra schepje van deze materie te nemen via dit artikel. Smakelijk. Stay tuned.


Hill goes to hell (33)

woensdag 2 november 2016
Wat is dat toch met poesies? The Donald leek erover te gaan struikelen, maar door Anthony Weiner's plechtige belofte “I would bust that tight pussy” aan het adres van een 15-jarig heuveltje gaat zij van Clinton gestrekt. Erger nog, het hele Clinton-imperium begint op midden-Italië te lijken. Overdreven? Lees dit artikel uit de Daily Mail en u weet beter. Overal duiken FBI-smurfen op en wie weet klopt er straks nog een clubje puntmutsen aan bij Boudewijn Poelmann om te vragen hoe het nou precies zit met de meloenen van de Nationale Postcodeloterij die naar de Clinton Foundation zijn overgemaakt en of ie nog e-mails op zijn laptop heeft staan. En misschien wordt er ook nog gesnuffeld aan die digitale for profit universiteiten aan de Haarlerbergweg in Amsterdam.
Want berg je als die federale blauwe jongens eenmaal losgelaten zijn. Die staan voor niets. Stay tuned.


Van Sarajevo naar Pristina

dinsdag 1 november 2016
Wat is de slimste manier om een oorlog te beginnen? Je creeërt een paar incidenten. We gaan terug naar 1 maart 1992. Op die dag vervoegde de Joegomafioso Ramiz Delacic aka Celo zich op een Servische bruiloft en keelde een van de feestgangers. In opdracht van de toenmalige leiding van de muslimpartij SDA onder leiding van Alija Izetbegovic (rip). Het was een van de incidenten die de opmaat vormden tot de Bosnische oorlog tussen 1992 en 1995. Het zou overigens niet Celo's laatste kunstje zijn binnen dit swiffergenre. Hij kreeg meer van dit soort opdrachten van de SDA en kweet zich uitstekend van zijn taak. Tot hij in 2007 in ongenade viel en zelf in de opruiming ging. Op instigatie van zijn voormalige opdrachtgevers oftewel de “Bosnische staatsmafia”.
Aldus Fahrudin Radoncic, de huidige leider van de SBB-partij in Bosnië Herzegovina, die vorige week in Pristina voor de kadi moest verschijnen om uit te leggen hoe close zijn banden waren met de terechtstaande mafialeider Naser Kejlmendi en lieden uit dezelfde sector van het Kosovaarse en Bosnische bedrijfsleven. De uitspraken van de stenentycoon vielen niet erg in het putje bij de leiding van de SDA, blote bene de coalitiegenoot van de SBB binnen de huidige Bosnische en de federale regering in Bosnië Herzegovina. Zowel Izetbegovic junior als Radoncic hebben de afgelopen dagen benadrukt dat de affaire de coalitie niet in gevaar zal brengen. Maar Allah hoort ze brommen. Btw. Bosnië Herzegovina is kandidaat lid van het Vierde Rijk. Kosovo potentieel kandidaat lid. Niks geen aso-verdrag. Ze zitten gewoon in de molen. Of dat ook een warm Europees gevoel geeft. Stay tuned.


Fuck (107)

dinsdag 1 november 2016
Nu we het toch weer over Marruk's pain in the ass hebben. In Oekraïne beurt een normale schrobber een inkomen van iets boven de 200 piek. Terwille van de transparantie en de bestrijding van corruptie in de hogere maatschappelijke echelons zijn de polletieke leiders, de hoge ambtenaren en de garchen sinds kort verplicht hun hele hebben en houden aan de openbaarheid prijs te geven. Op een voor iedereen te raadplegen database. Zo niet dan kregen ze eilie met haar van Lagarde. Werkt zoiets? Nou, we weten nu in ieder geval dat het vermogen van Piet Poroshenko aka Willy Wonka sinds zijn aantreden als president met 20 procent is gegroeid. Tot bijna een miljard. Zijn chocoladebedoening (zou hij wegdoen, maar er was geen koper voor te vinden) ging heel bonbon, over Panama moeten we niet moeilijk doen en over zijn mediabezittingen moeten we niet liggen te lullen.
En hoe gaat het met de jonge poedel van Willy? Premier Volodimir Groysman (1). Ook bonbon. Dank u. Samen met zijn vrouwtje heeft ie 1,2 meloen dollar bij elkaar geharkt, plus 460.000 euro cash en een collectie bling bling horloges. Minister van Justitie Pavlo Petrenko doet weinig voor Groysmannetjes onder. Hij heeft 1 meloen dollar op de bank staan en een half meloen thuis in een ouwe sok.
Een paar garchen hebben moeten inleveren, maar dat komt eerder door de malaise in de wereld en Oekraïne in het bijzonder dan het nieuwe transparante beleid. Zo heeft toppertje Akhmetov de helft van zijn kapitaal verloren door de in elkaar gepleurde metaalmarkt. Heeft nog wel 4,6 miljard dollar in de knip. Maar wees eerlijk, het is behelpen. Zijn collega Kolomoisky zag 17 procent van zijn kapitaal wegsmelten en heeft nog maar 1,9 miljard dollar over. Maar een deel van die 17 procent is eruitgegaan als salaris voor zijn Nazi-pelotons die betrokken zijn bij de strijd tegen Putin. En dat mag best wat kosten.
Een leuk voorbeeld nog tot besluit: Roman Nasirov, het hoofd van de blauwe brievenbrigade, heeft onthuld dat ie samen met zijn vrouwtje beschikt over 2,2 meloen euro's en dollars cash, een stel Zwitserse horloges, met diamanten gelardeerde juwelen, bontjassen, fijn porselein, kristallen glaswerk en een aanvalsgeweer. Vooral dat laatste snappen we.
Geen wonder dus dat Marruk zich zo druk maakt voor dat aso-verdrag. Er is wat te halen en dan zijn liberalen er meestal als de plofkippen bij om een graantje mee te pikken. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 96 van deze serie dd. 22 april 2016.


Stropdassenleed (27)

dinsdag 1 november 2016
Ach die Mikkel. En maar zeiken en zeuren. Over grootscheepse fraude bij de verkiezingen in Georgië. Die internationale commissie van toezicht? Flapdrollen. Die hebben zich laten inpakken. En vanaf de andere kant van het Zwarte Plasje riep de gouverneur zijn ouwe partijgenoten op tot het opgraven der bijlen. Sandra in het Parlement! Sandra for President! Die man is niet goed. Volgens burgemeester Truhanov van Odessa is ie zelfs paranoïde en moet ie geholpen worden. Aanleiding tot die vette uitspraak was de witte woede van onze stropdassenvreter over de sloop van het zoveelste historische gebouw in Arcadia. Een district dat tot zijn juris dictie hoort. Hij maakte het stadsbestuur uit voor alles wat lelijk en lelijk was. Het was een incompetente zooi. Maar kennelijk was het niet tot stroppie doorgedrongen dat ie een boemerang wegkeilde, want de burgemeester wees er fijntjes op dat het bureau van de gouverneur het laatste woord had bij de besluitvorming over sloop of geen sloop. En dat Mikkel dat had kunnen weten als ie niet zo druk, druk, druk was geweest met allerlei politieke activiteiten.
Er gaan steeds meer geluiden op in Odessa en omgeving om stroppie te verwijderen. Desnoods met geweld. Van dat laatste is de burgemeester geen voorstander. Mocht het nog verder uit de hand lopen, dan zijn er voldoende legale middelen om stroppie te wippen. Is dat ogenblik nabij? Nou...
Truhanov: “We laten ons door zo'n stuk politiek uitschot toch niet vertellen hoe we moeten leven in deze stad?” Dat is geen liefde. De klok tikt. Stay tuned.


Eerdere berichten uit dit jaar (2016) van deze Kleintje Muurkrant-ActueelNieuws-rubriek zijn hier te vinden, berichten van 't vorig jaar (2015) zijn hier te vinden. Zoek je iets uit 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 of 2007? Voor het jaar daarvoor (2006) kun je hier klikken en voor 2005 kun je hier terecht. Voor 2004 zou ik - als ik jou was - hier klikken of op 2003, 2002 of 2001. Berichten uit 2000 - toen we begonnen zijn met deze digitale Kleintje Muurkrantrubriek - zijn hier te vinden.

Wil je ook een actueel berichtje in deze rubriek kwijt dan kun je een berichtje sturen aan 't Kleintje. Sommige van deze actuele berichten worden opgenomen in komende edities van de papieren versie van Kleintje Muurkrant. Neem een abonnement op 't Kleintje door 17,50 euro over te maken op giro 5349231 tnv Muurkrantkollektief DenBosch. Gegroet!, 't muurkrantkollektief

Ga ook eens kijken bij de morgenster waarin dieper op sommige van bovenstaande thema's wordt ingegaan.


hoofdmenumail reactie